Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Zbierka na svätostánok

1 Potom Hospodin riekol Mojžišovi:
2 Povedz Izraelcom, aby vybrali pre mňa pozdvihované dávky. Pozdvihované dávky vyberte pre mňa od každého, kto chce dobrovoľne dať. 3 Vyberajte od nich takúto pozdvihovanú dávku: zlato, striebro a meď, 4 modrý a červený purpur, karmazín, jemný ľan a koziu srsť; 5 aj baranie kože sfarbené dočervena, jazvečie kože a akáciové drevo, 6 olej do lampy, balzamy do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla, 7 ónyxové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a náprsníka. 8 Nech mi postavia svätyňu a budem bývať uprostred nich. 9 Všetko urobte, ako ti ukazujem podľa vzoru príbytku a podľa vzoru celého jeho zariadenia.

Truhla zmluvy

10 Nech urobia z akáciového dreva truhlu dva a pol lakťa dlhú, poldruha lak ťa širokú a poldruha lakťa vysokú.
11 Oblož ju čistým zlatom; oblož ju zvnútra i zvonku a okolo nej urob zlatú obrubu. 12 Ulej k nej štyri zlaté krúžky a pripevni ich na jej štyroch rohoch; dva krúžky na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu. 13 Urob aj žrde z akáciového dreva a oblož ich zlatom; 14 žrde zastrč do krúžkov na stranách truhly, aby sa truhla nosila na nich. 15 Žrde zostanú v krúžkoch truhly, nesmú sa z nich vytiahnuť. 16 Do truhly vlož svedectvo, ktoré ti dám. 17 Urob i vrchnák z čistého zlata, dva a pol lakťa dlhý a lakeť a pol široký. 18 Urob i dvoch cherubov, z tepaného zlata ich urob na oboch koncoch vrchnáka; 19 jedného cheruba postav na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci vrchnáka; cherubov urob na oba konce. 20 Cherubi budú mať nahor rozpäté krídla; svojimi krídlami budú prikrývať vrchnák; ich tváre budú obrátené proti sebe; tváre cherubov budú upreté na vrchnák. 21 Vrchnák polož na vrch truhly a do truhly vlož svedectvo, ktoré ti dám. 22 Tam sa budem stretávať s tebou a z vrchnáka spomedzi oboch cherubov na truhle svedectva budem hovoriť s tebou o všetkom, čo ti prikážem pre Izraelcov.

Stôl na posvätné chleby

23 Urob i stôl z akáciového dreva dva lakte dlhý, lakeť široký a poldruha lak ťa vysoký.
24 Oblož ho čistým zlatom a okolo neho urob zlatú obrubu. 25 Urob naň dookola na piaď široký rám a dookola rámu urob zlatú obrubu. 26 Potom urob naň štyri zlaté krúžky a tie krúžky upevni na štyri rohy, ktoré sú pri jeho štyroch nohách. 27 Krúžky budú tesne na ráme ako držiaky na žrde, na nosenie stola. 28 Žrde urob z akáciového dreva a oblož ich zlatom. Na nich budú nosiť stôl. 29 Urob aj k tomu patriace misy, panvice, kanvice a obetné čaše, z ktorých budú obetovať úliatbu; urob ich z čistého zlata. 30 Na stôl budeš klásť posvätné chleby, aby boli stále predo mnou.

Sedemramenný svietnik

31 Potom urob svietnik z čistého zlata; z tepaného zlata urob svietnik, podstavec i jeho ramená, kalíšky, hlavice i kvety na ňom z jedného kusa.
32 Šesť ramien bude na jeho stranách, tri ramená svietnika z jednej strany a tri ramená svietnika z druhej strany. 33 Tri kalíšky mandľového tvaru s hlavicou a kvetom budú na jednom ramene a tri kalíšky mandľového tvaru s hlavicou a kvetom na druhom ramene; tak nech je na šiestich ramenách vyčnievajúcich zo svietnika. 34 Na samom svietniku budú štyri kalíšky mandľového tvaru a hlavice s kvetmi, 35 takže pod dvoma ramenami bude jedna hlavica, pod druhými dvoma tiež jedna hlavica a pod ďalšími dvoma tiež jedna hlavica; teda pod všetkými šiestimi ramenami vyčnievajúcimi zo svietnika. 36 Hlavice a ramená budú všetko z jedného kusa z čistého, tepaného zlata. 37 Urob preň aj sedem lámp, lampy postav naň, aby osvetľovali priestor pred ním. 38 Aj kliešte a popolníky k tomu nech sú z čistého zlata. 39 Urob ho, i všetko náradie k tomu, z talentu čistého zlata. 40 Hľaď to urobiť podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu.