Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

38. kapitola

Zhotovenie oltára

1 Potom urobil oltár na spaľované obete z akáciového dreva, päť lakťov dlhý a päť lakťov široký, štvoruhlastý, tri lakte vysoký.
2 Urobil mu aj rohy na jeho štyroch uhloch; jeho rohy tvorili s ním jeden kus a obložil ich bronzom. 3 Urobil aj všetky nádoby pre oltár, hrnce na popol, lopaty, kropiace čaše, vidlice a misy na uhlíky; všetko náčinie zhotovil z bronzu. 4 Urobil na oltári aj rošt, mriežkovanú prácu z bronzu, pod okraj oltára, na spodok, do jeho polovice. 5 Ulial štyri krúžky na štyri uhly bronzového roštu na vloženie žrdí. 6 Urobil aj žrde z akáciového dreva a obložil ich bronzom. 7 Potom vložil tyče do krúžkov na stranách oltára, aby sa na nich nosil; urobil ho dutý, z dosák.

Zhotovenie umývadla

8 Urobil aj umývadlo z bronzu, aj jeho podstavec z bronzu, zo zrkadiel žien, ktoré konali službu pri vchode do svätostánku.

Zhotovenie nádvoria

9 Potom zhotovil nádvorie na južnej strane; kobercové závesy na nádvorí boli zo súkaného ľanu sto lakťov dlhé,
10 dvadsať stĺpov a k nim dvadsať strieborných podstavcov; háčiky a spojovacie pásy na stĺpoch boli zo striebra. 11 Na severnej strane sto lakťov a dvadsať stĺpov, k nim dvadsať medených podstavcov; háčiky a spojovacie pásy na stĺpoch boli zo striebra. 12 Na západnej strane kobercové závesy mali päťdesiat lakťov, bolo pre ne desať stĺpov a desať podstavcov; háčiky a spojovacie pásy boli zo striebra. 13 Na prednej, východnej strane mali päťdesiat lakťov. 14 Kobercové závesy mali päťdesiat lakťov na jednej strane, tri stĺpy a tri podstavce. 15 Podobne z jednej i z druhej strany brány nádvoria bolo pätnásť lakťov kobercových závesov, tri stĺpy a tri podstavce. 16 Všetky kobercové závesy nádvoria dookola boli zo súkaného ľanu. 17 Podstavce stĺpov boli z bronzu; háčiky a spojovacie pásy na stĺpoch boli zo striebra; ich hlavice boli obložené striebrom; všetky stĺpy nádvoria boli pospájané striebrom. 18 Záclona na bráne nádvoria bola umelecká práca zručného výšivkára z modrého a červeného purpuru a karmazínu a súkaného ľanu, dvadsať lakťov dlhá a päť lakťov vysoká, vo svojej šírke primeraná kobercovým závesom nádvoria. 19 Ich štyri stĺpy a ich štyri podstavce boli z bronzu, ich háčiky zo striebra, obloženie hlavíc a spojovacie pásy tiež zo striebra. 20 Všetky kolíky príbytku i nádvoria dookola boli z bronzu.

Množstvo použitých kovov

21 Toto je výpočet vecí na príbytok, príbytok svedectva, ktorý bol vypočítaný na Mojžišov rozkaz. Služba levítov diala sa pod vedením Ítámára, syna kňaza Árona.
22 Becálél, syn Úriho, Chúrov syn, z kmeňa Júdovho urobil všetko, čo prikázal Hospodin Mojžišovi, 23 a s ním Oholíáb, syn Achísámáchov z kmeňa Dán, rytec, umelecký tkáč a umelecký výšivkár na modrom a červenom purpure, na karmazíne a na ľane. 24 Všetkého zlata, spracovaného pri všetkej práci na diele vo svätyni - zlato bolo obetované - bolo dvadsaťdeväť talentov a sedemstotridsať šekelov, podľa svätyňového šekelu. 25 Striebra od spočítaných členov zboru bolo sto talentov a tisícsedemstosedemdesiatpäť šekelov podľa svätyňového šekelu, 26 pol šekelu na každého, kto prešiel sčítaním od dvadsať rokov a vyššie; tých bolo šesťstotritisícpäťstopäťdesiat. 27 Sto talentov striebra bolo na uliatie podstavcov svätyne a podstavcov opony; sto podstavcov zo sto talentov; talent na podstavec. 28 Z tisícsedemstosedemdesiatpäť šekelov narobil háčiky na stĺpy, obložil ich hlavice a pospájal ich. 29 Obetovanej medi bolo sedemdesiat talentov a dvetisícštyristo šekelov; 30 z nej spravil podstavec na dvere svätostánku a bronzový oltár i bronzový rošt k nemu, a všetko náčinie k oltáru, 31 aj podstavce nádvoria dookola a podstavce brány nádvoria i všetky kolíky príbytku i nádvoria dookola.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk