Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

28. kapitola

Kňazské rúcho Áronovcov

1 Privolaj k sebe spomedzi Izraelcov svojho brata Árona i s jeho synmi, aby mi konali kňazskú službu: Áron, Nádáb, Abíhú, Eleázár a Itámár, synovia Áronovi.
2 Zhotov posvätné rúcho svojmu bratovi Áronovi, na jeho česť i ozdobu. 3 Hovor so všetkými, čo majú múdre srdce, ktorých som naplnil duchom múdrosti, a tí urobia Áronovi rúcho k jeho vysväteniu, aby mi konal kňazskú službu. 4 Toto rúcho mu zhotovia: náprsník a efód, plášť a vyšívaný spodný odev, turban a opasok. Posvätné rúcho zhotovia tvojmu bratovi Áronovi i jeho synom, aby mi konali kňazskú službu. 5 Nech si na to vezmú zlato, modrý a červený purpur, karmazín a ľan.

Efód

6 Efód nech zhotovia zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu ako tkáčske umelecké dielo.
7 Nech má dva z dvoch koncov k sebe priliehajúce náplecníky, aby ich bolo možno spojiť. 8 Pás na efóde bude tiež prácou zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu. 9 Vezmi aj dva ónyxové drahokamy a vyry na ne mená Izraelcov: 10 Šesť mien na jeden kameň a ostatných šesť mien na druhý kameň, podľa toho, ako sa narodili. 11 Tak ako pracuje kameňorytec, ako sa ryjú pečate, tak vyry na dvoch kameňoch mená Izraelcov; zhotov ich so zlatou objímkou. 12 Dva drahokamy polož na dva náplecníky efódu ako Izraelcov pripomínajúce kamene, ich mená bude nosiť Áron ako pripomienku pred Hospodinom na oboch svojich náplecníkoch. 13 Zhotov i zlaté objímky 14 a dve retiazky z čistého zlata; zhotov ich krútené ako povrazy a krútené retiazky zaves na objímky.

Náprsník

15 Ďalej zhotov náprsník pre súdne výroky ako umeleckú tkáčsku prácu; zhotov ho ako efód zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu.
16 Bude štvoruhlastý, dvojitý, na piaď dlhý a na piaď široký. 17 Vyplň ho vsádzanými drahokamami; štyri rady drahokamov: prvý rad: rubín, topás, smaragd, 18 druhý rad: malachit, zafír, diamant; 19 tretí rad: opál, achát, ametyst; 20 štvrtý rad: chryzolit, ónyx a jaspis; nech sú vsadené do zlatej objímky. 21 Drahokamy nech sú podľa mien Izraelcov; nech ich je dvanásť podľa mien vyrytých ako v pečati: každý bude s menom podľa dvanástich kmeňov. 22 Na náprsník zhotov krútené retiazky z čistého zlata ako šnúry. 23 Na náprsník urob dva zlaté krúžky a daj ich na oba kraje náprsníka. 24 Dve zlaté šnúry vlož do dvoch krúžkov na krajoch náprsníka. 25 Dva konce oboch šnúr pripoj k objímkam a daj na náplecník efódu spredu. 26 Zhotov aj dva zlaté krúžky a polož ich na dva konce náprsníka, na jeho vnútorný okraj na strane efódu. 27 Urob dva zlaté krúžky, polož ich na obe strany efódu zo spodu spredu pri jeho spoji nad pásom efódu; 28 nech spoja krúžky náprsníka s krúžkami efódu šnúrou z modrého purpuru, aby náprsník bol nad opaskom efódu a aby sa neuvoľnil z efódu. 29 Tak nech Áron nosí mená Izraelcov na náprsníku pre súdne výroky na svojom srdci ako stálu pripomienku pred Hospodinom, keď bude vchádzať do svätyne. 30 Do náprsníka pre súdne výroky vlož aj urím a tummím; budú Áronovi na srdci, keď bude vchádzať pred Hospodina; tak nech nosí Áron súdne rozhodnutie Izraelcov na svojom srdci stále pred Hospodinom.

Plášť

31 Potom zhotov plášť k efódu, celý z modrého purpuru.
32 Uprostred neho bude otvor pre hlavu; vôkol otvoru bude tkaná obruba, otvor ako z panciera, aby sa neroztrhol. 33 Na jeho podolku urob granátové jablká z modrého a červeného purpuru a karmazínu, na podolok dookola a medzi ne dookola daj zlaté zvončeky, 34 takže na podolku plášťa budú dookola striedavo zlaté zvončeky a granátové jablká. 35 Áron to bude mať na sebe pri vykonávaní služby, aby bolo počuť ich zvuk, keď bude vchádzať do svätyne pred Hospodina, i keď bude vychádzať, aby nezomrel.

Čelenka

36 Zhotov aj čelenku z čistého zlata a vyry na ňu, ako sa ryje pečať: Svätý Hospodinovi.
37 Pripevni ju na šnúru z modrého purpuru a bude na prednej strane turbanu. 38 Bude na čele Áronovom, aby Áron mohol znášať previnenia, ktorých sa Izraelci dopustili na svätých veciach, ktoré obetovali pri svojich rozličných posvätných daroch, nech je stále na jeho čele, aby našli priazeň u Hospodina.

Ďalšie súčiastky kňazského rúcha

39 Spodný odev utkaj vzorkovane z jemného ľanu, zhotov aj turban z jemného ľanu, urob aj pás ako výšivkársku prácu.
40 Synom Áronovým urob spodný odev; urob im aj pásy, aj klobúky im urob na česť a ozdobu. 41 Obleč do nich svojho brata Árona a s ním aj jeho synov, pomaž ich, ustanov a vysväť ich, aby mi konali kňazskú službu. 42 Urob im aj spodky z ľanu od bedier až po stehná na zakrytie ohanbia. 43 Nech budú na Áronovi a jeho synoch, keď budú vchádzať do svätostánku alebo pristupovať k oltáru konať službu vo svätyni, aby neuvalili na seba vinu a nezomreli. Toto je večné ustanovenie pre neho a po ňom pre jeho potomstvo.