Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

Kňazské rúcho Áronovcov

1 Privolaj k sebe spomedzi Izraelcov svojho brata Árona i s jeho synmi, aby mi konali kňazskú službu: Áron, Nádáb, Abíhú, Eleázár a Itámár, synovia Áronovi.
2 Zhotov posvätné rúcho svojmu bratovi Áronovi, na jeho česť i ozdobu. 3 Hovor so všetkými, čo majú múdre srdce, ktorých som naplnil duchom múdrosti, a tí urobia Áronovi rúcho k jeho vysväteniu, aby mi konal kňazskú službu. 4 Toto rúcho mu zhotovia: náprsník a efód, plášť a vyšívaný spodný odev, turban a opasok. Posvätné rúcho zhotovia tvojmu bratovi Áronovi i jeho synom, aby mi konali kňazskú službu. 5 Nech si na to vezmú zlato, modrý a červený purpur, karmazín a ľan.

Efód

6 Efód nech zhotovia zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu ako tkáčske umelecké dielo.
7 Nech má dva z dvoch koncov k sebe priliehajúce náplecníky, aby ich bolo možno spojiť. 8 Pás na efóde bude tiež prácou zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu. 9 Vezmi aj dva ónyxové drahokamy a vyry na ne mená Izraelcov: 10 Šesť mien na jeden kameň a ostatných šesť mien na druhý kameň, podľa toho, ako sa narodili. 11 Tak ako pracuje kameňorytec, ako sa ryjú pečate, tak vyry na dvoch kameňoch mená Izraelcov; zhotov ich so zlatou objímkou. 12 Dva drahokamy polož na dva náplecníky efódu ako Izraelcov pripomínajúce kamene, ich mená bude nosiť Áron ako pripomienku pred Hospodinom na oboch svojich náplecníkoch. 13 Zhotov i zlaté objímky 14 a dve retiazky z čistého zlata; zhotov ich krútené ako povrazy a krútené retiazky zaves na objímky.

Náprsník

15 Ďalej zhotov náprsník pre súdne výroky ako umeleckú tkáčsku prácu; zhotov ho ako efód zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu.
16 Bude štvoruhlastý, dvojitý, na piaď dlhý a na piaď široký. 17 Vyplň ho vsádzanými drahokamami; štyri rady drahokamov: prvý rad: rubín, topás, smaragd, 18 druhý rad: malachit, zafír, diamant; 19 tretí rad: opál, achát, ametyst; 20 štvrtý rad: chryzolit, ónyx a jaspis; nech sú vsadené do zlatej objímky. 21 Drahokamy nech sú podľa mien Izraelcov; nech ich je dvanásť podľa mien vyrytých ako v pečati: každý bude s menom podľa dvanástich kmeňov. 22 Na náprsník zhotov krútené retiazky z čistého zlata ako šnúry. 23 Na náprsník urob dva zlaté krúžky a daj ich na oba kraje náprsníka. 24 Dve zlaté šnúry vlož do dvoch krúžkov na krajoch náprsníka. 25 Dva konce oboch šnúr pripoj k objímkam a daj na náplecník efódu spredu. 26 Zhotov aj dva zlaté krúžky a polož ich na dva konce náprsníka, na jeho vnútorný okraj na strane efódu. 27 Urob dva zlaté krúžky, polož ich na obe strany efódu zo spodu spredu pri jeho spoji nad pásom efódu; 28 nech spoja krúžky náprsníka s krúžkami efódu šnúrou z modrého purpuru, aby náprsník bol nad opaskom efódu a aby sa neuvoľnil z efódu. 29 Tak nech Áron nosí mená Izraelcov na náprsníku pre súdne výroky na svojom srdci ako stálu pripomienku pred Hospodinom, keď bude vchádzať do svätyne. 30 Do náprsníka pre súdne výroky vlož aj urím a tummím; budú Áronovi na srdci, keď bude vchádzať pred Hospodina; tak nech nosí Áron súdne rozhodnutie Izraelcov na svojom srdci stále pred Hospodinom.

Plášť

31 Potom zhotov plášť k efódu, celý z modrého purpuru.
32 Uprostred neho bude otvor pre hlavu; vôkol otvoru bude tkaná obruba, otvor ako z panciera, aby sa neroztrhol. 33 Na jeho podolku urob granátové jablká z modrého a červeného purpuru a karmazínu, na podolok dookola a medzi ne dookola daj zlaté zvončeky, 34 takže na podolku plášťa budú dookola striedavo zlaté zvončeky a granátové jablká. 35 Áron to bude mať na sebe pri vykonávaní služby, aby bolo počuť ich zvuk, keď bude vchádzať do svätyne pred Hospodina, i keď bude vychádzať, aby nezomrel.

Čelenka

36 Zhotov aj čelenku z čistého zlata a vyry na ňu, ako sa ryje pečať: Svätý Hospodinovi.
37 Pripevni ju na šnúru z modrého purpuru a bude na prednej strane turbanu. 38 Bude na čele Áronovom, aby Áron mohol znášať previnenia, ktorých sa Izraelci dopustili na svätých veciach, ktoré obetovali pri svojich rozličných posvätných daroch, nech je stále na jeho čele, aby našli priazeň u Hospodina.

Ďalšie súčiastky kňazského rúcha

39 Spodný odev utkaj vzorkovane z jemného ľanu, zhotov aj turban z jemného ľanu, urob aj pás ako výšivkársku prácu.
40 Synom Áronovým urob spodný odev; urob im aj pásy, aj klobúky im urob na česť a ozdobu. 41 Obleč do nich svojho brata Árona a s ním aj jeho synov, pomaž ich, ustanov a vysväť ich, aby mi konali kňazskú službu. 42 Urob im aj spodky z ľanu od bedier až po stehná na zakrytie ohanbia. 43 Nech budú na Áronovi a jeho synoch, keď budú vchádzať do svätostánku alebo pristupovať k oltáru konať službu vo svätyni, aby neuvalili na seba vinu a nezomreli. Toto je večné ustanovenie pre neho a po ňom pre jeho potomstvo.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk