Predchádzajúca kapitola

26. kapitola

Svätostánok

1 Príbytok urob z desiatich závesov zo súkaného ľanu, modrého a červeného purpuru, z karmazínu s cherubmi; urob ich ako tkáčske umelecké dielo.
2 Dĺžka jedného závesu bude dvadsaťosem lakťov a šírka štyri lakte; všetky závesy budú rovnakej miery. 3 Päť závesov bude spojených dovedna a druhých päť závesov bude tiež spojených dovedna. 4 Urob slučky z modrého purpuru na okraji posledného závesu jedného spojeného kusa, takisto urob na okraji posledného závesu druhého spojeného kusa. 5 Päťdesiat slučiek urob na jednom závese a päťdesiat slučiek urob na kraji závesu, kde má byť spoj s druhým kusom; slučky majú byť jedna oproti druhej. 6 Urob aj päťdesiat zlatých sponiek a pospájaj závesy dovedna sponkami, takže príbytok bude tvoriť jeden celok. 7 Zhotov stanové závesy z kozej srsti nad príbytok. Zhotov jedenásť závesov. 8 Dĺžka jedného závesu bude tridsať lakťov a šírka štyri lakte; miera jedenástich závesov bude rovnaká. 9 Spoj osobitne päť závesov a osobitne šesť závesov, šiesty záves zlož dvojmo na predok stánku. 10 Potom urob päťdesiat slučiek na okraji krajného závesu, kde bude spoj, a päťdesiat slučiek na okraji druhého spojovacieho závesu. 11 Ďalej urob päťdesiat bronzových sponiek, potom sponky navleč do slučiek; tak pospájaj stan, aby tvoril jeden celok. 12 Čo previsuje ako prebytočné zo stanových závesov, totiž polovica závesu, nech previsuje na zadnej strane príbytku. 13 Lakeť z jednej strany a lakeť z druhej strany, prebytočný po dĺžke stanového závesu, nech previsuje na obe strany príbytku a prikrýva ho. 14 Urob z baraních koží na červeno sfarbených aj prikrývky na stan a navrch ešte prikrývky z jazvečích koží. 15 Narob i stojacích dosák na príbytok z akáciového dreva. 16 Dĺžka každej bude desať lakťov a šírka dosky pol druha lakťa. 17 Na doske budú dva čapy, ktoré budú spájať jednu s druhou; tak urob na každej doske príbytku. 18 Dosky na príbytok urob takto: dvadsať dosák na južnú stranu, k poludniu, 19 urob i štyridsať strieborných podstavcov pod dvadsať dosiek, po dva podstavce pod jednu dosku pre oba jej čapy a po dva podstavce pod druhú dosku pre oba jej čapy. 20 Na druhú stranu príbytku, na severnú, urob tiež dvadsať dosák 21 a štyridsať strieborných podstavcov, dva podstavce pod každú dosku. 22 Na zadnú stranu príbytku, na západ, urob šesť dosák, 23 dve dosky urob do uhlov príbytku na zadnej strane; 24 tie budú dvojmo od spodu až do vrchu; budú celkom spojené na vrchu jedným krúžkom; nech tak bude s oboma v oboch uhloch. 25 Bude teda osem dosák a ich šestnásť strieborných podstavcov; po dva podstavce pod každú dosku. 26 Ďalej urob priečne laty z akáciového dreva: po päť pre dosky na jednej strane príbytku, 27 päť priečnych lát pre dosky na druhej strane príbytku a päť priečnych lát pre dosky na zadnú, západnú stranu príbytku; 28 prostredná priečna lata prechádzajúca stredom dosák bude siahať od jedného konca až po druhý. 29 Dosky oblož zlatom a urob zlaté krúžky k nim, do ktorých sa zastrčia priečne laty; priečne laty oblož zlatom. 30 Tak postav príbytok podľa plánu, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. 31 Urob i oponu z modrého a červeného purpuru, z karmazínu a súkaného ľanu; urob ju s cherubmi ako umelecké tkáčske dielo. 32 Potom ju zaves na štyri stĺpy z akáciového dreva obložené zlatom; aj ich háky budú zo zlata, na štyroch strieborných podstavcoch. 33 Oponu zaves na háčiky a za oponu vnes truhlu svedectva; opona bude oddeľovať svätyňu od veľsvätyne. 34 Na truhlu svedectva vo veľsvätyni polož vrchnák. 35 Stôl postav pred oponu a svietnik naproti stolu na druhú, južnú stranu príbytku; stôl postav na severnú stranu. 36 Na vchod do stánku urob záclonu z modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu - prácu zručného výšivkára. 37 Pre záclonu urob päť stĺpov z akáciového dreva a oblož ich zlatom; ich háčiky nech sú zo zlata a ulej pre ne päť bronzových podstavcov.