Predchádzajúca kapitola

37. kapitola

Zhotovenie truhly zmluvy

1 Potom urobil Becálél truhlu z akáciového dreva dva a pol lak ťa dlhú, poldruha lakťa širokú a poldruha lakťa vysokú.
2 Obložil ju čistým zlatom zvnútra i zvonku a urobil okolo nej zlatú obrubu. 3 Potom ulial k nej štyri zlaté krúžky na jej štyri rohy; dva krúžky na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu. 4 Urobil aj žrde z akáciového dreva a obložil ich zlatom. 5 Žrde zastrčil do krúžkov na stranách truhly, aby sa truhla nosila na nich. 6 Ďalej urobil vrchnák z čistého zlata dva a pol lakťa dlhý a lakeť a pol široký. 7 Urobil aj dvoch cherubov; z tepaného zlata ich urobil na oboch koncoch vrchnáka; 8 jedného cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci vrchnáka. 9 Cherubi mali krídla rozpäté nahor; svojimi krídlami prikrývali vrchnák a ich tváre boli obrátené proti sebe; tváre cherubov boli upreté na vrchnák.

Zhotovenie stola

10 Potom urobil stôl z akáciového dreva dva lakte dlhý, lakeť široký a poldruha lakťa vysoký.
11 Obložil ho čistým zlatom a urobil okolo neho zlatú obrubu. 12 Urobil naň dookola rám na piaď široký a okolo rámu urobil zlatú obrubu. 13 Ulial preň štyri zlaté krúžky, krúžky upevnil na štyri rohy, ktoré sú pri jeho nohách. 14 Krúžky boli tesne na ráme ako držiaky na žrde, na nosenie stola. 15 Potom urobil žrde z akáciového dreva a obložil ich zlatom, na nosenie stola. 16 Z čistého zlata urobil aj náčinie na stôl, misy, panvice, obetné čaše a kanvice, z ktorých sa obetujú úliatby.

Zhotovenie svietnika

17 Potom urobil svietnik z čistého zlata; z tepaného zlata urobil svietnik, podstavec i jeho ramená; kalíšky, hlavice i kvety na ňom boli z jedného kusa.
18 Šesť ramien vychádzalo na jeho stranách; tri ramená svietnika z jednej a tri ramená svietnika z druhej strany. 19 Tri kalíšky mandľového tvaru s hlavicou a kvetom boli na druhom ramene; tak bolo na šiestich ramenách vyčnievajúcich zo svietnika. 20 Na samom svietniku boli štyri kalíšky mandľového tvaru a hlavice s kvetmi, 21 takže pod dvoma ramenami bola jedna hlavica, pod druhými dvoma tiež jedna hlavica, aj pod ďalšími dvoma jedna hlavica; tak bolo pod šiestimi ramenami vyčnievajúcimi z neho. 22 Hlavice a ramená boli všetko z jedného kusa z čistého tepaného zlata. 23 Potom urobil preň sedem lámp a príslušné klieštiky i popolníky z čistého zlata. 24 Urobil i všetko náradie k nemu z talentu čistého zlata.

Zhotovenie kadidlového oltára

25 Potom urobil kadidlový oltár z akáciového dreva lakeť dlhý a lakeť široký, štvoruhlastý a dva lakte vysoký; jeho rohy tvorili s ním jeden kus.
26 Potom ho obložil čistým zlatom: jeho vrch, steny dookola i rohy. Urobil mu aj zlatú obrubu dookola. 27 Urobil preň aj dva zlaté krúžky pod jeho obrubu, na oboch jeho bokoch, na oboch uhloch na zastrčenie dvoch žrdí, aby ho na nich nosili. 28 Potom urobil žrde z akáciového dreva a pozlátil ich. 29 Narobil aj posvätný olej na pomazanie a čisté voňavé kadidlo ako dielo voňavkára.