Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Vnútorný rozklad ako trest

1 Ajhľa, Pán, Hospodin mocností, odstráni z Jeruzalema a z Júdu všetku oporu chleba a všetku oporu vody,
2 hrdinu i bojovníka, sudcu i proroka, veštca i starca, 3 veliteľa nad päťdesiatimi i vznešeného muža, radcu i znalca mágie a schopného zaklínača. 4 Chlapcov im dám za kniežatá a svojvôľa bude vládnuť nad nimi. 5 A v ľude sužovať bude jeden druhého, každý svojho blížneho. Mládenec sa vrhne na starca a podliak na vznešeného. 6 Keď jeden chytí druhého v jeho otcovskom dome a povie: Máš plášť, buď nám vodcom a tieto trosky budú ti pod rukou! 7 onen odpovie v ten deň: Nebudem ránhojičom, a v mojom dome nieto chleba ani plášťa; nemôžete ma spraviť vodcom ľudu! 8 Veru sa potkol Jeruzalem a Júda padol, lebo ich jazyk a činy sú proti Hospodinovi, hotové vzdorovať Jeho slávnym očiam. 9 Výraz ich tváre svedčí proti nim, svoj hriech rozhlasujú ako Sodoma, a netaja sa ním. Beda im, lebo si spôsobujú nešťastie. 10 Blahoslavení sú spravodliví; lebo tí sú dobre na tom, pretože ovocie svojich skutkov budú požívať! 11 Beda bezbožnému, lebo je zle na tom, pretože sa mu povedie podľa skutkov jeho rúk. 12 Poháňačmi môjho ľudu sú deti a ženy panujú nad ním. Ó, ľud môj, tvoji vodcovia sú zvodcami a robia zmätok na ceste, ktorou máš kráčať.

Božia obžaloba proti vlastnému ľudu

13 Hospodin povstáva, aby riešil spor, a stojí, aby súdil svoj ľud.
14 Hospodin vstupuje do súdu so staršími svojho ľudu a jeho kniežatami: Vy ste spásli vinicu, vo svojich domoch máte, čo ste ulúpili biednym. 15 Prečo drvíte môj ľud a tvár bedárov krušíte? - znie výrok Pána, Hospodina mocností.

Proti pyšným ženám

16 Hospodin riekol: Pretože spyšneli dcéry Siona a chodia s vystretým krkom, očami zvodne žmurkajú drobčiac a cupkajúc, sponkami na nohách štrngajú,
17 Pán chrastami raní temeno dcér Siona, Hospodin obnaží ich sluchy. 18 V ten deň Hospodin odstráni ozdobné sponky, čelenky i polmesiace, 19 náušnice i náramky, závoje 20 i čepce, retiazky na nohy i opasky, voňavkové fľaštičky i amulety, 21 prstene i krúžky do nosa, 22 skvostné šaty i plášte, ručníky i kapsičky, 23 zrkadlá i jemné košele, turbany i prepychové plášte. 24 Namiesto balzamovej vône bude zápach a namiesto pásu povraz; namiesto vlnitých kaderí plešina a miesto skvelého rúcha opásanie vrecovinou, spálenina namiesto krásy. 25 Mužovia tvoji padnú mečom a tvoji siláci v boji. 26 Vzdychať a smútiť budú jeho brány, spustošený bude sedieť na zemi.