Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

35. kapitola

Svätenie sviatočného dňa

1 Potom Mojžiš zhromaždil celý zbor Izraelcov a povedal im: Toto sú slová, ktoré Hospodin prikázal plniť.
2 Šesť dní sa bude pracovať, ale siedmy deň bude vám posvätným dňom, dňom sviatočného odpočinku Hospodinovho; každý, kto by v ňom konal nejakú prácu, má byť usmrtený. 3 V deň sviatočného odpočinku vôbec nezapaľujte oheň vo svojich príbytkoch!

Dobrovoľné obete na svätostánok

4 Mojžiš povedal celému zboru Izraelcov: Toto prikázal Hospodin:
5 Vyberte medzi sebou dávky pre Hospodina! Každý, kto má ochotné srdce, prinesie Hospodinovi pozdvihovanú dávku: zlato, striebro a meď, 6 modrý a červený purpur, karmazín, ľan a koziu srsť, 7 aj baranie kože sfarbené dočervena, jazvečie kože a akáciové drevo, 8 olej do lampy, balzamy do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla, 9 ónyxové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a náprsníka. 10 Všetci, ktorí sú medzi vami schopní, prídu a budú robiť všetko, čo prikázal Hospodin: 11 príbytok, stánok, jeho pokrytie, jeho sponky, jeho disky a jeho závory, jeho stĺpy a jeho podstavce, 12 truhlu a jej žrde, vrchnák a oponu, záclonu, 13 stôl a jeho žrde i všetko jeho náčinie a posvätné chleby, 14 svietnik pre svetlo a jeho náčinie, jeho lampy a olej, 15 oltár na kadenie a jeho žrde, olej na pomazanie a voňavé kadidlo i záclonu na dvere vchodu do príbytku, 16 oltár na spaľované obete a jeho náčinie, umývadlo a jeho podstavec, 17 kobercové závesy nádvoria a jeho stĺpy i jeho podstavce a záclonu na bránu nádvoria, 18 kolíky príbytku a kolíky nádvoria, aj ich povrazy, 19 jemné tkané služobné rúcha v svätyni, posvätné rúcha pre kňaza Árona i rúcha pre jeho synov ku kňazskej službe. 20 Potom celý zbor Izraelcov odišiel od Mojžiša. 21 Potom prišiel každý, koho tiahlo srdce a koho viedol ochotný duch; i prinášali Hospodinovi dávky na práce pre svätostánky, na všetku jeho službu a na posvätné rúcha. 22 Potom prichádzali mužovia i ženy, každý ochotného srdca, a prinášali sponky, náušnice, pečatné prstene a náramky, všetky druhy zlatých predmetov, a každý obetoval Hospodinovi mávanú dávku zo zlata. 23 Každý, kto mal pri sebe modrý a červený purpur, karmazín, jemný ľan a koziu srsť i baranie kože, sfarbené dočervena, a jazvečie kože, priniesol to. 24 Každý, kto prinášal dávky, striebro a meď, prinášal to ako dávku Hospodinovi, a každý, kto mal akáciové drevo pri sebe na rozličné práce a služby, doniesol ho. 25 Každá schopná žena priadla vlastnými rukami, a čo napriadla, doniesla: modrý a červený purpur, karmazín a jemný ľan; 26 všetky ženy, ktoré ich srdce viedlo k zručnosti, spriadali koziu srsť. 27 Kniežatá donášali ónyxové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a náprsníka, 28 balzam a olej na svietenie, olej na pomazanie a voňavé kadidlo. 29 Izraelci, každý muž a žena, ktorých ponúkalo srdce doniesť na všetku prácu to, čo prikázal Hospodin konať skrze Mojžiša, doniesli dobrovoľný dar Hospodinovi.

Povolanie remeselníkov

30 Potom Mojžiš povedal Izraelcom: Hľaďte, Hospodin povolal podľa mena Becáléla, Úriho syna, Chúrovho syna z kmeňa Júdovho,
31 a naplnil ho duchom Božím, múdrosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci, 32 aby vymýšľal návrhy na spracovanie zlata, striebra a medi, 33 na brúsenie osadzovaných drahokamov, na vyrezávanie dreva, a vôbec na robenie všetkých umeleckých prác. 34 Obdaril mu srdce aj schopnosťou učiť, jemu i Oholíábovi, synovi Achisámáchovmu z kmeňa Dán. 35 Naplnil ich schopnosťou urobiť všetky remeselnícke práce, návrhárske a výšivkárske práce modrým a červeným purpurom a jemným ľanom, i tkáčske práce: oni robili všetky práce a vymýšľali návrhy.