Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

29. kapitola

Obliehanie a záchrana Jeruzalema

1 Ach, Aríél, Aríél, mesto, kde Dávid táboril! Pripájajte rok k roku, nech sviatky obiehajú!
2 Potom stiesnim Aríél, nastane vzdychanie a nárek a bude mi ako obetné ohnisko. 3 Keď obkľúčim táborom ako obručou, zovriem ťa valom, postavím proti tebe obliehacie pevnosti. 4 Pokorený zo zeme budeš hovoriť, stlmene z prachu bude znieť tvoja reč. Tvoj hlas bude znieť zo zeme ako duch mŕtveho a z prachu zaznie šeptom tvoja reč. 5 Množstvo tvojich nepriateľov bude ako rozvírený prach a množstvo ukrutníkov ako lietajúca pleva. V okamihu, náhle sa ti stane, 6 že ťa Hospodin mocností navštívi hrmením, zemetrasením a veľkým hlukom, povíchricou a búrkou i plameňom žravého ohňa. 7 Ako sen z nočného videnia bude množstvo všetkých národov bojujúcich proti Aríélu, aj všetci, ktorí bojujú proti nemu a jeho pevnostiam a zvierajú ho. 8 Ako keď sa sníva hladnému o jedení, ale keď precitne, hlad je neukojený, ako keď sa smädnému sníva o pití, ale keď precitne, cíti sa zmorený a stále prahne smädom, tak pochodí aj množstvo všetkých národov bojujúcich proti Sionu.

Duchovná slepota ľudu

9 Hľaďte na seba s údivom a deste sa, zaslepujte sa a oslepnite! Opíjajte sa, ale nie vínom, tackajte sa, ale nie od opojného nápoja.
10 Lebo Hospodin vylial na vás ducha tvrdého spánku. On zavrel vaše oči - prorokov; zakryl vaše hlavy - vidcov. 11 Videnie všetkého vám je také ako slová zapečatenej knihy; ak ju dajú znalému písma a povedia: Prečítaj nám toto, on odpovie: Nemôžem, lebo je zapečatená. 12 Ak knihu dajú niekomu, kto nevie čítať, a povedia: Prečítaj nám toto! odpovie: Neviem čítať.

Zbožnosť úst

13 Pán riekol: Pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzďaľuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len naučeným ľudským príkazom,
14 preto, hľa, aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne; zahynie múdrosť múdrych a skryje sa rozumnosť jeho rozumných. 15 Beda tým, ktorí pred Hospodinom hlboko skrývajú svoj zámer, ich dielo sa deje v tme a vravia: Kto nás vidí, kto nás pozná? 16 Prevraciate veci! Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu, aby dielo povedalo o svojom tvorcovi: Neurobil ma? Či výtvor povie o svojom formovateľovi: Nič nechápe? 17 Vskutku, len máličko ešte, a Libanon sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. 18 V ten deň začujú hluchí slová knihy, z mrákavy a tmy rozhliadnu sa oči slepých. 19 Zúbožení budú mať viac radosti v Hospodinovi a chudobní ľudia budú jasať nad Svätým Izraela. 20 Lebo nebude viac ukrutníka, zahynie posmešník a vyťatí budú všetci, ktorí chystajú neprávosť, 21 ktorí pri súdnom rokovaní obviňujú z hriechu človeka, rozhodcovi kladú v bráne osídla a prázdnymi dôvodmi odstrkujú toho, kto je v práve. 22 Preto domu Jákobovmu takto vraví Hospodin, ktorý vykúpil Abraháma: Nebude už Jákob zahanbený a nezbledne už jeho tvár. 23 Lebo keď vo svojom strede uvidí dielo mojich rúk, jeho deti posvätia Svätého Jákobovho, báť sa budú Izraela; 24 zblúdilí duchom získajú rozumnosť a reptajúci prijmú poučenie.