8. kapitola

Kôš s ovocím

1 Toto mi ukázal Hospodin, Pán: Ajhľa, kôš zrelého ovocia.
2 I riekol: Čo vidíš, Ámos? Odpovedal som: Kôš zrelého ovocia. I riekol mi Hospodin: Dozrel ku koncu môj ľud izraelský, už mu viac neodpustím. 3 Kvílivo budú znieť spevy v paláci v onen deň - znie výrok Hospodina, Pána - na každom mieste bude mnoho mŕtvol, ktoré v tichosti pohodia.

Proti úžere

4 Čujte toto: Vy, ktorí gniavite chudobných a nivočíte bedárov v krajine!
5 Hovoríte: Kedy prejde novmesiac, aby sme mohli predávať obilie, a deň sviatočného odpočinku, aby sme otvorili obilnice, zmenšovali mieru a zvyšovali cenu i podvodne falšovali váhu, 6 aby sme za peniaze kupovali bedárov a chudobných za pár topánok, aby sme plevy predávali ako zrno! 7 Prisahal Hospodin na slávu Jákobovu: Ani na jeden z vašich činov nikdy nezabudnem. 8 Či sa nemusí preto zatriasť zem a smútiť každý jej obyvateľ, zdvihnúť sa celá ako Níl a zmietať sa i klesnúť ako veľtok Egypta? 9 V ten deň - znie výrok Hospodina, Pána - slnku dám zapadnúť na poludnie a zahalím temnotou zem za jasného dňa. 10 Vaše sviatky premením na smútok a všetky vaše piesne na žalospev; na všetky bedrá dám vrecovinu, na každú hlavu plešinu; učiním z toho akoby smútok za jediným synom a koniec toho ako trpký deň.

Hlad a smäd po slove Božom

11 Hľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodina, Pána - keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, ani smäd po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov.
12 Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať, aby hľadali slovo Hospodinovo, ale ho nenájdu. 13 V ten deň omdlejú od smädu krásne panny i mládenci. 14 Tí, čo prisahajú na samársku bohyňu Ašímu a vravia: Akože žije tvoje božstvo, Dán, akože žije tvoj miláčik, Beér-Šeba! padnú a nevstanú viac.