Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

29. kapitola

Kňazské vysviacky

1 Toto urob s nimi: posväť ich, aby mi konali kňazskú službu: Vezmi jedného junca a dva bezchybné barany,
2 nekvasený chlieb, nekvasené koláče zamiesené olejom, nekvasené podplameníky natreté olejom; priprav ich z jemnej pšeničnej múky. 3 Vlož ich do jedného koša a prines ich v koši - k tomu junca a dva barany. 4 Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do svätostánku - a umy ich vodou. 5 Potom vezmi rúcha, obleč Áronovi spodný odev a plášť pod efód, potom efód a náprsník, a opáš ho efódovým pásom. 6 Na hlavu mu daj turban a na turban polož posvätný diadém. 7 Potom vezmi olej na pomazanie, vylej mu ho na hlavu a pomaž ho. 8 Jeho synov tiež priveď a obleč im spodný odev. 9 Opáš ich pásom, Árona i jeho synov, a polož im klobúky na hlavu. Kňazstvo nech je pre nich večným ustanovením. Tak uveď Árona a jeho synov do ich kňazskej služby. 10 Potom daj priviesť junca pred svätostánok a Áron a jeho synovia položia ruky na hlavu junca. 11 Potom zabi junca pred Hospodinom pri vchode do svätostánku. 12 Naber z krvi junca, prstom potri rohy oltára a všetku krv vylej ku základom oltára. 13 Potom vezmi všetok tuk, čo obaľuje vnútornosti, lalok z pečene a obe obličky i s tukom, ktorý je na nich, a spáľ to na dym na oltári. 14 Mäso z junca, jeho kožu a kal z čriev spáľ v ohni mimo tábora. To je obeť za hriech. 15 Vezmi aj jedného barana a Áron i jeho synovia nech položia ruky na hlavu barana. 16 Potom zarež barana, vezmi jeho krv a pokrop ňou oltár dookola; 17 barana rozsekaj na kusy, vymy jeho vnútornosti i nohy, polož ich na tie kusy a na hlavu. 18 Celého barana spáľ na dym na oltári; to je spaľovaná obeť Hospodinovi, príjemnej vône; to je ohňová obeť Hospodinovi. 19 Potom vezmi aj druhého barana a Áron i jeho synovia nech položia svoje ruky baranovi na hlavu. 20 Potom zarež barana, naber z jeho krvi a potri boltec pravého ucha Árona i jeho synov, palce ich pravých rúk a nôh a pokrop krvou oltár dookola. 21 Naber z krvi, čo je na oltári, a z oleja na pomazanie, pokrop Árona a jeho rúcho aj jeho synov a ich rúcha; bude posvätený on so svojím rúchom i jeho synovia so svojimi rúchami. 22 Potom vezmi chvost a tuk barana, ktorý obaľuje vnútornosti, lalok z pečene a obe obličky s tukom, ktorý je na nich, i pravú lopatku, lebo je to baran pri ustanovení za kňaza, 23 a jeden peceň chleba, jeden koláč s olejom a jeden podplameník z koša nekvasených chlebov, ktorý je pred Hospodinom. 24 Toto všetko vlož do rúk Áronovi a do rúk jeho synov a zamávaj s tým ako mávanou dávkou pred Hospodinom. 25 Potom im to vezmi z rúk a spáľ na oltári ako spaľovanú obeť príjemnej vône pred Hospodinom; to je ohňová obeť Hospodinovi. 26 Vezmi hruď barana z Áronovho ustanovenia a zamávaj ňou ako mávanou dávkou pred Hospodinom; nech to bude tvojím podielom. 27 Posväť hruď mávanej dávky a lopatku pozdvihovanej dávky, ktorou mávali a ktorú pozdvihovali z barana pri ustanovení Árona a jeho synov. 28 To bude patriť Áronovi a jeho synom podľa večného ustanovenia zo strany Izraelcov, lebo je to pozdvihovaná dávka; pozdvihovanú dávku budú Izraelci dávať z obetí spoločenstva; to bude ich pozdvihovaná dávka Hospodinovi. 29 Áronovo posvätné rúcho zostane po ňom jeho synom, aby boli v ňom pomazávaní a ustanovení za kňazov. 30 Sedem dní ho bude obliekať ten kňaz z jeho synov po ňom, ktorý bude vchádzať do svätostánku a konať službu v svätyni. 31 Potom vezmi barana z ustanovenia a jeho mäso uvar na posvätnom mieste. 32 Áron a jeho synovia budú jesť mäso z barana a z chlebov v koši pri vchode do svätostánku. 33 Nech jedia to, čím sa pre nich získalo zmierenie, keď ich ustanovili za kňazov a vysvätili. Ale cudzí nesmie z nich jesť, lebo je to sväté. 34 Ak z mäsa, obetovaného pri ustanovení, a z chlebov zostane niečo do rána, to, čo zostane, spáľ v ohni; nebude sa to jesť, lebo je to sväté. 35 Áronovi a jeho synom urob všetko tak, ako som ti prikázal: Ich ustanovenie za kňaza bude trvať sedem dní. 36 Každý deň obetuj junca ako obeť za hriech na zmierenie. Oltár očisti od hriechu tým, že na ňom vykonáš obrad zmierenia; pomaž ho, aby si ho posvätil. 37 Sedem dní konaj tu zmierčie úkony na oltári, a tak ho posväť, aby potom bol oltár svätosvätý. Všetko, čo sa dotkne oltára, nech je sväté.

Každodenná obeť

38 Toto obetuj na oltári: dvoch jednoročných baránkov; dvoch baránkov deň čo deň ustavične.
39 Jedného baránka prines ráno, druhého baránka prines podvečer, 40 desatinu éfy jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hínu čistého oleja a ako liatu obeť štvrtinu hínu vína na jedného baránka. 41 Druhého baránka prines podvečer podobne ako raňajšiu pokrmovú obeť aj s jej liatou obeťou; prines ju ako príjemnú vôňu ohňovej obete Hospodinovi. 42 Bude to ustavičná, pred Hospodinom spaľovaná, obeť pre všetky vaše pokolenia pri vchode do svätostánku, kde sa budem stretať a hovoriť s tebou. 43 Tam sa budem stretať s Izraelcami; bude to miesto posvätené mojou slávou. 44 Posvätím aj svätostánok i oltár; Árona i jeho synov si vysvätím na kňazskú službu. 45 Prebývať budem uprostred Izraelcov a budem ich Bohom. 46 Poznajú, že ja, Hospodin, som ich Bohom, ktorý som ich vyviedol z Egypta, aby som prebýval uprostred nich; ja som Hospodin, ich Boh.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk