Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

22. kapitola

Proti Jeruzalemu

1 Výrok o údolí videnia. Čože ti je, že si celé vystúpilo na strechy,
2 ty, kriku plné, hučiace mesto, jasajúci hrad? Tvoji pobití nie sú mečom pobití a nepadli v boji. 3 Všetci tvoji velitelia zutekali, zajatí boli bez výstrelu z kuše; všetci, čo boli dolapení, spolu boli sputnaní, aj keď zďaleka utekali. 4 Preto hovorím: Nehľaďte na mňa, trpko musím plakať. Neusilujte sa potešovať ma pri skaze dcéry môjho ľudu. 5 Lebo deň zdesenia, deptania a zmätku určil Pán, Hospodin mocností. V údolí videnia podkopávali múr a krik znel smerom k vrchu. 6 Élám zdvihol tulec; ide s vozmi a jazdcami, Kír obnažil štít. 7 Tvoje najskvelejšie údolia sú plné vozov a jazdci sa stavajú k bráne. 8 A odňal ochrannú clonu spred Júdu. V ten deň ste pozerali na zbrojnicu Lesného domu, 9 a videli ste, že je mnoho trhlín na meste Dávidovom, zbierali ste vody Dolného rybníka. 10 Spočitovali ste domy Jeruzalema a rúcali ste domy na opevnenie hradby. 11 Zhotovili ste nádrž medzi dvoma múrmi pre vody Starého rybníka, ale nehľadeli ste k Tomu, kto to všetko spôsobil, a nepozerali ste k Tomu, kto to oddávna pripravoval. 12 V ten deň Pán, Hospodin mocností, vyzval k plaču a náreku, k vyholeniu lysiny a k opásaniu vrecom. 13 Tu však je veselosť a radosť, zabíjanie dobytka a rezanie oviec, jedenie mäsa a pitie vína; jedzme, pime, lebo zajtra zomrieme! 14 Ale Hospodin mocností sa vyjavil môjmu sluchu: Nikdy vám nebude odpustená táto vina, dokiaľ nepomriete, povedal Pán, Hospodin mocností!

Šebna a Eljákím

15 Takto vraví Pán, Hospodin mocností: Choď, zájdi k tomu správcovi, k Šebnovi, ktorý je predstaveným paláca, a povedz:
16 Čo tu máš a koho tu máš, že si si tu vytesal hrob ako ten, čo si hrob vysoko vytesáva a svoje bydlisko si do skaly vysekáva? 17 Ajhľa, Hospodin ťa násilne odvrhne, tvrdo ťa uchopí. 18 Zvinie ťa do klbka a hodí ako loptu do šírošírej krajiny; tam zomrieš, a tam budú tvoje slávne vozy, ty, potupa domu svojho pána. 19 Vyženiem ťa z tvojho úradu a zhodím ťa z tvojho postavenia. 20 V ten deň zavolám svojho služobníka Eljákíma, syna Chilkijovho, 21 a oblečiem ho do tvojho úradného rúcha a opášem ho tvojím pásom. Tvoju vládu odovzdám jemu do rúk a bude otcom obyvateľom Jeruzalema a domu Júdovmu. 22 Na jeho plecia položím kľúče od domu Dávidovho. Keď on otvorí, nikto nezatvorí, a keď on zatvorí, nikto neotvorí. 23 Vbijem ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pre dom svojho otca. 24 Keď však zavesia naň všetku ťarchu jeho otcovského domu, výhonky a výrastky i najmenšie nádoby od čiaš po krčahy, 25 v ten deň - znie výrok Hospodina mocností - povolí kolík vbitý na pevnom mieste; bude odseknutý a padne. A bremeno, ktoré bolo na ňom, sa rozbije - lebo Hospodin hovoril.