Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

35. kapitola

Svätenie sviatočného dňa

1 Potom Mojžiš zhromaždil celý zbor Izraelcov a povedal im: Toto sú slová, ktoré Hospodin prikázal plniť.
2 Šesť dní sa bude pracovať, ale siedmy deň bude vám posvätným dňom, dňom sviatočného odpočinku Hospodinovho; každý, kto by v ňom konal nejakú prácu, má byť usmrtený. 3 V deň sviatočného odpočinku vôbec nezapaľujte oheň vo svojich príbytkoch!

Dobrovoľné obete na svätostánok

4 Mojžiš povedal celému zboru Izraelcov: Toto prikázal Hospodin:
5 Vyberte medzi sebou dávky pre Hospodina! Každý, kto má ochotné srdce, prinesie Hospodinovi pozdvihovanú dávku: zlato, striebro a meď, 6 modrý a červený purpur, karmazín, ľan a koziu srsť, 7 aj baranie kože sfarbené dočervena, jazvečie kože a akáciové drevo, 8 olej do lampy, balzamy do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla, 9 ónyxové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a náprsníka. 10 Všetci, ktorí sú medzi vami schopní, prídu a budú robiť všetko, čo prikázal Hospodin: 11 príbytok, stánok, jeho pokrytie, jeho sponky, jeho disky a jeho závory, jeho stĺpy a jeho podstavce, 12 truhlu a jej žrde, vrchnák a oponu, záclonu, 13 stôl a jeho žrde i všetko jeho náčinie a posvätné chleby, 14 svietnik pre svetlo a jeho náčinie, jeho lampy a olej, 15 oltár na kadenie a jeho žrde, olej na pomazanie a voňavé kadidlo i záclonu na dvere vchodu do príbytku, 16 oltár na spaľované obete a jeho náčinie, umývadlo a jeho podstavec, 17 kobercové závesy nádvoria a jeho stĺpy i jeho podstavce a záclonu na bránu nádvoria, 18 kolíky príbytku a kolíky nádvoria, aj ich povrazy, 19 jemné tkané služobné rúcha v svätyni, posvätné rúcha pre kňaza Árona i rúcha pre jeho synov ku kňazskej službe. 20 Potom celý zbor Izraelcov odišiel od Mojžiša. 21 Potom prišiel každý, koho tiahlo srdce a koho viedol ochotný duch; i prinášali Hospodinovi dávky na práce pre svätostánky, na všetku jeho službu a na posvätné rúcha. 22 Potom prichádzali mužovia i ženy, každý ochotného srdca, a prinášali sponky, náušnice, pečatné prstene a náramky, všetky druhy zlatých predmetov, a každý obetoval Hospodinovi mávanú dávku zo zlata. 23 Každý, kto mal pri sebe modrý a červený purpur, karmazín, jemný ľan a koziu srsť i baranie kože, sfarbené dočervena, a jazvečie kože, priniesol to. 24 Každý, kto prinášal dávky, striebro a meď, prinášal to ako dávku Hospodinovi, a každý, kto mal akáciové drevo pri sebe na rozličné práce a služby, doniesol ho. 25 Každá schopná žena priadla vlastnými rukami, a čo napriadla, doniesla: modrý a červený purpur, karmazín a jemný ľan; 26 všetky ženy, ktoré ich srdce viedlo k zručnosti, spriadali koziu srsť. 27 Kniežatá donášali ónyxové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a náprsníka, 28 balzam a olej na svietenie, olej na pomazanie a voňavé kadidlo. 29 Izraelci, každý muž a žena, ktorých ponúkalo srdce doniesť na všetku prácu to, čo prikázal Hospodin konať skrze Mojžiša, doniesli dobrovoľný dar Hospodinovi.

Povolanie remeselníkov

30 Potom Mojžiš povedal Izraelcom: Hľaďte, Hospodin povolal podľa mena Becáléla, Úriho syna, Chúrovho syna z kmeňa Júdovho,
31 a naplnil ho duchom Božím, múdrosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci, 32 aby vymýšľal návrhy na spracovanie zlata, striebra a medi, 33 na brúsenie osadzovaných drahokamov, na vyrezávanie dreva, a vôbec na robenie všetkých umeleckých prác. 34 Obdaril mu srdce aj schopnosťou učiť, jemu i Oholíábovi, synovi Achisámáchovmu z kmeňa Dán. 35 Naplnil ich schopnosťou urobiť všetky remeselnícke práce, návrhárske a výšivkárske práce modrým a červeným purpurom a jemným ľanom, i tkáčske práce: oni robili všetky práce a vymýšľali návrhy.