Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Žalospev nad zničením Týru

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
2 Človeče, zaspievaj žalospev o Týre 3 a povedz Týru: Ty, čo bývaš pri vstupe na more, obchodníčka národov na mnohých ostrovoch, takto vraví Hospodin, Pán: Týrus, povedal si o sebe: Som loď dokonalej krásy! 4 Uprostred mora je tvoje územie, tvoji stavitelia ťa dokonale vystavili. 5 Zo senírskeho cyprusu zhotovili všetky tvoje dosky, vzali céder z Libanonu, aby urobili stožiar na tebe. 6 Z bášánskych dubov ti zhotovili veslá, tvoju palubu spravili zo slonoviny, z cyprusov z ostrovov kittejských. 7 Z pestrého egyptského jemného ľanu bola tvoja plachta a slúžila ti ako zástava. Modrý a červený purpur z Elíšskych ostrovov tvoril tvoje prístrešie. 8 Obyvatelia Sidónu a Arvadu ti boli veslármi, tvoji znalci, Týrus, boli pri tebe, oni boli tvojimi kormidelníkmi. 9 Starší Gebalu a jeho znalci ti opravovali trhliny. Všetky morské lode a ich námorníci bývali v tebe, aby robili výmenný obchod. 10 Ľudia z Perzie, Lúdu a Pútu boli bojovníkmi v tvojom vojsku, pri tebe si vešali štíty i prilby, oni ti dodávali lesku. 11 Ľudia z Arvadu boli v tvojom vojsku dookola na tvojich hradbách a ľudia z Gamadu boli na tvojich vežiach; svoje okrúhle štíty vešali dookola na tvoje hradby, oni dopĺňali tvoju krásu. 12 Taršíš bol tvojím vykupovačom pre všetko tvoje bohatstvo; za striebro, železo, cín a olovo dávali tvoj zložený tovar. 13 Jáván, Túbal a Mešech boli tvojimi obchodníkmi; za otrokov a bronzové náčinie dávali tvoj výmenný tovar. 14 Z domu Togarmu ti za ťažké a jazdecké kone a mulice dávali tvoj zložený tovar. 15 Ľudia z Rodosu boli tvojimi obchodníkmi a mnohé ostrovy sú vykupovačmi pre teba; platili ti slonovou kosťou a ebenovým drevom. 16 Edóm bol tvojím vykupovačom pre množstvo tvojich výrobkov: za granát, červený purpur, pestré tkanivo, bysus, koraly a rubíny dávali tvoj zložený tovar. 17 Júda i Izrael boli tvojimi obchodníkmi; za pšenicu, olivy, skoré figy, med, olej a balzam dávali tvoj výmenný tovar. 18 Damask bol tvojím vykupovačom pre množstvo tvojich výrobkov a tvoje veľké bohatstvo. Víno z Chelbónu a vlnu z Caháru 19 a víno z Uzalu dávali za tvoj zložený tovar. Železné výrobky, kassia a vonná trstina prichádzali za tvoj výmenný tovar. 20 Dedán bol tvojím obchodníkom s látkou na sedlá. 21 Arabi a všetky kédarské kniežatá boli tvojimi vykupovačmi jahniat, baranov a kozlov; tie vykupovali pre teba. 22 Obchodníci zo Sáby a Raamy boli tvojimi kupcami; za najlepší balzam, za všetky druhy drahokamov a za zlato dávali tvoj zložený tovar. 23 Cháran, Kanné a Éden, priekupníci zo Sáby, Asýria i celé Médsko boli tvojimi kupcami. 24 Oni boli tvojimi obchodníkmi s nádhernými odevmi, plášťami z modrého purpuru, s pestrými látkami, s dvojfarebnými kobercami a s pletenými i točenými povrazmi na tvojom trhu. 25 Taršíšske lode boli karavánami s tvojím tovarom. Tak si bol príliš plný a slávny uprostred morí. 26 Po šírom mori ťa vozili tvoji veslári, no východný vietor ťa dolámal uprostred morí. 27 Tvoje bohatstvo, tvoj zložený tovar, tvoj výmenný tovar, tvoji námorníci a tvoji kormidelníci, opravári trhlín a tí, čo vymieňali tvoj tovar, i všetci tvoji bojovníci, ktorí sú v tebe, a všetok ľud, ktorý je uprostred teba, padnú doprostred mora v deň tvojho pádu. 28 Na bedákanie tvojich kormidelníkov zachvejú sa pobrežné kraje. 29 Zo svojich lodí zostúpia všetci, čo narábajú s veslom; námorníci, všetci morskí kormidelníci zastanú na súši. 30 Nad tebou budú nariekať, trpko bedákať a budú hádzať prach na svoje hlavy, budú sa váľať v popole. 31 Kvôli tebe vyholia si lysinu, opášu sa vrecovinou a budú plakať nad tebou s trpkým srdcom v trpkom žalospeve. 32 Dajú sa do náreku nad tebou a žalostiť budú nad tebou: Kto bol ako Týrus zničený uprostred mora? 33 Keď sa tvoj tovar dostal na breh, nasýtil mnohé národy. Množstvom svojho bohatstva a výmenného tovaru si obohatil zemských kráľov. 34 Teraz si stroskotancom na mori, v hlbinách vôd, tvoj tovar a celé tvoje množstvo sa potopilo s tebou. 35 Všetci obyvatelia ostrovov sa zdesili nad tebou a ich kráľom dupkom stáli vlasy, mali vydesené tváre. 36 Kupci medzi národmi pískajú nad tebou. Hrozný koniec ťa stihol, a nebude ťa už nikdy viac.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk