Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

Svätostánok

1 Príbytok urob z desiatich závesov zo súkaného ľanu, modrého a červeného purpuru, z karmazínu s cherubmi; urob ich ako tkáčske umelecké dielo.
2 Dĺžka jedného závesu bude dvadsaťosem lakťov a šírka štyri lakte; všetky závesy budú rovnakej miery. 3 Päť závesov bude spojených dovedna a druhých päť závesov bude tiež spojených dovedna. 4 Urob slučky z modrého purpuru na okraji posledného závesu jedného spojeného kusa, takisto urob na okraji posledného závesu druhého spojeného kusa. 5 Päťdesiat slučiek urob na jednom závese a päťdesiat slučiek urob na kraji závesu, kde má byť spoj s druhým kusom; slučky majú byť jedna oproti druhej. 6 Urob aj päťdesiat zlatých sponiek a pospájaj závesy dovedna sponkami, takže príbytok bude tvoriť jeden celok. 7 Zhotov stanové závesy z kozej srsti nad príbytok. Zhotov jedenásť závesov. 8 Dĺžka jedného závesu bude tridsať lakťov a šírka štyri lakte; miera jedenástich závesov bude rovnaká. 9 Spoj osobitne päť závesov a osobitne šesť závesov, šiesty záves zlož dvojmo na predok stánku. 10 Potom urob päťdesiat slučiek na okraji krajného závesu, kde bude spoj, a päťdesiat slučiek na okraji druhého spojovacieho závesu. 11 Ďalej urob päťdesiat bronzových sponiek, potom sponky navleč do slučiek; tak pospájaj stan, aby tvoril jeden celok. 12 Čo previsuje ako prebytočné zo stanových závesov, totiž polovica závesu, nech previsuje na zadnej strane príbytku. 13 Lakeť z jednej strany a lakeť z druhej strany, prebytočný po dĺžke stanového závesu, nech previsuje na obe strany príbytku a prikrýva ho. 14 Urob z baraních koží na červeno sfarbených aj prikrývky na stan a navrch ešte prikrývky z jazvečích koží. 15 Narob i stojacích dosák na príbytok z akáciového dreva. 16 Dĺžka každej bude desať lakťov a šírka dosky pol druha lakťa. 17 Na doske budú dva čapy, ktoré budú spájať jednu s druhou; tak urob na každej doske príbytku. 18 Dosky na príbytok urob takto: dvadsať dosák na južnú stranu, k poludniu, 19 urob i štyridsať strieborných podstavcov pod dvadsať dosiek, po dva podstavce pod jednu dosku pre oba jej čapy a po dva podstavce pod druhú dosku pre oba jej čapy. 20 Na druhú stranu príbytku, na severnú, urob tiež dvadsať dosák 21 a štyridsať strieborných podstavcov, dva podstavce pod každú dosku. 22 Na zadnú stranu príbytku, na západ, urob šesť dosák, 23 dve dosky urob do uhlov príbytku na zadnej strane; 24 tie budú dvojmo od spodu až do vrchu; budú celkom spojené na vrchu jedným krúžkom; nech tak bude s oboma v oboch uhloch. 25 Bude teda osem dosák a ich šestnásť strieborných podstavcov; po dva podstavce pod každú dosku. 26 Ďalej urob priečne laty z akáciového dreva: po päť pre dosky na jednej strane príbytku, 27 päť priečnych lát pre dosky na druhej strane príbytku a päť priečnych lát pre dosky na zadnú, západnú stranu príbytku; 28 prostredná priečna lata prechádzajúca stredom dosák bude siahať od jedného konca až po druhý. 29 Dosky oblož zlatom a urob zlaté krúžky k nim, do ktorých sa zastrčia priečne laty; priečne laty oblož zlatom. 30 Tak postav príbytok podľa plánu, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. 31 Urob i oponu z modrého a červeného purpuru, z karmazínu a súkaného ľanu; urob ju s cherubmi ako umelecké tkáčske dielo. 32 Potom ju zaves na štyri stĺpy z akáciového dreva obložené zlatom; aj ich háky budú zo zlata, na štyroch strieborných podstavcoch. 33 Oponu zaves na háčiky a za oponu vnes truhlu svedectva; opona bude oddeľovať svätyňu od veľsvätyne. 34 Na truhlu svedectva vo veľsvätyni polož vrchnák. 35 Stôl postav pred oponu a svietnik naproti stolu na druhú, južnú stranu príbytku; stôl postav na severnú stranu. 36 Na vchod do stánku urob záclonu z modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu - prácu zručného výšivkára. 37 Pre záclonu urob päť stĺpov z akáciového dreva a oblož ich zlatom; ich háčiky nech sú zo zlata a ulej pre ne päť bronzových podstavcov.