16. kapitola

Sion bude útočiskom pre Moáb

1 Pošlite jahňatá vládcovi krajiny od Sely cez púšť k vrchu dcéry Sion!
2 Vtedy budú dcéry Moábska pri brodoch Arnónu podobné odletujúcim vtákom vyplašeným z hniezda. 3 Daj radu, urob rozhodnutie, svoj tieň obráť na noc za jasného poludnia; ukry zahnaných a uprchlíkov nevyzraď! 4 Nech sa zdržujú pri tebe ako hostia zahnaní Moábci, buď im skrýšou pred ničiteľom. Keď prestane útlak a skončí sa pustošenie, preč bude z krajiny ten, čo deptá. 5 Trón bude upevnený dobrotou, verne bude na ňom sedieť v stane Dávidovom sudca, ktorý hľadá právo a vyniká spravodlivosťou.

Iná predpoveď súdu nad Moábom

6 Počuli sme o pýche Moábu; veľmi bol pyšný; o jeho nadutosti, pýche i prchkosti, o jeho prázdnom chvastaní sa.
7 Preto kvíliť bude Moáb, pre Moábsko každý bude kvíliť. Vzdychať budete celkom zdrvení za hroznovými koláčmi Kír Charesetu. 8 Lebo zvädli stráne chešbónske, viniče Sibmy. Páni národov pozrážali jeho strapce, ktoré siahali po Jaezér, pnuli sa na púšť, jeho výhonky sa stlali a prenikali k moru. 9 Preto oplakávam vinice Sibmy plačom Jaezéra; kropím ťa svojimi slzami, Chešbón a Eleále. Lebo pri tvojej oberačke a žatve odpadol radostný jasot. 10 Odňatá je radosť a veselosť z ovocného sadu a vo viniciach nebudú jasať ani veseliť sa. Lisovač nebude lisovať víno v lisoch; ukončil som radostný jasot. 11 Preto je moje vnútro rozochvené pre Moáb sťa citara a moje srdce pre Kír Cheres. 12 Aj keď sa Moáb objaví, aj keď sa unaví na obetnej výšine a vojde do svojej svätyne modliť sa, nič nezmôže. 13 Toto slovo hovoril Hospodin už dávno o Moábsku. 14 Ale teraz takto hovorí Hospodin: Za tri roky ako za roky nádenníka padne sláva Moábska do opovrhnutia napriek všetkému veľkému množstvu. Zvyšok bude len celkom malý, bezmocný.