Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

1 Ak by zlodeja pristihli pri vlámaní a zbili ho tak, že by zomrel, nevznikne krvná vina za neho. 2 Keby to však bolo po východe slnka, vznikne krvná vina za neho. Zlodej musí všetko nahradiť. Ak nemá nič, nech ho za jeho krádež predajú. 3 Ak sa však ukradnutá vec, vôl, osol alebo ovca nájde u neho živá, nahradí to dvojnásobne. 4 Ak niekto dá spásť pole alebo vinicu a pustí svoj statok pásť sa na cudzie pole, nahradí to najlepším, čo má na svojom poli, a najlepším vo svojej vinici. 5 Ak vypukne oheň, zachváti tŕnie a spáli obilie v krížoch alebo obilie na koreni, alebo pole vôbec, ten, kto zapálil oheň, musí to úplne nahradiť. 6 Ak niekto dá svojmu blížnemu peniaze alebo cenné predmety do úschovy, a ukradli by ich z domu onoho muža, ak sa nájde zlodej, nahradí to dvojnásobne; 7 ak sa zlodej nenájde, nech sa majiteľ domu postaví pred Boha, aby potvrdil, že nesiahol rukou na imanie svojho blížneho. 8 V prípade každej sprenevery, či ide o vola, osla, ovcu, plášť, či o akúkoľvek stratenú vec, o ktorej majiteľ povie: To je ono, spor obidvoch príde pred Boha; koho uznajú vinným, ten musí svojmu blížnemu nahradiť dvojnásobne. 9 Ak niekto dal svojmu blížnemu osla, vola, ovcu alebo akékoľvek zviera do opatery, a to uhynie alebo utrpí úraz, alebo ho odoženú tak, že ho nikto neuvidí, 10 nech dôjde ku prísahe na Hospodina medzi oboma, že nesiahol rukou na imanie svojho blížneho; majiteľ ju prijme a onen nemusí nič nahradiť. 11 Ak mu ho však ukradli, nech nahradí jeho majiteľovi. 12 Ak mu ho divá zver naozaj roztrhala, nech ho prinesie na dôkaz; roztrhané nemusí nahradiť. 13 Ak si niekto niečo požičia od svojho blížneho, a to utrpí úraz alebo uhynie v neprítomnosti majiteľa, musí dať plnú náhradu; 14 ak však jeho majiteľ bol prítomný, nemusí to nahradiť; ak bolo v prenájme, započíta sa to do nájomného. 15 Ak by niekto zviedol pannu, ktorá ešte nebola zasnúbená a spal by s ňou, zaplatí poplatok za nevestu a vezme si ju za manželku. 16 Ak mu ju však jej otec naskrze odoprie dať, vyplatí za ňu toľko peňazí, koľko je poplatok za panenskú nevestu.

Smrteľné tresty

17 Čarodejnicu nenechaj nažive.
18 Kto by obcoval so zvieraťom, nech je vydaný na smrť. 19 Kto by obetoval iným bohom, okrem samého Hospodina, nech prepadne hubiacej kliatbe.

Príkaz lásky k blížnemu

20 Cudzinca nebudeš utláčať ani sužovať, lebo vy ste boli cudzincami v Egypte!
21 Vdovu ani sirotu neutláčajte! 22 Ak ju predsa budeš utláčať, a ona bude volať ku mne o pomoc, iste vypočujem jej volanie, 23 môj hnev vzplanie a pobijem vás mečom, takže vaše ženy budú vdovami a deti sirotami. 24 Ak požičiaš peniaze niekomu z môjho ľudu, chudobnému, ktorý je pri tebe, nechovaj sa k nemu ako úžerník, nerátaj mu úroky. 25 Ak vezmeš do zálohu plášť svojho blížneho, vráť mu ho do západu slnka, 26 lebo jeho plášť je jedinou prikrývkou na jeho telo. V čomže má spať? Ak bude ku mne volať o pomoc, vypočujem ho, lebo som milosrdný.

Bohabojnosť

27 Bohu nezloreč a knieža svojho ľudu nepreklínaj!
28 Neotáľaj odovzdať z hojnosti obilia a z moku hrozna! Svojho prvorodeného syna dáš mne. 29 Takisto urobíš so svojím býčkom a ovcou; ostane sedem dní pri svojej matke, na ôsmy deň mi ho odovzdáš! 30 Buďte pre mňa svätými ľuďmi; nejedzte mäso z roztrhaného na poli! Hoďte ho psom.