Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Oltár

1 Oltár zhotov z akáciového dreva päť lakťov dlhý a päť lakťov široký; oltár nech je štvoruhlastý, tri lakte vysoký.
2 Zhotov mu aj rohy na jeho štyroch uhloch; rohy budú s ním tvoriť jeden kus; oblož ich bronzom. 3 Zhotov preň aj hrnce na popol, lopaty, kropiace čaše, vidlice a misy na uhlíky; všetko náčinie zhotov z bronzu. 4 Zhotov mu aj rošt, mriežkovanú prácu z bronzu, a na tú mriežku zhotov na jej štyroch rohoch štyri bronzové krúžky. 5 Daj ho potom pod okraj oltára na spodok, takže mriežka bude siahať do polovice oltára. 6 Zhotov aj žrde pre oltár, žrde z akáciového dreva, a oblož ich bronzom. 7 Tieto žrde sa vložia do krúžkov; žrde budú na oboch stranách oltára, keď ho ponesú. 8 Zhotov ho dutý, z dosák. Zhotov ho tak, ako si videl na vrchu.

Nádvorie

9 Zhotov aj nádvorie príbytku na južnej strane; kobercové závesy na nádvorí budú zo súkaného ľanu sto lakťov dlhé na jednej strane.
10 Nech má dvadsať stĺpov a dvadsať bronzových podstavcov; háčiky a spojovacie pásy na stĺpoch nech sú zo striebra. 11 Podobne pozdĺž severnej strany bude kobercový záves sto lakťov dlhý, dvadsať stĺpov a dvadsať bronzových podstavcov; háčiky a spojovacie pásy na stĺpoch nech sú zo striebra. 12 Po šírke nádvoria na západnej strane bude päťdesiat lakťov kobercových závesov, desať stĺpov pre ne a podstavcov tiež desať. 13 Šírka nádvoria na prednej východnej strane bude tiež päťdesiat lakťov. 14 Na jednej strane vchodu bude pätnásť lakťov kobercových závesov, tri stĺpy a tri podstavce. 15 Podobne na druhej strane bude pätnásť lakťov kobercových závesov, tri stĺpy a tri podstavce. 16 Brána nádvoria bude mať záclonu na dvadsať lakťov z modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu - prácu zručného výšivkára - štyri stĺpy a štyri podstavce. 17 Všetky stĺpy nádvoria dookola budú pospájané striebrom, aj ich háčiky budú strieborné a podstavce bronzové. 18 Dĺžka nádvoria bude sto, šírka päťdesiat a výška päť lakťov; bude zo súkaného ľanu a podstavce z bronzu. 19 Všetko náčinie príbytku pri každej službe, všetky jeho kolíky a všetky kolíky nádvoria budú z bronzu.

Olej do svietnika

20 Ty však prikáž Izraelcom, nech ti prinesú čistý, olivový olej z roztlčených olív na svetlo, aby ustavične horiaca lampa mohla byť nastavená.
21 Nech ju vo svätostánku pred oponou, ktorá je na Svedectve, pripravia Áron a jeho synovia, aby horela od večera do rána pred Hospodinom; to je večné ustanovenie pre pokolenia Izraelcov.