Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Chválospev vykúpených

1 Ó Hospodine, Ty si môj Boh, budem Ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány, od pradávna verné a pravé;
2 lebo si obrátil mesto na hŕbu kamenia, opevnené mesto na ruiny, takže palác spurných už nie je mestom a nikdy nebude vystavaný. 3 Preto Ťa bude vzývať mocný ľud, budú sa Ťa báť mestá ukrutných národov. 4 Lebo si bol pevnosťou slabému, pevnosťou chudobnému v jeho súžení, prístreším pred lejakom a clonou pred horúčavou; lebo dych ukrutníka je ako zimný dážď, 5 ako horúčava na vyprahnutú zem. Hučanie cudzozemcov pokoruješ ako horúčavu, tôňou oblakov tlmíš triumfujúcu pieseň tyranov.

Kráľovská hostina na Sione

6 Hospodin mocností pripraví všetkým národom na tomto vrchu hostinu z tučných pokrmov, hostinu s burčiakom, s tučnými jedlami, so špikom, s očisteným burčiakom.
7 A zničí na tomto vrchu závoj, ktorý zastiera všetky národy, a prikrývku, ktorá prikrýva všetky kmene. 8 Pohltená bude smrť naveky a Pán, Hospodin, zotrie slzy z každej tváre a z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu; lebo to Hospodin povedal.

Pokorenie Moábu

9 V ten deň povedia: Ajhľa, toto je náš Boh, v Neho sme dúfali, že nám pomôže! Toto je Hospodin, v Neho sme dúfali, plesajme a radujme sa z Jeho pomoci!
10 Lebo ruka Hospodinova spočinie na tomto vrchu a Moáb bude rozšliapaný na svojom mieste, ako sa zašliapava slama do hnojiska; 11 rozprestrie v ňom svoje ruky, ako ich plavec rozprestiera pri plávaní, On pokorí jeho pýchu i obratnosť jeho rúk. 12 A vysoké opevnenie tvojich hradieb zrúti, zníži, zvrhne na zem až do prachu.