Predchádzajúca kapitola

27. kapitola

Žalospev nad zničením Týru

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
2 Človeče, zaspievaj žalospev o Týre 3 a povedz Týru: Ty, čo bývaš pri vstupe na more, obchodníčka národov na mnohých ostrovoch, takto vraví Hospodin, Pán: Týrus, povedal si o sebe: Som loď dokonalej krásy! 4 Uprostred mora je tvoje územie, tvoji stavitelia ťa dokonale vystavili. 5 Zo senírskeho cyprusu zhotovili všetky tvoje dosky, vzali céder z Libanonu, aby urobili stožiar na tebe. 6 Z bášánskych dubov ti zhotovili veslá, tvoju palubu spravili zo slonoviny, z cyprusov z ostrovov kittejských. 7 Z pestrého egyptského jemného ľanu bola tvoja plachta a slúžila ti ako zástava. Modrý a červený purpur z Elíšskych ostrovov tvoril tvoje prístrešie. 8 Obyvatelia Sidónu a Arvadu ti boli veslármi, tvoji znalci, Týrus, boli pri tebe, oni boli tvojimi kormidelníkmi. 9 Starší Gebalu a jeho znalci ti opravovali trhliny. Všetky morské lode a ich námorníci bývali v tebe, aby robili výmenný obchod. 10 Ľudia z Perzie, Lúdu a Pútu boli bojovníkmi v tvojom vojsku, pri tebe si vešali štíty i prilby, oni ti dodávali lesku. 11 Ľudia z Arvadu boli v tvojom vojsku dookola na tvojich hradbách a ľudia z Gamadu boli na tvojich vežiach; svoje okrúhle štíty vešali dookola na tvoje hradby, oni dopĺňali tvoju krásu. 12 Taršíš bol tvojím vykupovačom pre všetko tvoje bohatstvo; za striebro, železo, cín a olovo dávali tvoj zložený tovar. 13 Jáván, Túbal a Mešech boli tvojimi obchodníkmi; za otrokov a bronzové náčinie dávali tvoj výmenný tovar. 14 Z domu Togarmu ti za ťažké a jazdecké kone a mulice dávali tvoj zložený tovar. 15 Ľudia z Rodosu boli tvojimi obchodníkmi a mnohé ostrovy sú vykupovačmi pre teba; platili ti slonovou kosťou a ebenovým drevom. 16 Edóm bol tvojím vykupovačom pre množstvo tvojich výrobkov: za granát, červený purpur, pestré tkanivo, bysus, koraly a rubíny dávali tvoj zložený tovar. 17 Júda i Izrael boli tvojimi obchodníkmi; za pšenicu, olivy, skoré figy, med, olej a balzam dávali tvoj výmenný tovar. 18 Damask bol tvojím vykupovačom pre množstvo tvojich výrobkov a tvoje veľké bohatstvo. Víno z Chelbónu a vlnu z Caháru 19 a víno z Uzalu dávali za tvoj zložený tovar. Železné výrobky, kassia a vonná trstina prichádzali za tvoj výmenný tovar. 20 Dedán bol tvojím obchodníkom s látkou na sedlá. 21 Arabi a všetky kédarské kniežatá boli tvojimi vykupovačmi jahniat, baranov a kozlov; tie vykupovali pre teba. 22 Obchodníci zo Sáby a Raamy boli tvojimi kupcami; za najlepší balzam, za všetky druhy drahokamov a za zlato dávali tvoj zložený tovar. 23 Cháran, Kanné a Éden, priekupníci zo Sáby, Asýria i celé Médsko boli tvojimi kupcami. 24 Oni boli tvojimi obchodníkmi s nádhernými odevmi, plášťami z modrého purpuru, s pestrými látkami, s dvojfarebnými kobercami a s pletenými i točenými povrazmi na tvojom trhu. 25 Taršíšske lode boli karavánami s tvojím tovarom. Tak si bol príliš plný a slávny uprostred morí. 26 Po šírom mori ťa vozili tvoji veslári, no východný vietor ťa dolámal uprostred morí. 27 Tvoje bohatstvo, tvoj zložený tovar, tvoj výmenný tovar, tvoji námorníci a tvoji kormidelníci, opravári trhlín a tí, čo vymieňali tvoj tovar, i všetci tvoji bojovníci, ktorí sú v tebe, a všetok ľud, ktorý je uprostred teba, padnú doprostred mora v deň tvojho pádu. 28 Na bedákanie tvojich kormidelníkov zachvejú sa pobrežné kraje. 29 Zo svojich lodí zostúpia všetci, čo narábajú s veslom; námorníci, všetci morskí kormidelníci zastanú na súši. 30 Nad tebou budú nariekať, trpko bedákať a budú hádzať prach na svoje hlavy, budú sa váľať v popole. 31 Kvôli tebe vyholia si lysinu, opášu sa vrecovinou a budú plakať nad tebou s trpkým srdcom v trpkom žalospeve. 32 Dajú sa do náreku nad tebou a žalostiť budú nad tebou: Kto bol ako Týrus zničený uprostred mora? 33 Keď sa tvoj tovar dostal na breh, nasýtil mnohé národy. Množstvom svojho bohatstva a výmenného tovaru si obohatil zemských kráľov. 34 Teraz si stroskotancom na mori, v hlbinách vôd, tvoj tovar a celé tvoje množstvo sa potopilo s tebou. 35 Všetci obyvatelia ostrovov sa zdesili nad tebou a ich kráľom dupkom stáli vlasy, mali vydesené tváre. 36 Kupci medzi národmi pískajú nad tebou. Hrozný koniec ťa stihol, a nebude ťa už nikdy viac.