Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

1 Sedem žien uchopí v ten deň jedného muža a povie: Vlastný chlieb budeme jesť, vlastným plášťom sa budeme odievať, len nech tvoje meno nosíme, odním z nás našu hanbu.

Zvyšok Jeruzalema

2 V ten deň bude výhonok Hospodinov ozdobou a slávou a ovocie krajiny bude pýchou a okrasou pre tých, čo budú zachránení v Izraeli.
3 Ten, kto bude zachránený na Sione a zostane v Jeruzaleme, svätým sa bude volať, každý, kto je v Jeruzaleme zapísaný k životu, 4 keď Pán zmyje duchom súdu a duchom očisty nečistotu dcér Siona a spláchne z neho krvnú vinu Jeruzalema. 5 Hospodin stvorí nad celým príbytkom vrchu Sion a nad každým jeho zhromaždením vo dne oblak a v noci dym a žiaru plápolajúceho ohňa, lebo sláva Hospodinova bude prístreším nad všetkým 6 a stan na zatienenie pred horúčavou vo dne ako útočisko a skrýša pred lejakom a dažďom.