6. kapitola

4 Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin. 5 Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. 6 Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. 7 Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. 8 Priviažeš si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami 9 a napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány.
Čítať celú kapitolu
Tranoscius © Text zverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Tranoscius www.tranoscius.sk. Podľa vydania Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v ČSSR v Spojených biblických spoločnostiach (Londýn) z roku 1979. Reedícia 2015.