Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

1 Ak by zlodeja pristihli pri vlámaní a zbili ho tak, že by zomrel, nevznikne krvná vina za neho. 2 Keby to však bolo po východe slnka, vznikne krvná vina za neho. Zlodej musí všetko nahradiť. Ak nemá nič, nech ho za jeho krádež predajú. 3 Ak sa však ukradnutá vec, vôl, osol alebo ovca nájde u neho živá, nahradí to dvojnásobne. 4 Ak niekto dá spásť pole alebo vinicu a pustí svoj statok pásť sa na cudzie pole, nahradí to najlepším, čo má na svojom poli, a najlepším vo svojej vinici. 5 Ak vypukne oheň, zachváti tŕnie a spáli obilie v krížoch alebo obilie na koreni, alebo pole vôbec, ten, kto zapálil oheň, musí to úplne nahradiť. 6 Ak niekto dá svojmu blížnemu peniaze alebo cenné predmety do úschovy, a ukradli by ich z domu onoho muža, ak sa nájde zlodej, nahradí to dvojnásobne; 7 ak sa zlodej nenájde, nech sa majiteľ domu postaví pred Boha, aby potvrdil, že nesiahol rukou na imanie svojho blížneho. 8 V prípade každej sprenevery, či ide o vola, osla, ovcu, plášť, či o akúkoľvek stratenú vec, o ktorej majiteľ povie: To je ono, spor obidvoch príde pred Boha; koho uznajú vinným, ten musí svojmu blížnemu nahradiť dvojnásobne. 9 Ak niekto dal svojmu blížnemu osla, vola, ovcu alebo akékoľvek zviera do opatery, a to uhynie alebo utrpí úraz, alebo ho odoženú tak, že ho nikto neuvidí, 10 nech dôjde ku prísahe na Hospodina medzi oboma, že nesiahol rukou na imanie svojho blížneho; majiteľ ju prijme a onen nemusí nič nahradiť. 11 Ak mu ho však ukradli, nech nahradí jeho majiteľovi. 12 Ak mu ho divá zver naozaj roztrhala, nech ho prinesie na dôkaz; roztrhané nemusí nahradiť. 13 Ak si niekto niečo požičia od svojho blížneho, a to utrpí úraz alebo uhynie v neprítomnosti majiteľa, musí dať plnú náhradu; 14 ak však jeho majiteľ bol prítomný, nemusí to nahradiť; ak bolo v prenájme, započíta sa to do nájomného. 15 Ak by niekto zviedol pannu, ktorá ešte nebola zasnúbená a spal by s ňou, zaplatí poplatok za nevestu a vezme si ju za manželku. 16 Ak mu ju však jej otec naskrze odoprie dať, vyplatí za ňu toľko peňazí, koľko je poplatok za panenskú nevestu.

Smrteľné tresty

17 Čarodejnicu nenechaj nažive.
18 Kto by obcoval so zvieraťom, nech je vydaný na smrť. 19 Kto by obetoval iným bohom, okrem samého Hospodina, nech prepadne hubiacej kliatbe.

Príkaz lásky k blížnemu

20 Cudzinca nebudeš utláčať ani sužovať, lebo vy ste boli cudzincami v Egypte!
21 Vdovu ani sirotu neutláčajte! 22 Ak ju predsa budeš utláčať, a ona bude volať ku mne o pomoc, iste vypočujem jej volanie, 23 môj hnev vzplanie a pobijem vás mečom, takže vaše ženy budú vdovami a deti sirotami. 24 Ak požičiaš peniaze niekomu z môjho ľudu, chudobnému, ktorý je pri tebe, nechovaj sa k nemu ako úžerník, nerátaj mu úroky. 25 Ak vezmeš do zálohu plášť svojho blížneho, vráť mu ho do západu slnka, 26 lebo jeho plášť je jedinou prikrývkou na jeho telo. V čomže má spať? Ak bude ku mne volať o pomoc, vypočujem ho, lebo som milosrdný.

Bohabojnosť

27 Bohu nezloreč a knieža svojho ľudu nepreklínaj!
28 Neotáľaj odovzdať z hojnosti obilia a z moku hrozna! Svojho prvorodeného syna dáš mne. 29 Takisto urobíš so svojím býčkom a ovcou; ostane sedem dní pri svojej matke, na ôsmy deň mi ho odovzdáš! 30 Buďte pre mňa svätými ľuďmi; nejedzte mäso z roztrhaného na poli! Hoďte ho psom.