Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

39. kapitola

Zhotovenie kňazského rúcha

1 Z modrého a červeného purpuru, z karmazínu zhotovili jemné tkané rúcha pre službu vo svätyni. Posvätné rúcho pre Árona zhotovili, ako prikázal Hospodin Mojžišovi.
2 Efód zhotovili zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu. 3 Zo zlata vytepali pliešky a nastrihali šnúrky, aby nimi popretkávali modrý a červený purpur, karmazín a ľan ako tkáčske umelecké dielo. 4 Zhotovili preň náplecníky, spojené na dvoch priliehajúcich koncoch. 5 Pás na efóde, ktorý s ním tvorí jeden kus, bol prácou zo zlata, modrého a červeného purpuru a súkaného ľanu, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 6 Opracovali aj ónyxové drahokamy a vložili do zlatej objímky; boli na nich vyryté mená Izraelcov, ako sa ryjú pečate. 7 Vložil ich do náplecníkov efódu ako pamätné kamene pre Izraelcov, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 8 Zhotovil aj náprsník ako umeleckú tkáčsku prácu na spôsob efódu zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu; 9 bol štvoruhlastý, dvojitý; náprsník zhotovili na piaď dlhý a na piaď široký, dvojitý. 10 Vyplnili ho štyrmi radmi drahokamov: prvý rad: rubín, topás, smaragd; 11 druhý rad: malachit, zafír, diamant; 12 tretí rad: opál, achát, ametyst; 13 štvrtý rad: chryzolit, ónyx a jaspis; boli vsadené do zlatej objímky. 14 Drahokamov s menami Izraelcov bolo dvanásť, mená boli vyryté, ako sa ryjú pečate; každý s menom podľa dvanástich kmeňov. 15 Na náprsník zhotovili krútené retiazky z čistého zlata na spôsob šnúry. 16 Zhotovili aj dve zlaté objímky a dva zlaté krúžky na oba konce náprsníka. 17 Dve zlaté šnúry pripevnili na dva krúžky na koncoch náprsníka. 18 Druhé dva konce oboch šnúr dali do dvoch objímok a spojili spredu s náplecníkom efódu. 19 Zhotovili aj druhé dva zlaté krúžky, položili na dva konce náprsníka na vnútornom okraji na strane efódu. 20 Urobili aj dva zlaté krúžky a položili ich na dva náplecníky efódu zospodu spredu pri jeho spoji nad pásom efódu. 21 Potom priviazali náprsník s jeho krúžkami o krúžky efódu šnúrou z modrého purpuru, aby bol nad opaskom efódu a aby sa náprsník neuvoľnil od efódu; tak prikázal Hospodin Mojžišovi. 22 Potom zhotovil plášť k efódu ako tkáčsku prácu, celý z modrého purpuru. 23 Plášť mal otvor hore uprostred ako otvor z panciera, mal vôkol otvoru obrubu, aby sa neroztrhol. 24 Na podolku plášťa urobili granátové jablká z modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu. 25 Zhotovili aj zvončeky z čistého zlata a umiestnili ich medzi granátové jablká, dookola na podolku plášťa: 26 striedavo zvonček a granátové jablko dookola na podolkoch plášťa, aby v ňom slúžili; tak Hospodin prikázal Mojžišovi. 27 Potom zhotovili z jemného ľanu ako dielo tkáča spodný odev pre Árona a jeho synov. 28 Aj turban z jemného ľanu a ozdobné klobúky z jemného ľanu, aj ľanové spodky zo súkaného ľanu, 29 aj pás zo súkaného ľanu a z modrého a červeného purpuru a karmazínu ako prácu výšivkára; tak prikázal Hospodin Mojžišovi. 30 Aj čelenku zhotovili na posvätný diadém z čistého zlata a napísali na ňu, ako sa ryje pečať: Sväté Hospodinovi. 31 Pripevnili na ňu šnúru z modrého purpuru a dali navrch na turban; tak Hospodin prikázal Mojžišovi.

Dokončenie prác

32 Tak dokončili prácu na príbytku svätostánku; Izraelci urobili všetko, ako prikázal Hospodin Mojžišovi.
33 Potom priniesli príbytok k Mojžišovi; stánok a jeho náčinie, jeho sponky, dosky, priečne laty, stĺpy i podstavce, 34 pokrývku z baraních koží sfarbených dočervena a pokrývku z jazvečích koží zahaľujúcu oponu, 35 truhlu svedectva, jej žrde i jej vrchnák. 36 Stôl a všetko jeho náčinie i predkladané chleby; 37 svietnik z čistého zlata a jeho lampy, usporiadané, a všetko ich náčinie, i olej na svietenie; 38 zlatý oltár, olej na pomazanie, voňavé kadidlo a záclonu na vchod do stánku, 39 bronzový oltár a k nemu bronzový rošt; jeho žrde a všetko jeho náčinie, umývadlo, jeho podstavec, 40 kobercové závesy nádvoria, jeho stĺpy a podstavce, i záclonu na bránu nádvoria, povrazy, kolíky a všetko náčinie k službe v príbytku svätostánku; 41 jemnotkané rúcha na službu vo svätyni; posvätné rúcha pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov ku kňazskej službe. 42 Ako Hospodin prikázal Mojžišovi, tak Izraelci urobili všetku prácu. 43 Potom Mojžiš pozrel na celú prácu, a hľa, urobili ju tak, ako Hospodin prikázal. A Mojžiš ich požehnal.