Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

21. kapitola

Predpisy o otrokoch

1 Toto sú právne predpisy, ktoré im predložíš:
2 Ak kúpiš hebrejského otroka, šesť rokov bude slúžiť a na siedmy zadarmo odíde na slobodu. 3 Ak prišiel sám, sám odíde; ak bol ženatý, odíde s ním i jeho žena. 4 Ak mu jeho pán dá ženu, tá mu porodí synov alebo dcéry, žena a deti budú patriť jej pánovi, a on odíde sám. 5 Ak však otrok vyhlási: Milujem svojho pána i svoju ženu, i svojich synov a neodídem na slobodu, 6 vtedy ho privedie jeho pán pred Boha, privedie ho ku dverám alebo k verajám, jeho pán mu prepichne šidlom ucho a on mu bude slúžiť naveky. 7 Ak niekto predá svoju dcéru za otrokyňu, neodíde, ako odchádzajú otroci. 8 Ak by sa zapáčila svojmu pánovi, ktorý si ju určil pre seba, dovoľ jej vykúpiť sa; nemá však právo predať ju cudzím ľuďom, keď s ňou neverne nakladal. 9 Ak ju však určí svojmu synovi za ženu, dá jej výbavu podľa práva dcér. 10 Ak si vezme aj druhú, neukráti ju o stravu, odev a o manželské práva. 11 Ak jej toto neurobí, odíde zadarmo, bez výkupného.

Proti vražde a ubližovaniu

12 Kto udrie človeka tak, že zomrie, prepadne smrti.
13 Ak však nestriehol na neho, ale Boh mu ho vydal do rúk, určím ti miesto, kam môže utiecť. 14 Ak však niekto zločinne postupuje proti svojmu blížnemu a úkladne ho zavraždí, i od môjho oltára ho odtrhni, nech zomrie. 15 Kto by zbil svojho otca alebo svoju matku, prepadne smrti. 16 Kto ukradne človeka - predá ho, alebo sa nájde v jeho moci, prepadne smrti. 17 Kto by preklínal otca alebo matku, prepadne smrti. 18 Ak by sa mužovia povadili a jeden by udrel druhého kameňom alebo päsťou tak, že síce nezomrie, ale musí ležať na lôžku, 19 a ak vstane a chodí po vonku o palici, tak ten, čo ho udrel, bude bez trestu, len nahradí, čo onen zameškal, a musí ho dať liečiť. 20 Ak niekto udrie svojho otroka alebo otrokyňu palicou tak, že pod jeho rukou zomrie, podlieha trestu: 21 ak však deň-dva vydrží, nepodlieha trestu; lebo sú to jeho peniaze. 22 Keby sa mužovia pobili a pritom by udreli tehotnú ženu, takže by mala potrat, ale nestane sa smrteľná nehoda, páchateľ bude peňažite pokutovaný, ako mu určí manžel onej ženy; zaplatí podľa sudcovského rozhodnutia. 23 Ak by však nastala smrteľná nehoda, vtedy dáš život za život, 24 oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, 25 popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, modrinu za modrinu. 26 Ak niekto udrie svojho otroka alebo otrokyňu po oku a zničí mu ho, za to oko ho prepustí na slobodu. 27 Ak vyrazí zub svojmu otrokovi alebo otrokyni, prepustí ho za jeho zub na slobodu. 28 Ak by vôl poklal muža alebo ženu tak, že zomrie, vôl musí byť ukameňovaný, jeho mäso sa nesmie jesť, ale majiteľ vola zostane bez trestu. 29 Ak by však vôl klal i predtým, a jeho majiteľ, hoci na to upozornený, nedával naň pozor, a ak by zabil muža alebo ženu, vôl nech je ukameňovaný a jeho majiteľ má byť vydaný na smrť. 30 Ak mu však bude uložené výkupné, dá za svoj život také výkupné, aké sa mu uloží. 31 Ak by poklal syna alebo dcéru, nech sa naloží s ním podľa tohto právneho predpisu. 32 Ak by poklal otroka alebo otrokyňu, majiteľ nech dá jeho pánovi tridsať šekelov striebra a vôl nech je ukameňovaný.

Proti krádeži a poškodzovaniu

33 Ak niekto nechá otvorenú cisternu, alebo ak niekto vykope cisternu a nezakryje ju, a ak tam padne vôl alebo osol,
34 majiteľ cisterny zaplatí v peniazoch náhradu majiteľovi a uhynuté zviera bude jeho. 35 Ak by niečí vôl poklal susedovho vola, takže uhynie, živého vola predajú a peniaze si rozdelia; aj uhynuté zviera si rozdelia. 36 Ak sa však vedelo, že vôl klal už predtým, a jeho majiteľ naň nedával pozor, musí mu nahradiť vola za vola a uhynutý kus bude jeho. 37 Ak niekto ukradne vola alebo ovcu, zabije ich či predá, nahradí päť volov za vola a štyri ovce za ovcu.