Predchádzajúca kapitola

47. kapitola

Súd nad Bábelom

1 Zostúp a sadni si do prachu, panna, dcéra Babylonu, sadni si na zem bez trónu, dcéra Chaldejska! Lebo už ťa viac nebudú volať jemnou a nežnou.
2 Vezmi si mlynček, meľ múku, odhaľ svoj závoj, zdvihni si vlečku šiat, odhaľ lýtka, broď sa cez rieky. 3 Odhalí sa tvoja nahota, ukáže sa tvoja potupa. Pomstím sa, a nikomu sa nedám uprosiť, hovorí 4 náš Vykupiteľ: Jeho meno je Hospodin mocností, Svätý Izraela. 5 Seď ticho a vstúp do temnoty, dcéra Chaldejska, už ťa nenazvú vládkyňou kráľovstiev. 6 Hneval som sa na svoj ľud, znesvätil som svoje dedičstvo a vydal som ich do tvojej moci; nemala si k nim milosrdenstva, starca si veľmi zaťažovala svojím jarmom. 7 Povedala si: Naveky ostanem večnou vládkyňou. Nevzala si si to k srdcu, nepomyslela si na koniec. 8 Teraz však počúvaj, rozkošnica, čo bývaš v bezpečí a myslíš si v srdci: Len ja som, a nikto viac; nebudem sedieť ako vdova, nezakúsim bezdetnosť. 9 Ale obidve tieto veci ťa zasiahnu, a to naraz, v jeden deň, bezdetnosť i vdovstvo naplno ťa zasiahnu napriek tvojim mnohým čarodejstvám, napriek tvojim mocným bosoráctvam. 10 Bola si bezpečná vo svojej nešľachetnosti, vravela si: Nik ma nevidí. Tvoja múdrosť a tvoje umenie ťa zviedli a myslela si v srdci: Len ja som, a nikto viac. 11 Ale príde na teba pohroma, nedokážeš ju zažehnať čarami, pripadne na teba záhuba, nebudeš ju môcť odvrátiť; príde na teba zrazu skaza, ani sa nenazdáš. 12 Vystúp teda so svojím bosoráctvom a s množstvom svojich čarov, o ktoré si sa usilovala od svojej mladosti, azda si pomôžeš, azda naženieš strach. 13 Unavila si sa množstvom svojich plánov; nech vstanú a pomôžu ti astrológovia, ktorí pozorujú hviezdy, ktorí mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. 14 Ajhľa, budú ako slama; oheň ich spáli, nezachránia si život z dosahu plameňa. Nebude to uhlík na zohriatie, ani oheň, aby sa mohlo pri ňom posedieť. 15 Tak pochodíš s tými, o ktorých si sa usilovala a ktorí sa s tebou stýkali od tvojej mladosti. Každý sa bude potácať svojou stranou, nikto ťa nezachráni.