Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

34. kapitola

Súd nad Edómom

1 Pristúpte, kmene, aby ste počuli, a načúvajte, národy! Nech čuje zem, i čo ju napĺňa, svet, a všetko, čo rastie na ňom!
2 Lebo Hospodin je nahnevaný na všetky národy a nazlostený na ich všetky vojská. Určil ich hubiacej kliatbe, vydal ich na zabitie. 3 Ich pobitých pohodia, vznesie sa zápach z ich mŕtvol, vrchy sa rozpustia od ich krvi 4 a rozplynú sa všetky voje nebies, nebesá sa zvinú ako knižný zvitok a všetok ich voj zvädne, ako vädne lístie viniča, ako zvädnuté lístie padá z figovníka. 5 Lebo môj meč je hnevom opojený v nebi, ajhľa, zostúpi na Edóm, na ľud, čo som predurčil súdu hubiacou kliatbou. 6 Meč Hospodinov je plný krvi, je presiaknutý tukom a krvou jahniat a kozlov, tukom z obličiek baranov; lebo Hospodin má obeť v Bocre, veľké zabíjanie v Edóme. 7 Divé byvoly padnú s nimi a junce s býkmi. Ich krajina presiakne krvou a ich zem bude presýtená tukom. 8 Lebo Hospodin určil deň pomsty, rok odplaty odporcom Siona. 9 A potoky Edómu sa zmenia na smolu a jeho prach na síru; jeho krajina bude horiacou smolou. 10 Neuhasne ani v noci ani vo dne, na večnosť bude z nej vystupovať dym. Cez pokolenia ostane spustošenou, nikto neprejde cez ňu na večné časy. 11 Usadí sa v nej pelikán a jež, usalaší sa tam výr a krkavec. Vystrie na ňu šnúru zmätku a olovnicu pustoty. 12 Jej šľachtici zvolajú: Nieto tam kráľovstva! A bude po všetkých jej kniežatách. 13 Tŕním zarastú jej paláce, burinou a bodľačou jej pevnosti; bude brlohom šakalov a obydlím pre pštrosy. 14 Tam sa bude stretať stepná zver s hyenami, príšery púšte ozývať sa budú svojim druhom; tam sa znesie aj Lílít a nájde si miesto odpočinku. 15 Tam sa zahniezdi sova a znesie vajcia, naďobne ich a vyliahne vo svojom tieni; tam sa budú zlietať aj supy, stretať sa jeden s druhým. 16 Hľadajte v knihe Hospodinovej a čítajte, ani jedno z toho nechýba, lebo ústa Hospodinove to rozkázali a Jeho Duch ich zhromaždil. 17 On im hodil žreb, Jeho ruka im meracím pásom pridelila krajinu. Večne ju budú vlastniť, po všetky pokolenia budú v nej bývať.