Predchádzajúca kapitola

32. kapitola

Ríša spravodlivosti

1 Ajhľa, kráľ bude panovať podľa spravodlivosti a kniežatá budú vládnuť podľa práva.
2 Každý z nich bude ako útočisko pred vetrom a skrýša pred lejakom, ako vodné riečiská na suchom mieste, ako tieň veľkého brala v prahnúcom kraji. 3 Oči tých, čo vidia, nebudú zastreté, a uši tých, čo počujú, budú načúvať; 4 srdce prenáhlených získa rozvahu a jazyk zajakavých bude hovoriť zreteľne. 5 Blázna už nenazvú šľachticom, ani podliak sa nebude volať veľkodušným. 6 Lebo blázon hovorí bláznovstvo a jeho srdce snuje neprávosť: aby páchal nečestnosť a vravel blud proti Hospodinovi, aby nechal neukojenú túžbu hladného a smädnému odoprel nápoj. 7 Prostriedky podliaka sú zlé, hanebné skutky plánuje, aby zničil biednych klamnými rečami, aj keď chudobný dokáže právo. 8 Šľachetný šľachetné veci plánuje, vytrvá pri šľachetných veciach.

Proti pyšným ženám Judska

9 Vstaňte, vy ľahostajné ženy, počujte môj hlas, vy samoľúbe dcéry, doprajte sluchu mojej reči.
10 Do roka a do niekoľkých dní chvieť sa budú samoľúbe ženy, lebo bude po oberačke hrozna, a oberačka ovocia už nenastane! 11 Traste sa, vy ľahostajné, chvejte sa, vy samoľúbe! Vyzlečte sa a obnažte, opášte si bedrá, 12 bite sa do pŕs pre rozkošné polia, pre úrodný vinič, 13 pre pôdu môjho ľudu, ktorá zarastie tŕním a hložím, áno, pre všetky domy radosti, pre jasajúce mesto. 14 Lebo palác bude opustený, ruch mesta stíchne; Ófel a strážna veža jaskyňou budú na večnosť, rozkošou divým oslom, pastvou stádam.

Ľud a krajina v časoch spásy

15 Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les.
16 V púšti bude prebývať právo a spravodlivosť bude bývať v ovocnom sade. 17 Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť naveky. 18 Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach a na mieste bezstarostného odpočinku. 19 (A les sa celkom zrúti a mesto sa úplne zníži.) 20 Blažení ste, ktorí celkom pri vodách môžete siať a voľne nechávate pobiehať voly aj osly.