Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

Boží súd nad svetom

1 Ajhľa, Hospodin spustoší zem a vyplieni ju; rozvráti jej povrch a rozptýli jej obyvateľov.
2 Potom bude ľud ako kňaz, sluha ako jeho pán, slúžka ako jej pani, kupujúci ako predávajúci, požičiavajúci ako ten, čo si požičiava, veriteľ ako dlžník. 3 Zem bude celkom spustošená a celkom vylúpená, lebo Hospodin vyriekol toto slovo. 4 Trúchli, vädne zem, chradne, vädne svet, chradne nebo i so zemou, 5 pretože zem pod svojimi obyvateľmi je znesvätená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, rušili večnú zmluvu. 6 Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pykajú za svoje viny; preto miznú obyvatelia zeme a ostáva málo ľudí. 7 Trúchli mušt, chradne vinič, vzdychajú všetci, čo sa zo srdca radovali. 8 Utíchla veselosť bubnov; prestalo hučanie plesajúcich, stíchla veselosť citary. 9 Pri speve nepijú víno, trpký je pijanom opojný nápoj. 10 Zborené je mesto zmätku, zatvorený je každý dom, nemožno doň vojsť. 11 Nad vínom je nárek na uliciach; preč je všetka radosť, do vyhnanstva odišla veselosť z krajiny. 12 V meste ostala desivá púšť, na kúsky je rozbitá brána. 13 Lebo tak bude na zemi medzi národmi, ako pri obíjaní olív, ako pri paberkovaní, keď sa skončila oberačka. 14 Oni pozdvihnú svoj hlas a zvučne zaplesajú nad velebou Hospodinovou, jasať budú od západu. 15 Preto na východe uctievajte Hospodina, na morských ostrovoch meno Hospodina, Boha Izraela. 16 Od okrajov zeme počujem chválospevy: Česť buď Spravodlivému! Ja som však povedal: Mám tajomstvo, mám tajomstvo: Beda vierolomným, ktorí sa spreneverili, a vierolomní sa nesmierne spreneverili. 17 Strach, jama a pasca na teba, obyvateľ zeme! 18 Kto ujde pred hrozivým hlasom, padne do jamy, kto vyjde z jamy, chytí sa do pasce, lebo sa otvorili okná na výsostiach a zatriasli sa základy zeme. 19 Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom rozprskne sa zem; 20 Zem sa zakláti, zapotáca ako opilec a zakolíše sa ako koliba. Ťažko doľahne na ňu jej previnenie, takže padne a nepovstane viac. 21 V ten deň Hospodin potrestá voje nebeské na výsostiach a zemských kráľov na zemi. 22 Pozberajú ich ako väzňov do jamy, budú zavretí pod zámkou a po mnohých dňoch budú potrestaní. 23 Mesiac sa začervená a slnko sa zahanbí, lebo Hospodin mocností je kráľom na vrchu Sion a v Jeruzaleme, a pred svojimi staršími bude mať slávu.