Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

Ester kráľovnou

1 Po týchto udalostiach, keď sa zlosť kráľa Ahasvéra utíšila, spomenul si na Vaští, i na to, čo urobila, i na to, čo sa uznieslo o nej.
2 Potom povedali mladí kráľovi služobníci, ktorí ho obsluhovali: Nech vyhľadajú pre kráľa dievčatá, panny krásneho vzhľadu, 3 do paláca žien na hrad Šúšán k Hégajovi, kráľovmu eunuchovi, strážcovi žien, a ten nech im dá okrášľujúce prostriedky. 4 To dievča, ktoré sa zapáči kráľovi, nech sa stane kráľovnou namiesto Vaští. Kráľovi sa táto reč páčila a urobil podľa nej. 5 Na hrade Šúšán bol judský muž - Benjamínec, ktorý sa volal Mordochaj, syn Jáíra, syna Šimeího, syna Kíšovho: 6 Spolu s Jechonjom, judským kráľom, bol zajatý v Jeruzaleme s ďalšími zajatcami, ktorých dal odvliecť babylonský kráľ Nebúkadnecar. 7 Ten vychovával Hadassu, totiž Ester, dcéru svojho strýka, lebo nemala otca ani matku. Dievča bolo peknej postavy a krásne na pohľad. Keď zomrel jej otec i matka, vzal si ju Mordochaj za vlastnú. 8 Keď bol vyhlásený kráľov výrok a jeho zákon a mnohé dievčatá sa zhromažďovali na hrad Šúšán k Hégajovi, vzali aj Ester do kráľovského paláca pod ochranu Hégaja, strážcu žien. 9 Dievča sa mu zapáčilo a získalo si u neho priazeň. Hneď jej dal ozdoby a výstroj i sedem pekných dievčat z kráľovského paláca a umiestnil ju i jej dievčatá na najlepšom mieste paláca žien. 10 Ester neprezradila nič o svojom národe a pôvode, lebo Mordochaj jej prikázal, aby o tom nehovorila. 11 Mordochaj sa prechádzal každý deň pred nádvorím paláca žien, aby sa dozvedel, ako sa vodí Ester a čo sa s ňou bude diať. 12 Keď na každú devu prichádzal rad, aby vošla ku kráľovi Ahasvérovi - keď jej uplynulo dvanásť mesiacov podľa zákona pre ženy, lebo tým sa vyplnili dni jej okrášľovania: šesť mesiacov myrhovým olejom, šesť mesiacov balzamami a ženskými líčidlami - 13 vtedy deva vchádzala ku kráľovi. Všetko, čo si zažiadala, dostala, aby si to vzala so sebou z paláca žien do kráľovského paláca. 14 Večer išla a ráno sa vrátila do druhého paláca žien ku kráľovmu eunuchovi Šaašgazovi, strážcovi vedľajších žien. Už nešla ku kráľovi, iba ak si ju obľúbil a ak bola zavolaná podľa mena. 15 Keď prišiel rad na Ester, dcéru Abíchajila, strýka Mordochajovho, ktorý si ju vzal za vlastnú, aby vošla ku kráľovi, nežiadala nič, len to, čo jej povedal Hégaj, kráľovský eunuch, strážca žien. Pritom sa Ester zapáčila všetkým, ktorí na ňu pozreli. 16 Vtedy vzali Ester ku kráľovi Ahasvérovi do jeho kráľovského paláca v desiatom mesiaci, totiž v mesiaci tébéte, v siedmom roku jeho kraľovania. 17 Kráľ si zamiloval Ester nad všetky ženy a získala viac jeho lásky a priazne ako všetky panny; položil kráľovskú korunu na jej hlavu a ustanovil ju za kráľovnú namiesto Vaští. 18 Potom usporiadal veľkú hostinu pre všetky svoje kniežatá a svojich služobníkov, hostinu na počesť Ester; vyhlásil úľavy provinciám a rozdával dary s kráľovskou štedrosťou. 19 Keď sa panny zhromažďovali po druhý raz, sedel Mordochaj v kráľovskej bráne. 20 Ester ešte stále nepovedala nič o svojom pôvode a o svojom národe, ako jej rozkázal Mordochaj; Ester sa správala podľa príkazu Mordochajovho, kým bola v jeho opatere.

Mordochaj odhaľuje sprisahanie

21 V tých dňoch, keď Mordochaj sedával v kráľovskej bráne, rozhneval sa Bigtán a Tereš, dvaja kráľovskí eunuchovia zo strážcov prahu, a chceli položiť ruku na kráľa Ahasvéra.
22 Avšak Mordochaj sa o tom dozvedel, oznámil to kráľovnej Ester a Ester to menom Mordochaja povedala kráľovi. 23 Záležitosť sa vyšetrila a dokázala; obaja boli obesení na šibenicu a pred kráľom to bolo zapísané do Knihy letopisov.