Predchádzajúca kapitola

18. kapitola

Proti Kúšu

1 Beda krajine bzučiacich krídel, ktorá je za riekami Kúšu,
2 ktorý posiela vyslancov po mori v papyrusových člnoch na vodách. Choďte, rýchli poslovia, k urastenému a lesklému národu, k ľudu široko-ďaleko obávanému, k národu veľkej sily a dobyvačnosti, ktorého krajinu brázdia rieky. 3 Všetci obyvatelia sveta a občania zeme, keď zdvihnú koruhvu na horách, pozerajte! Keď zatrúbia na trúbu, počúvajte! 4 Lebo takto mi riekol Hospodin: Pokojne budem hľadieť zo svojho miesta ako mihotavá horúčava nad slnečným svetlom a ako rosný oblak za žatevnej horúčavy. 5 Lebo ešte pred žatvou, keď poodkvitne kvet a zrejúcim hroznom bude strapec, odreže úponky vinárskymi nožmi a bujné ratolesti odtrhne, odstráni. 6 Ponechajú ich dravým horským vtákom a poľným zvieratám. Letovať budú na ňom dravé vtáky a prezimuje na ňom všetka poľná zver. 7 V tom čase ľud urastený a lesklý, ľud široko-ďaleko obávaný, národ veľkej sily a dobyvačnosti, ktorého krajinu brázdia rieky, prinesie dar Hospodinovi mocností na vrch Sion, kde prebýva meno Hospodina mocností.