Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

31. kapitola

Proti spojenectvu s Egyptom

1 Beda tým, ktorí tiahnu do Egypta pre pomoc, spoliehajú sa na kone a dúfajú vo vozy, lebo ich je mnoho, a na kone, keďže sú mocné! Ale nehľadia na Svätého v Izraeli a Hospodina nehľadajú.
2 Ale aj On je múdry a privedie pohromu a svoje slová nestiahne späť. Postaví sa proti domom zločincov a proti pomoci činiteľov neprávosti. 3 Egypťania sú ľudia, a nie Boh, a ich kone sú telo, a nie duch. Keď Hospodin vystrie ruku, potkne sa pomocník, padne ten, ktorému pomáhal, a všetci spolu zahynú.

Hospodin - ochranca Izraela

4 Lebo takto mi riekol Hospodin: Ako vrčí nad svojou korisťou lev a levíča, proti ktorému zvolajú množstvo pastierov, ale nezľakne sa ich hlasu a nestiahne sa pred ich hučaním, tak zostúpi Hospodin mocností bojovať na vrchu Sion a na jeho pahorku.
5 Ako lietajúce vtáky, tak zacloní Hospodin mocností Jeruzalem; zacloní a vytrhne, ušetrí a oslobodí. 6 Navráťte sa k Tomu, od ktorého Izraelci hlboko odpadli, 7 lebo v ten deň každý zavrhne svojich strieborných a zlatých bôžikov, ktoré vám vaše ruky zhotovili na hriech. 8 A Aššúr padne mečom, ale nie ľudským; nestrávi ho meč človeka. Utekať bude pred mečom a jeho mladí muži budú zotročení nútenou prácou. 9 Zo strachu opustí svoju skalu, jeho vodcovia poľakaní ujdú od koruhvy - znie výrok Hospodinov, ktorý má oheň na Sione a pec v Jeruzaleme.