Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

32. kapitola

Ríša spravodlivosti

1 Ajhľa, kráľ bude panovať podľa spravodlivosti a kniežatá budú vládnuť podľa práva.
2 Každý z nich bude ako útočisko pred vetrom a skrýša pred lejakom, ako vodné riečiská na suchom mieste, ako tieň veľkého brala v prahnúcom kraji. 3 Oči tých, čo vidia, nebudú zastreté, a uši tých, čo počujú, budú načúvať; 4 srdce prenáhlených získa rozvahu a jazyk zajakavých bude hovoriť zreteľne. 5 Blázna už nenazvú šľachticom, ani podliak sa nebude volať veľkodušným. 6 Lebo blázon hovorí bláznovstvo a jeho srdce snuje neprávosť: aby páchal nečestnosť a vravel blud proti Hospodinovi, aby nechal neukojenú túžbu hladného a smädnému odoprel nápoj. 7 Prostriedky podliaka sú zlé, hanebné skutky plánuje, aby zničil biednych klamnými rečami, aj keď chudobný dokáže právo. 8 Šľachetný šľachetné veci plánuje, vytrvá pri šľachetných veciach.

Proti pyšným ženám Judska

9 Vstaňte, vy ľahostajné ženy, počujte môj hlas, vy samoľúbe dcéry, doprajte sluchu mojej reči.
10 Do roka a do niekoľkých dní chvieť sa budú samoľúbe ženy, lebo bude po oberačke hrozna, a oberačka ovocia už nenastane! 11 Traste sa, vy ľahostajné, chvejte sa, vy samoľúbe! Vyzlečte sa a obnažte, opášte si bedrá, 12 bite sa do pŕs pre rozkošné polia, pre úrodný vinič, 13 pre pôdu môjho ľudu, ktorá zarastie tŕním a hložím, áno, pre všetky domy radosti, pre jasajúce mesto. 14 Lebo palác bude opustený, ruch mesta stíchne; Ófel a strážna veža jaskyňou budú na večnosť, rozkošou divým oslom, pastvou stádam.

Ľud a krajina v časoch spásy

15 Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les.
16 V púšti bude prebývať právo a spravodlivosť bude bývať v ovocnom sade. 17 Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť naveky. 18 Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach a na mieste bezstarostného odpočinku. 19 (A les sa celkom zrúti a mesto sa úplne zníži.) 20 Blažení ste, ktorí celkom pri vodách môžete siať a voľne nechávate pobiehať voly aj osly.