Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

Ámosove videnia Kobylky

1 Toto mi ukázal Hospodin, Pán: Ajhľa, on formoval kobylky, keď začala rásť mládza, a hľa, bola to mládza po kráľovskej kosbe.
2 A keď zožrali všetku zeleň krajiny, povedal som: Hospodine, Pane, odpusť! Ako obstojí Jákob, veď je primalý? 3 I oľutoval to Hospodin. Nestane sa! riekol Hospodin.

Oheň

4 Toto mi ukázal Hospodin, Pán: Ajhľa, Hospodin, Pán, vyhlásil súd ohňom, a ten strávil veľkú prahlbinu a strávil aj diel zeme.
5 I povedal som: Hospodine, Pane, prestaň, prosím! Ako obstojí Jákob, veď je primalý? 6 I oľutoval to Hospodin. Ani to sa nestane, riekol Hospodin, Pán.

Olovnica

7 Toto mi ukázal: Ajhľa, Pán stál pri múre, vystavanom podľa olovnice, a v ruke mal olovnicu.
8 Potom mi povedal Hospodin: Čo vidíš, Ámos? A ja som odpovedal: Olovnicu. I riekol Pán: Hľa, kladiem olovnicu doprostred môjho ľudu izraelského. Už mu viac neodpustím. 9 I spustnú výšiny Izákove, svätyne izraelské budú zrúcané a proti domu Járobeámovmu postavím sa s mečom.

Ámos vyhnaný z bételskej svätyne

10 Vtedy bételský kňaz Amacja poslal izraelskému kráľovi Járobeámovi odkaz: Ámos osnoval sprisahanie proti tebe uprostred domu izraelského; krajina nevládze uniesť všetky jeho reči.
11 Lebo takto hovorí Ámos: Járobeám zahynie mečom a Izrael určite pôjde zo svojej krajiny do zajatia. 12 I povedal Amacja Ámosovi: Videc, choď, uteč do Judska, tam jedz chlieb a tam prorokuj! 13 No v Bételi už viac neprorokuj, lebo je to kráľovská svätyňa a krajinský chrám. 14 Nato odpovedal Ámos Amacjovi: Ja nie som ani prorok, ani prorocký učeník, ale som pastier a pestovateľ sykomôr. 15 Ale Hospodin ma vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu. 16 Teraz však čuj slovo Hospodinovo: Ty vravíš: Neprorokuj proti Izraelu a nevešti proti domu Izákovmu! 17 Preto takto vraví Hospodin: Tvoja žena bude neviestkou v meste, tvoji synovia i tvoje dcéry padnú mečom a tvoje pole rozdelia meračskou šnúrou; ty sám zomrieš na nečistej pôde a Izrael pôjde zo svojej zeme do zajatia.