Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

36. kapitola

1 Becálél, Oholíáb i každý muž múdreho srdca, ktorého Hospodin obdaril múdrosťou a chápavosťou, aby vedel konať všetku prácu pri službe vo svätyni, nech konajú v súlade so všetkým, čo prikázal Hospodin.

Ochota ľudu

2 Mojžiš povolal Becáléla a Oholíába i všetkých schopných mužov, ktorým Hospodin dal múdrosť do srdca, všetkých, ktorých srdce ponúkalo pristúpiť k práci a vykonať ju.
3 Od Mojžiša prevzali všetky dávky, ktoré Izraelci priniesli na vykonanie práce pri službe vo svätyni; avšak oni ešte každé ráno prinášali k nemu dobrovoľné dary. 4 Potom všetci znalci, ktorí robili všetku prácu vo svätyni, pribehli každý od svojej práce, ktorú práve konal, 5 a povedali Mojžišovi: Ľud prináša omnoho viac ako treba na prácu, ktorú Hospodin prikázal vykonať. 6 I rozkázal Mojžiš rozhlásiť v tábore: Ani muž ani žena nech už nepripravujú nič na dávku pre svätyňu. Vtedy ľud prestal prinášať, 7 lebo prineseného bolo dosť na vykonanie všetkých prác, ba i zvýšilo.

Zhotovenie súčiastok svätostánku

8 Potom všetci schopní mužovia, zamestnaní pri práci, urobili príbytok z desiatich závesov zo súkaného ľanu, z modrého a červeného purpuru, z karmazínu; cherubov urobili ako tkáčske umelecké dielo.
9 Dĺžka jedného závesu bola dvadsaťosem a šírka štyri lakte; miera všetkých závesov bola rovnaká. 10 Päť závesov spojil dovedna a druhých päť závesov tiež spojil dovedna. 11 Potom narobil slučky z modrého purpuru na okraji posledného závesu jedného spojeného kusa, to isté urobil na okraji posledného závesu druhého spojeného kusa. 12 Päťdesiat slučiek narobil na jednom závese a päťdesiat slučiek narobil na kraji závesu, ktorý je na spoji s druhým spojeným kusom; slučky boli jedna oproti druhej. 13 Narobil aj päťdesiat zlatých sponiek a sponkami pospájal závesy jeden s druhým, takže príbytok tvoril jeden celok. 14 Stanové závesy na príbytok urobil z kozej srsti: narobil jedenásť takých závesov. 15 Dĺžka jedného závesu bola tridsať a šírka štyri lakte; miera pre jedenásť závesov bola rovnaká. 16 Potom spojil päť závesov osobitne a šesť závesov osobitne. 17 Potom urobil päťdesiat slučiek na okraji posledného závesu spojeného kusa a päťdesiat slučiek na okraji závesu druhého spojeného kusa. 18 Potom narobil päťdesiat bronzových sponiek na spojenie stánku, aby tvoril jeden celok. 19 Urobil aj prikrývku na stánok z baraních koží sfarbených načerveno a navrch prikrývku z jazvečích koží. 20 Narobil stojacích dosiek z akáciového dreva na príbytok. 21 Dĺžka dosky bola desať a šírka poldruha lakťa. 22 Každá doska mala dva čapy, ktoré spájali jednu s druhou; tak urobil na každej doske príbytku. 23 Narobil dosky na príbytok: dvadsať dosiek na južnú stranu poludnia, 24 urobil aj štyridsať strieborných podstavcov pod dvadsať dosiek, po dva podstavce pod jednu dosku pre oba jej čapy, a po dva podstavce pod druhú dosku pre oba jej čapy. 25 Na druhú stranu príbytku, na severnú, urobil tiež dvadsať dosiek 26 a štyridsať strieborných podstavcov; po dva podstavce pod každú dosku. 27 Na zadnú stranu príbytku, na západ, urobil šesť dosiek 28 a dve dosky urobil do uhlov príbytku na zadnej strane: 29 tie boli dvojmo od spodu až do vrchu; boli celkom spojené na vrchu jedným krúžkom; tak urobil s oboma v oboch uhloch. 30 Tak bolo osem dosiek a šestnásť strieborných podstavcov, po dva podstavce pod každú dosku. 31 Urobil aj priečne laty z akáciového dreva; päť pre dosky na jednej strane príbytku, 32 päť priečnych lát pre dosky na druhej strane príbytku a päť priečnych lát na dosky na zadnú, západnú stranu príbytku. 33 Urobil aj prostrednú priečnu latu, prechádzajúcu stredom dosiek z jedného konca až po druhý. 34 Dosky obložil zlatom, urobil aj zlaté krúžky k nim, do ktorých sa zastrčia priečne laty, a obložil priečne laty zlatom. 35 Urobil aj oponu z modrého a červeného purpuru, z karmazínu a súkaného ľanu; urobil ju aj s cherubmi ako umelecké tkáčske dielo. 36 Urobil pre ňu štyri stĺpy z akáciového dreva, obložil ich zlatom, aj zlaté háčky a ulial pre ne štyri strieborné podstavce. 37 Urobil aj záclonu na vchod do stánku z modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu, prácu zručného výšivkára.