Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

Hámánove úklady proti Židom

1 Po týchto udalostiach kráľ Ahasvér povýšil Hámána Agagského, syna Hammedátovho; postavil jeho kreslo vyššie nad všetky kniežatá, ktoré boli u neho.
2 Všetci kráľovskí služobníci, ktorí boli v kráľovskej bráne, si kľakali a klaňali sa pred Hámánom, lebo tak rozkázal kráľ. Ale Mordochaj si nekľakal, ani sa neklaňal. 3 Kráľovskí služobníci v kráľovskej bráne dohovárali Mordochajovi: Prečo porušuješ kráľov príkaz? 4 Dohovárali mu deň po dni, ale neposlúchol ich. Oznámili teda Hámánovi, aby si všimol, ako je to s Mordochajom, lebo im oznámil, že je Žid. 5 Hámán si všimol, že Mordochaj si pred ním nekľaká, ani sa neklania. Vtedy sa Hámán naplnil hnevom. 6 Vo svojich očiach pohrdol ním natoľko, že sa rozhodol siahnuť rukou na samého Mordochaja, lebo mu oznámili, z akého národa je Mordochaj. Potom sa Hámán snažil vyhubiť všetkých Židov, teda Mordochajov národ, v celom Ahasvérovom kráľovstve. 7 V prvom mesiaci, totiž v mesiaci nísán, v dvanástom roku kraľovania Ahasvéra, padol lós pred Hámánom, aby veštil budúcnosť od jedného dňa k druhému a mesiac za mesiacom až po dvanásty mesiac, totiž po mesiac ádár. 8 Hámán povedal kráľovi Ahasvérovi: Jestvuje jeden národ, ktorý je rozptýlený, a predsa oddelený medzi národmi vo všetkých provinciách tvojho kráľovstva. Ich zákony sú odlišné od zákonov všetkých národov, ani kráľovskými zákonmi sa nesprávajú, takže pre kráľa nie je výhodné nechať ich na pokoji. 9 Ak to kráľ uzná za vhodné, nech sa napíše, aby ich vyhubili. Zaplatím do rúk poplatníkov desaťtisíc talentov striebra, aby ich odviedli do kráľovských pokladníc. 10 Vtedy kráľ sňal zo svojej ruky pečatný prsteň a dal ho Hámánovi Agagskému, synovi Hammedátovmu, nepriateľovi Židov. 11 Kráľ povedal Hámánovi: Budú ti dané peniaze i ten národ, aby si mohol s ním naložiť, ako sa ti bude páčiť. 12 Na trinásty deň prvého mesiaca zavolali kráľovských pisárov, a tí napísali všetko, ako rozkázal Hámán kráľovským satrapom a miestodržiteľom v každej provincii a kniežatám každého národa; každej provincii v jej písme a každému národu v jeho reči. Bolo to napísané v mene kráľa Ahasvéra a zapečatené kráľovskou pečaťou. 13 Vtedy poslali po drabantoch listiny do všetkých kráľovských provincií, aby vyhubili, pobili a zničili všetkých Židov, od chlapca až po starca, deti i ženy v jeden deň: trinásty deň dvanásteho mesiaca, totiž v mesiaci ádár; korisť po nich sa môže rozobrať. 14 Odpis tej listiny má sa vydať ako zákon v každej provincii, má byť zverejnený pre všetky národy, aby boli pripravené na ten deň. 15 Drabanti urýchlene vybehli podľa slova kráľovho, akonáhle bol vydaný zákon na hrade v Šušáne. Potom si kráľ i Hámán zasadli piť, zatiaľ čo v meste Šúšáne nastalo zdesenie.