Predchádzajúca kapitola

27. kapitola

Oltár

1 Oltár zhotov z akáciového dreva päť lakťov dlhý a päť lakťov široký; oltár nech je štvoruhlastý, tri lakte vysoký.
2 Zhotov mu aj rohy na jeho štyroch uhloch; rohy budú s ním tvoriť jeden kus; oblož ich bronzom. 3 Zhotov preň aj hrnce na popol, lopaty, kropiace čaše, vidlice a misy na uhlíky; všetko náčinie zhotov z bronzu. 4 Zhotov mu aj rošt, mriežkovanú prácu z bronzu, a na tú mriežku zhotov na jej štyroch rohoch štyri bronzové krúžky. 5 Daj ho potom pod okraj oltára na spodok, takže mriežka bude siahať do polovice oltára. 6 Zhotov aj žrde pre oltár, žrde z akáciového dreva, a oblož ich bronzom. 7 Tieto žrde sa vložia do krúžkov; žrde budú na oboch stranách oltára, keď ho ponesú. 8 Zhotov ho dutý, z dosák. Zhotov ho tak, ako si videl na vrchu.

Nádvorie

9 Zhotov aj nádvorie príbytku na južnej strane; kobercové závesy na nádvorí budú zo súkaného ľanu sto lakťov dlhé na jednej strane.
10 Nech má dvadsať stĺpov a dvadsať bronzových podstavcov; háčiky a spojovacie pásy na stĺpoch nech sú zo striebra. 11 Podobne pozdĺž severnej strany bude kobercový záves sto lakťov dlhý, dvadsať stĺpov a dvadsať bronzových podstavcov; háčiky a spojovacie pásy na stĺpoch nech sú zo striebra. 12 Po šírke nádvoria na západnej strane bude päťdesiat lakťov kobercových závesov, desať stĺpov pre ne a podstavcov tiež desať. 13 Šírka nádvoria na prednej východnej strane bude tiež päťdesiat lakťov. 14 Na jednej strane vchodu bude pätnásť lakťov kobercových závesov, tri stĺpy a tri podstavce. 15 Podobne na druhej strane bude pätnásť lakťov kobercových závesov, tri stĺpy a tri podstavce. 16 Brána nádvoria bude mať záclonu na dvadsať lakťov z modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu - prácu zručného výšivkára - štyri stĺpy a štyri podstavce. 17 Všetky stĺpy nádvoria dookola budú pospájané striebrom, aj ich háčiky budú strieborné a podstavce bronzové. 18 Dĺžka nádvoria bude sto, šírka päťdesiat a výška päť lakťov; bude zo súkaného ľanu a podstavce z bronzu. 19 Všetko náčinie príbytku pri každej službe, všetky jeho kolíky a všetky kolíky nádvoria budú z bronzu.

Olej do svietnika

20 Ty však prikáž Izraelcom, nech ti prinesú čistý, olivový olej z roztlčených olív na svetlo, aby ustavične horiaca lampa mohla byť nastavená.
21 Nech ju vo svätostánku pred oponou, ktorá je na Svedectve, pripravia Áron a jeho synovia, aby horela od večera do rána pred Hospodinom; to je večné ustanovenie pre pokolenia Izraelcov.