Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

37. kapitola

Zhotovenie truhly zmluvy

1 Potom urobil Becálél truhlu z akáciového dreva dva a pol lak ťa dlhú, poldruha lakťa širokú a poldruha lakťa vysokú.
2 Obložil ju čistým zlatom zvnútra i zvonku a urobil okolo nej zlatú obrubu. 3 Potom ulial k nej štyri zlaté krúžky na jej štyri rohy; dva krúžky na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu. 4 Urobil aj žrde z akáciového dreva a obložil ich zlatom. 5 Žrde zastrčil do krúžkov na stranách truhly, aby sa truhla nosila na nich. 6 Ďalej urobil vrchnák z čistého zlata dva a pol lakťa dlhý a lakeť a pol široký. 7 Urobil aj dvoch cherubov; z tepaného zlata ich urobil na oboch koncoch vrchnáka; 8 jedného cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci vrchnáka. 9 Cherubi mali krídla rozpäté nahor; svojimi krídlami prikrývali vrchnák a ich tváre boli obrátené proti sebe; tváre cherubov boli upreté na vrchnák.

Zhotovenie stola

10 Potom urobil stôl z akáciového dreva dva lakte dlhý, lakeť široký a poldruha lakťa vysoký.
11 Obložil ho čistým zlatom a urobil okolo neho zlatú obrubu. 12 Urobil naň dookola rám na piaď široký a okolo rámu urobil zlatú obrubu. 13 Ulial preň štyri zlaté krúžky, krúžky upevnil na štyri rohy, ktoré sú pri jeho nohách. 14 Krúžky boli tesne na ráme ako držiaky na žrde, na nosenie stola. 15 Potom urobil žrde z akáciového dreva a obložil ich zlatom, na nosenie stola. 16 Z čistého zlata urobil aj náčinie na stôl, misy, panvice, obetné čaše a kanvice, z ktorých sa obetujú úliatby.

Zhotovenie svietnika

17 Potom urobil svietnik z čistého zlata; z tepaného zlata urobil svietnik, podstavec i jeho ramená; kalíšky, hlavice i kvety na ňom boli z jedného kusa.
18 Šesť ramien vychádzalo na jeho stranách; tri ramená svietnika z jednej a tri ramená svietnika z druhej strany. 19 Tri kalíšky mandľového tvaru s hlavicou a kvetom boli na druhom ramene; tak bolo na šiestich ramenách vyčnievajúcich zo svietnika. 20 Na samom svietniku boli štyri kalíšky mandľového tvaru a hlavice s kvetmi, 21 takže pod dvoma ramenami bola jedna hlavica, pod druhými dvoma tiež jedna hlavica, aj pod ďalšími dvoma jedna hlavica; tak bolo pod šiestimi ramenami vyčnievajúcimi z neho. 22 Hlavice a ramená boli všetko z jedného kusa z čistého tepaného zlata. 23 Potom urobil preň sedem lámp a príslušné klieštiky i popolníky z čistého zlata. 24 Urobil i všetko náradie k nemu z talentu čistého zlata.

Zhotovenie kadidlového oltára

25 Potom urobil kadidlový oltár z akáciového dreva lakeť dlhý a lakeť široký, štvoruhlastý a dva lakte vysoký; jeho rohy tvorili s ním jeden kus.
26 Potom ho obložil čistým zlatom: jeho vrch, steny dookola i rohy. Urobil mu aj zlatú obrubu dookola. 27 Urobil preň aj dva zlaté krúžky pod jeho obrubu, na oboch jeho bokoch, na oboch uhloch na zastrčenie dvoch žrdí, aby ho na nich nosili. 28 Potom urobil žrde z akáciového dreva a pozlátil ich. 29 Narobil aj posvätný olej na pomazanie a čisté voňavé kadidlo ako dielo voňavkára.