Predchádzajúca kapitola

39. kapitola

Zhotovenie kňazského rúcha

1 Z modrého a červeného purpuru, z karmazínu zhotovili jemné tkané rúcha pre službu vo svätyni. Posvätné rúcho pre Árona zhotovili, ako prikázal Hospodin Mojžišovi.
2 Efód zhotovili zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu. 3 Zo zlata vytepali pliešky a nastrihali šnúrky, aby nimi popretkávali modrý a červený purpur, karmazín a ľan ako tkáčske umelecké dielo. 4 Zhotovili preň náplecníky, spojené na dvoch priliehajúcich koncoch. 5 Pás na efóde, ktorý s ním tvorí jeden kus, bol prácou zo zlata, modrého a červeného purpuru a súkaného ľanu, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 6 Opracovali aj ónyxové drahokamy a vložili do zlatej objímky; boli na nich vyryté mená Izraelcov, ako sa ryjú pečate. 7 Vložil ich do náplecníkov efódu ako pamätné kamene pre Izraelcov, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 8 Zhotovil aj náprsník ako umeleckú tkáčsku prácu na spôsob efódu zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu; 9 bol štvoruhlastý, dvojitý; náprsník zhotovili na piaď dlhý a na piaď široký, dvojitý. 10 Vyplnili ho štyrmi radmi drahokamov: prvý rad: rubín, topás, smaragd; 11 druhý rad: malachit, zafír, diamant; 12 tretí rad: opál, achát, ametyst; 13 štvrtý rad: chryzolit, ónyx a jaspis; boli vsadené do zlatej objímky. 14 Drahokamov s menami Izraelcov bolo dvanásť, mená boli vyryté, ako sa ryjú pečate; každý s menom podľa dvanástich kmeňov. 15 Na náprsník zhotovili krútené retiazky z čistého zlata na spôsob šnúry. 16 Zhotovili aj dve zlaté objímky a dva zlaté krúžky na oba konce náprsníka. 17 Dve zlaté šnúry pripevnili na dva krúžky na koncoch náprsníka. 18 Druhé dva konce oboch šnúr dali do dvoch objímok a spojili spredu s náplecníkom efódu. 19 Zhotovili aj druhé dva zlaté krúžky, položili na dva konce náprsníka na vnútornom okraji na strane efódu. 20 Urobili aj dva zlaté krúžky a položili ich na dva náplecníky efódu zospodu spredu pri jeho spoji nad pásom efódu. 21 Potom priviazali náprsník s jeho krúžkami o krúžky efódu šnúrou z modrého purpuru, aby bol nad opaskom efódu a aby sa náprsník neuvoľnil od efódu; tak prikázal Hospodin Mojžišovi. 22 Potom zhotovil plášť k efódu ako tkáčsku prácu, celý z modrého purpuru. 23 Plášť mal otvor hore uprostred ako otvor z panciera, mal vôkol otvoru obrubu, aby sa neroztrhol. 24 Na podolku plášťa urobili granátové jablká z modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu. 25 Zhotovili aj zvončeky z čistého zlata a umiestnili ich medzi granátové jablká, dookola na podolku plášťa: 26 striedavo zvonček a granátové jablko dookola na podolkoch plášťa, aby v ňom slúžili; tak Hospodin prikázal Mojžišovi. 27 Potom zhotovili z jemného ľanu ako dielo tkáča spodný odev pre Árona a jeho synov. 28 Aj turban z jemného ľanu a ozdobné klobúky z jemného ľanu, aj ľanové spodky zo súkaného ľanu, 29 aj pás zo súkaného ľanu a z modrého a červeného purpuru a karmazínu ako prácu výšivkára; tak prikázal Hospodin Mojžišovi. 30 Aj čelenku zhotovili na posvätný diadém z čistého zlata a napísali na ňu, ako sa ryje pečať: Sväté Hospodinovi. 31 Pripevnili na ňu šnúru z modrého purpuru a dali navrch na turban; tak Hospodin prikázal Mojžišovi.

Dokončenie prác

32 Tak dokončili prácu na príbytku svätostánku; Izraelci urobili všetko, ako prikázal Hospodin Mojžišovi.
33 Potom priniesli príbytok k Mojžišovi; stánok a jeho náčinie, jeho sponky, dosky, priečne laty, stĺpy i podstavce, 34 pokrývku z baraních koží sfarbených dočervena a pokrývku z jazvečích koží zahaľujúcu oponu, 35 truhlu svedectva, jej žrde i jej vrchnák. 36 Stôl a všetko jeho náčinie i predkladané chleby; 37 svietnik z čistého zlata a jeho lampy, usporiadané, a všetko ich náčinie, i olej na svietenie; 38 zlatý oltár, olej na pomazanie, voňavé kadidlo a záclonu na vchod do stánku, 39 bronzový oltár a k nemu bronzový rošt; jeho žrde a všetko jeho náčinie, umývadlo, jeho podstavec, 40 kobercové závesy nádvoria, jeho stĺpy a podstavce, i záclonu na bránu nádvoria, povrazy, kolíky a všetko náčinie k službe v príbytku svätostánku; 41 jemnotkané rúcha na službu vo svätyni; posvätné rúcha pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov ku kňazskej službe. 42 Ako Hospodin prikázal Mojžišovi, tak Izraelci urobili všetku prácu. 43 Potom Mojžiš pozrel na celú prácu, a hľa, urobili ju tak, ako Hospodin prikázal. A Mojžiš ich požehnal.