Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Oznámenie desiatej rany

1 Hospodin riekol Mojžišovi: Ešte jednu ranu uvediem na faraóna a Egypt, potom vás odtiaľ prepustí; nielenže vás úplne prepustí, ale vyženie vás odtiaľ.
2 Otvorene povedz ľudu, nech mužovia vyžiadajú od susedov a ženy od susied strieborné a zlaté predmety. 3 Hospodin vzbudí u Egypťanov náklonnosť voči ľudu; Mojžiš bol veľmi vážený v Egypte v očiach faraónových služobníkov aj v očiach ľudu. 4 Mojžiš povedal: Takto hovorí Hospodin: O polnoci pôjdem cez Egypt: 5 všetko prvorodené v Egypte zomrie, od prvorodeného faraónovho, ktorý má sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného služobnej, ktorá je pri ručnom mlyne, ako aj všetko prvorodené z dobytka. 6 Po celom Egypte bude veľké bedákanie akého ešte nebolo, ani viacej nebude. 7 Proti nikomu z Izraelcov nevyplazí svoj jazyk pes, ani muž, ani hovädo, aby ste poznali, že Hospodin robí rozdiel medzi Egypťanmi a Izraelom. 8 Potom zostúpia všetci títo tvoji služobníci ku mne a budú sa mi klaňať hovoriac: Vyjdi ty a všetok ľud, ktorý ide za tebou. Potom vyjdem. A odišiel od faraóna veľmi nahnevaný. 9 Hospodin riekol Mojžišovi: Faraón vás nepočúvne, aby sa rozmnožili moje zázraky v Egypte. 10 Mojžiš a Áron však robili všetky tie zázraky pred faraónom; ale Hospodin zatvrdil faraónovo srdce tak, že neprepustil Izraelcov zo svojej krajiny.