Predchádzajúca kapitola

35. kapitola

Svätenie sviatočného dňa

1 Potom Mojžiš zhromaždil celý zbor Izraelcov a povedal im: Toto sú slová, ktoré Hospodin prikázal plniť.
2 Šesť dní sa bude pracovať, ale siedmy deň bude vám posvätným dňom, dňom sviatočného odpočinku Hospodinovho; každý, kto by v ňom konal nejakú prácu, má byť usmrtený. 3 V deň sviatočného odpočinku vôbec nezapaľujte oheň vo svojich príbytkoch!

Dobrovoľné obete na svätostánok

4 Mojžiš povedal celému zboru Izraelcov: Toto prikázal Hospodin:
5 Vyberte medzi sebou dávky pre Hospodina! Každý, kto má ochotné srdce, prinesie Hospodinovi pozdvihovanú dávku: zlato, striebro a meď, 6 modrý a červený purpur, karmazín, ľan a koziu srsť, 7 aj baranie kože sfarbené dočervena, jazvečie kože a akáciové drevo, 8 olej do lampy, balzamy do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla, 9 ónyxové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a náprsníka. 10 Všetci, ktorí sú medzi vami schopní, prídu a budú robiť všetko, čo prikázal Hospodin: 11 príbytok, stánok, jeho pokrytie, jeho sponky, jeho disky a jeho závory, jeho stĺpy a jeho podstavce, 12 truhlu a jej žrde, vrchnák a oponu, záclonu, 13 stôl a jeho žrde i všetko jeho náčinie a posvätné chleby, 14 svietnik pre svetlo a jeho náčinie, jeho lampy a olej, 15 oltár na kadenie a jeho žrde, olej na pomazanie a voňavé kadidlo i záclonu na dvere vchodu do príbytku, 16 oltár na spaľované obete a jeho náčinie, umývadlo a jeho podstavec, 17 kobercové závesy nádvoria a jeho stĺpy i jeho podstavce a záclonu na bránu nádvoria, 18 kolíky príbytku a kolíky nádvoria, aj ich povrazy, 19 jemné tkané služobné rúcha v svätyni, posvätné rúcha pre kňaza Árona i rúcha pre jeho synov ku kňazskej službe. 20 Potom celý zbor Izraelcov odišiel od Mojžiša. 21 Potom prišiel každý, koho tiahlo srdce a koho viedol ochotný duch; i prinášali Hospodinovi dávky na práce pre svätostánky, na všetku jeho službu a na posvätné rúcha. 22 Potom prichádzali mužovia i ženy, každý ochotného srdca, a prinášali sponky, náušnice, pečatné prstene a náramky, všetky druhy zlatých predmetov, a každý obetoval Hospodinovi mávanú dávku zo zlata. 23 Každý, kto mal pri sebe modrý a červený purpur, karmazín, jemný ľan a koziu srsť i baranie kože, sfarbené dočervena, a jazvečie kože, priniesol to. 24 Každý, kto prinášal dávky, striebro a meď, prinášal to ako dávku Hospodinovi, a každý, kto mal akáciové drevo pri sebe na rozličné práce a služby, doniesol ho. 25 Každá schopná žena priadla vlastnými rukami, a čo napriadla, doniesla: modrý a červený purpur, karmazín a jemný ľan; 26 všetky ženy, ktoré ich srdce viedlo k zručnosti, spriadali koziu srsť. 27 Kniežatá donášali ónyxové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a náprsníka, 28 balzam a olej na svietenie, olej na pomazanie a voňavé kadidlo. 29 Izraelci, každý muž a žena, ktorých ponúkalo srdce doniesť na všetku prácu to, čo prikázal Hospodin konať skrze Mojžiša, doniesli dobrovoľný dar Hospodinovi.

Povolanie remeselníkov

30 Potom Mojžiš povedal Izraelcom: Hľaďte, Hospodin povolal podľa mena Becáléla, Úriho syna, Chúrovho syna z kmeňa Júdovho,
31 a naplnil ho duchom Božím, múdrosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci, 32 aby vymýšľal návrhy na spracovanie zlata, striebra a medi, 33 na brúsenie osadzovaných drahokamov, na vyrezávanie dreva, a vôbec na robenie všetkých umeleckých prác. 34 Obdaril mu srdce aj schopnosťou učiť, jemu i Oholíábovi, synovi Achisámáchovmu z kmeňa Dán. 35 Naplnil ich schopnosťou urobiť všetky remeselnícke práce, návrhárske a výšivkárske práce modrým a červeným purpurom a jemným ľanom, i tkáčske práce: oni robili všetky práce a vymýšľali návrhy.