25. kapitola

1 Ak vznikne spor medzi mužmi a prídu pred súd, ak ich budú súdiť, spravodlivého oslobodia a vinného odsúdia, 2 ak si vinník zaslúži palicovanie, sudca nariadi položiť ho a biť v jeho prítomnosti, ako zasluhuje podľa svojej viny. 3 Môže ho dať udrieť štyridsaťkrát, nie viac; ak by ho dal biť navyše, tvoj brat by bol potupený pred tvojím zrakom. 4 Mlátiacemu volovi hubu nezaväzuj!

Švagrovské manželstvo

5 Ak bývajú bratia spolu a jeden z nich zomrie bezdetný, nech sa žena zomretého nevydá mimo rodiny, za cudzieho. Jej švagor nech vojde k nej a vezme si ju za ženu zo švagrovskej povinnosti.
6 Prvorodený, ktorého mu porodí, ponesie meno jeho zomretého brata, aby nebolo vytreté jeho meno z Izraela. 7 Ale ak si ten muž nebude chcieť vziať svoju švagrinú, nech jeho švagriná príde do brány k starším a povie: Môj švagor odopiera zachovať svojmu bratovi meno v Izraeli, nechce sa so mnou oženiť podľa švagrovskej povinnosti. 8 Vtedy nech ho starší mesta predvolajú a prehovoria s ním. Keď však povstane a prehlási: Nechcem si ju vziať! 9 švagriná pristúpi k nemu, pred očami starších zobuje mu obuv z nohy, napľuje mu do tváre a povie: Tak nech sa stane mužovi, ktorý nechce budovať domácnosť svojho brata! 10 I bude sa volať v Izraeli: Dom zobutého.

Nehanebnosť pri ruvačke

11 Ak sa dvaja mužovia medzi sebou pobijú, a ak pristúpi žena jedného, aby vyslobodila svojho muža z ruky toho, ktorý ho bije, ak vystrie ruku a chytí ho za jeho prirodzenie,
12 odsekni jej ruku; nech sa nezľutuje tvoje oko nad ňou.

Zákaz falošných mier a váh

13 Nemaj vo svojom vrecúšku dvojaké závažie: väčšie a menšie.
14 Nemaj vo svojom dome dvojakú éfu: väčšiu a menšiu. 15 Závažia maj presné a správne; éfu maj presnú a správnu, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh. 16 Lebo pred Hospodinom, tvojím Bohom, je ohavný každý, kto to činí, každý, kto pácha bezprávie.

Potrestanie Amálékovcov

17 Pamätaj, čo ti vykonal Amálék na ceste, keď ste vychádzali z Egypta,
18 ako ťa na ceste napadol a zničil tvoj zadný oddiel, všetkých, čo zmorení kráčali za tebou, a ty si bol vyčerpaný a unavený - nebál sa Boha. 19 Keď ti Hospodin, tvoj Boh, dá odpočinúť od všetkých tvojich okolitých nepriateľov v krajine, ktorú ti Hospodin dáva do vlastníctva - vtedy vyhlaď pamiatku Amáléka spod neba. Nezabudni na to!