23. kapitola

1 Nech si nikto nevezme za manželku ženu svojho otca, ani nech nezodvihne prikrývku svojho otca.

Vstup do zhromaždenia Hospodinovho

2 Nech nevojde do zhromaždenia Hospodinovho, kto má rozmliaždené pohlavné ústroje a zmrzačený mužský úd.
3 Nech nevojde do zhromaždenia Hospodinovho miešanec - bastard, ani jeho desiate pokolenie nech nevojde do zhromaždenia Hospodinovho. 4 Nech nikdy nevojde Ammónec ani Moábec do zhromaždenia Hospodinovho, ani ich desiate pokolenie nech nikdy nevojde do zhromaždenia Hospodinovho, 5 pretože vám nevyšli v ústrety s chlebom a vodou na ceste, keď ste šli z Egypta, a pretože najali proti tebe Bileáma, syna Beórovho z Petoru v mezopotámskej Sýrii, aby ťa preklial. 6 Avšak Hospodin, tvoj Boh, nechcel vyslyšať Bileáma a Hospodin, tvoj Boh, obrátil kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa miloval. 7 Nesnaž sa o ich pokoj a dobro po všetky svoje dni až naveky. 8 Nemaj v ošklivosti Edómca, lebo ti je bratom. Nemaj v ošklivosti Egypťana, lebo si býval ako cudzinec v jeho krajine. 9 Deti, ktoré sa im narodia v treťom pokolení, smú vstúpiť do zhromaždenia Hospodinovho.

Čistota v tábore

10 Keď budeš tiahnuť s táborom proti svojim nepriateľom, varuj sa akejkoľvek neprístojnosti.
11 Ak bude medzi vami muž, nečistý pre nočnú príhodu, nech vyjde von za tábor; nesmie vkročiť do tábora. 12 V podvečer umyje sa vodou a pri západe slnka smie vkročiť do tábora. 13 Za táborom budeš mať miesto, kde budeš chodiť von. 14 Vo svojom výstroji budeš mať rýľ, a keď si vonku kľakneš, vykopeš ním jamku a zahrabeš svoj výkal. 15 Lebo Hospodin, tvoj Boh, kráča cez tvoj tábor, aby ťa vyslobodil a aby ti vydal do rúk tvojich nepriateľov. Nech je tvoj tábor svätý, aby nevidel u teba nič neslušné a neodvrátil sa od teba.

Rozličné príkazy

16 Nevydaj otroka jeho pánovi, keď ujde k tebe od svojho pána.
17 Nech býva s tebou v tvojom prostredí, na mieste, ktoré si vyvolí v niektorom z tvojich sídlisk, kde sa mu zapáči. Neutláčaj ho! 18 Nebude sakrálnej neviestky spomedzi dcér izraelských, ani nebude sakrálneho smilníka spomedzi izraelských synov. 19 Nevnášaj mzdu neviestky ani zárobok smilníka do domu Hospodina, tvojho Boha, na splnenie akéhokoľvek sľubu, lebo oboje je ohavnosťou pred Hospodinom, tvojím Bohom. 20 Neber od svojho brata úrok od peňazí, ani úrok od potravy ani úrok od nijakej veci, čo sa požičiava. 21 Cudzincovi smieš požičať na úrok, ale svojmu bratovi nedávaj na úrok, aby ťa požehnal Hospodin, tvoj Boh, pri každom konaní v krajine, ktorú ideš zabrať. 22 Ak dáš sľub Hospodinovi, svojmu Bohu, nemeškaj ho splniť, lebo ťa Hospodin, tvoj Boh, určite vezme na zodpovednosť a budeš mať hriech. 23 Ak sa zdržíš sľubovania, nebudeš mať hriech. 24 Avšak usilovne zachovávaj, čo vyšlo z tvojich úst, a splň, čo si sľúbil Hospodinovi, svojmu Bohu, ako dobrovoľnú obeť, ako si to vyriekol vlastnými ústami. 25 Keď vojdeš do vinice svojho blížneho, smieš sa najesť hrozna do sýtosti, koľko sa ti zachce; avšak do svojej nádoby nesmieš nič položiť. 26 Keď vojdeš do obilia svojho blížneho, smieš si natrhať klasy rukou, avšak kosákom nesmieš zakosiť do obilia svojho blížneho.