Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

Hámánov pád a jeho smrť

1 Kráľ i Hámán prišli popíjať s kráľovnou Ester.
2 Na druhý deň, keď zasa pili víno, kráľ jej povedal: Čo je tvoje želanie, kráľovná Ester? Splní sa ti. A čo je tvoja žiadosť? Až do polovice kráľovstva sa ti splní. 3 Kráľovná Ester odpovedala: Ak som získala priazeň v tvojich očiach, kráľu, a ak je to kráľovi vhodné, nech mi je na moje želanie darovaný môj život a na moju žiadosť môj národ. 4 Lebo sme - ja i môj národ - predaní na vyhubenie, pobitie a na zničenie. Keby sme mali byť len predaní za otrokov a otrokyne, mlčala by som, lebo to nešťastie by nebolo hodné toho, aby sa kráľ tým obťažoval. 5 Kráľ Ahasvér povedal kráľovnej Ester: Kto a kde je ten, kto hodlá také niečo urobiť? 6 Ester povedala: Tým protivníkom a nepriateľom je tento zlomyseľný Hámán. A Hámán zostal celý ohromený pred kráľom a pred kráľovnou. 7 Vtedy kráľ v hneve povstal od popíjania vína a šiel do záhrady pri paláci. Hámán stál, aby si vyprosil život od kráľovnej Ester, lebo videl, že kráľ rozhodol o jeho záhube. 8 Keď sa kráľ vrátil zo záhrady pri paláci do domu, kde pili víno, práve vtedy Hámán padol na ležadlo, na ktorom odpočívala Ester. Kráľ povedal: Či azda ešte chceš znásilniť kráľovnú za mojej prítomnosti v dome? Keď to slovo vyšlo z kráľových úst, zakryli Hámánovi tvár. 9 Vtedy povedal Charbóná, jeden z eunuchov, pred kráľom: Tu je šibenica, ktorú prichystal Hámán pre Mordochaja, ktorý prehovoril v kráľov prospech. Stojí v Hámánovom dome, vysoká päťdesiat lakťov. Kráľ povedal: Obeste ho na ňu! 10 A tak obesili Hámána na šibenicu, ktorú prichystal Mordochajovi. A kráľov hnev sa utíšil.