Predchádzajúca kapitola

36. kapitola

1 Becálél, Oholíáb i každý muž múdreho srdca, ktorého Hospodin obdaril múdrosťou a chápavosťou, aby vedel konať všetku prácu pri službe vo svätyni, nech konajú v súlade so všetkým, čo prikázal Hospodin.

Ochota ľudu

2 Mojžiš povolal Becáléla a Oholíába i všetkých schopných mužov, ktorým Hospodin dal múdrosť do srdca, všetkých, ktorých srdce ponúkalo pristúpiť k práci a vykonať ju.
3 Od Mojžiša prevzali všetky dávky, ktoré Izraelci priniesli na vykonanie práce pri službe vo svätyni; avšak oni ešte každé ráno prinášali k nemu dobrovoľné dary. 4 Potom všetci znalci, ktorí robili všetku prácu vo svätyni, pribehli každý od svojej práce, ktorú práve konal, 5 a povedali Mojžišovi: Ľud prináša omnoho viac ako treba na prácu, ktorú Hospodin prikázal vykonať. 6 I rozkázal Mojžiš rozhlásiť v tábore: Ani muž ani žena nech už nepripravujú nič na dávku pre svätyňu. Vtedy ľud prestal prinášať, 7 lebo prineseného bolo dosť na vykonanie všetkých prác, ba i zvýšilo.

Zhotovenie súčiastok svätostánku

8 Potom všetci schopní mužovia, zamestnaní pri práci, urobili príbytok z desiatich závesov zo súkaného ľanu, z modrého a červeného purpuru, z karmazínu; cherubov urobili ako tkáčske umelecké dielo.
9 Dĺžka jedného závesu bola dvadsaťosem a šírka štyri lakte; miera všetkých závesov bola rovnaká. 10 Päť závesov spojil dovedna a druhých päť závesov tiež spojil dovedna. 11 Potom narobil slučky z modrého purpuru na okraji posledného závesu jedného spojeného kusa, to isté urobil na okraji posledného závesu druhého spojeného kusa. 12 Päťdesiat slučiek narobil na jednom závese a päťdesiat slučiek narobil na kraji závesu, ktorý je na spoji s druhým spojeným kusom; slučky boli jedna oproti druhej. 13 Narobil aj päťdesiat zlatých sponiek a sponkami pospájal závesy jeden s druhým, takže príbytok tvoril jeden celok. 14 Stanové závesy na príbytok urobil z kozej srsti: narobil jedenásť takých závesov. 15 Dĺžka jedného závesu bola tridsať a šírka štyri lakte; miera pre jedenásť závesov bola rovnaká. 16 Potom spojil päť závesov osobitne a šesť závesov osobitne. 17 Potom urobil päťdesiat slučiek na okraji posledného závesu spojeného kusa a päťdesiat slučiek na okraji závesu druhého spojeného kusa. 18 Potom narobil päťdesiat bronzových sponiek na spojenie stánku, aby tvoril jeden celok. 19 Urobil aj prikrývku na stánok z baraních koží sfarbených načerveno a navrch prikrývku z jazvečích koží. 20 Narobil stojacích dosiek z akáciového dreva na príbytok. 21 Dĺžka dosky bola desať a šírka poldruha lakťa. 22 Každá doska mala dva čapy, ktoré spájali jednu s druhou; tak urobil na každej doske príbytku. 23 Narobil dosky na príbytok: dvadsať dosiek na južnú stranu poludnia, 24 urobil aj štyridsať strieborných podstavcov pod dvadsať dosiek, po dva podstavce pod jednu dosku pre oba jej čapy, a po dva podstavce pod druhú dosku pre oba jej čapy. 25 Na druhú stranu príbytku, na severnú, urobil tiež dvadsať dosiek 26 a štyridsať strieborných podstavcov; po dva podstavce pod každú dosku. 27 Na zadnú stranu príbytku, na západ, urobil šesť dosiek 28 a dve dosky urobil do uhlov príbytku na zadnej strane: 29 tie boli dvojmo od spodu až do vrchu; boli celkom spojené na vrchu jedným krúžkom; tak urobil s oboma v oboch uhloch. 30 Tak bolo osem dosiek a šestnásť strieborných podstavcov, po dva podstavce pod každú dosku. 31 Urobil aj priečne laty z akáciového dreva; päť pre dosky na jednej strane príbytku, 32 päť priečnych lát pre dosky na druhej strane príbytku a päť priečnych lát na dosky na zadnú, západnú stranu príbytku. 33 Urobil aj prostrednú priečnu latu, prechádzajúcu stredom dosiek z jedného konca až po druhý. 34 Dosky obložil zlatom, urobil aj zlaté krúžky k nim, do ktorých sa zastrčia priečne laty, a obložil priečne laty zlatom. 35 Urobil aj oponu z modrého a červeného purpuru, z karmazínu a súkaného ľanu; urobil ju aj s cherubmi ako umelecké tkáčske dielo. 36 Urobil pre ňu štyri stĺpy z akáciového dreva, obložil ich zlatom, aj zlaté háčky a ulial pre ne štyri strieborné podstavce. 37 Urobil aj záclonu na vchod do stánku z modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu, prácu zručného výšivkára.