Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

Zbierka na svätostánok

1 Potom Hospodin riekol Mojžišovi:
2 Povedz Izraelcom, aby vybrali pre mňa pozdvihované dávky. Pozdvihované dávky vyberte pre mňa od každého, kto chce dobrovoľne dať. 3 Vyberajte od nich takúto pozdvihovanú dávku: zlato, striebro a meď, 4 modrý a červený purpur, karmazín, jemný ľan a koziu srsť; 5 aj baranie kože sfarbené dočervena, jazvečie kože a akáciové drevo, 6 olej do lampy, balzamy do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla, 7 ónyxové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a náprsníka. 8 Nech mi postavia svätyňu a budem bývať uprostred nich. 9 Všetko urobte, ako ti ukazujem podľa vzoru príbytku a podľa vzoru celého jeho zariadenia.

Truhla zmluvy

10 Nech urobia z akáciového dreva truhlu dva a pol lakťa dlhú, poldruha lak ťa širokú a poldruha lakťa vysokú.
11 Oblož ju čistým zlatom; oblož ju zvnútra i zvonku a okolo nej urob zlatú obrubu. 12 Ulej k nej štyri zlaté krúžky a pripevni ich na jej štyroch rohoch; dva krúžky na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu. 13 Urob aj žrde z akáciového dreva a oblož ich zlatom; 14 žrde zastrč do krúžkov na stranách truhly, aby sa truhla nosila na nich. 15 Žrde zostanú v krúžkoch truhly, nesmú sa z nich vytiahnuť. 16 Do truhly vlož svedectvo, ktoré ti dám. 17 Urob i vrchnák z čistého zlata, dva a pol lakťa dlhý a lakeť a pol široký. 18 Urob i dvoch cherubov, z tepaného zlata ich urob na oboch koncoch vrchnáka; 19 jedného cheruba postav na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci vrchnáka; cherubov urob na oba konce. 20 Cherubi budú mať nahor rozpäté krídla; svojimi krídlami budú prikrývať vrchnák; ich tváre budú obrátené proti sebe; tváre cherubov budú upreté na vrchnák. 21 Vrchnák polož na vrch truhly a do truhly vlož svedectvo, ktoré ti dám. 22 Tam sa budem stretávať s tebou a z vrchnáka spomedzi oboch cherubov na truhle svedectva budem hovoriť s tebou o všetkom, čo ti prikážem pre Izraelcov.

Stôl na posvätné chleby

23 Urob i stôl z akáciového dreva dva lakte dlhý, lakeť široký a poldruha lak ťa vysoký.
24 Oblož ho čistým zlatom a okolo neho urob zlatú obrubu. 25 Urob naň dookola na piaď široký rám a dookola rámu urob zlatú obrubu. 26 Potom urob naň štyri zlaté krúžky a tie krúžky upevni na štyri rohy, ktoré sú pri jeho štyroch nohách. 27 Krúžky budú tesne na ráme ako držiaky na žrde, na nosenie stola. 28 Žrde urob z akáciového dreva a oblož ich zlatom. Na nich budú nosiť stôl. 29 Urob aj k tomu patriace misy, panvice, kanvice a obetné čaše, z ktorých budú obetovať úliatbu; urob ich z čistého zlata. 30 Na stôl budeš klásť posvätné chleby, aby boli stále predo mnou.

Sedemramenný svietnik

31 Potom urob svietnik z čistého zlata; z tepaného zlata urob svietnik, podstavec i jeho ramená, kalíšky, hlavice i kvety na ňom z jedného kusa.
32 Šesť ramien bude na jeho stranách, tri ramená svietnika z jednej strany a tri ramená svietnika z druhej strany. 33 Tri kalíšky mandľového tvaru s hlavicou a kvetom budú na jednom ramene a tri kalíšky mandľového tvaru s hlavicou a kvetom na druhom ramene; tak nech je na šiestich ramenách vyčnievajúcich zo svietnika. 34 Na samom svietniku budú štyri kalíšky mandľového tvaru a hlavice s kvetmi, 35 takže pod dvoma ramenami bude jedna hlavica, pod druhými dvoma tiež jedna hlavica a pod ďalšími dvoma tiež jedna hlavica; teda pod všetkými šiestimi ramenami vyčnievajúcimi zo svietnika. 36 Hlavice a ramená budú všetko z jedného kusa z čistého, tepaného zlata. 37 Urob preň aj sedem lámp, lampy postav naň, aby osvetľovali priestor pred ním. 38 Aj kliešte a popolníky k tomu nech sú z čistého zlata. 39 Urob ho, i všetko náradie k tomu, z talentu čistého zlata. 40 Hľaď to urobiť podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu.