Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

Žalospev nad Izraelom

1 Počujte toto slovo, ktoré ja vznášam nad vami ako žalospev, dom Izraela!
2 Padla, a nepovstane viac panna Izrael, opustená leží na svojej zemi, nemá ju kto postaviť. 3 Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Mestu, ktoré vyjde s tisíc mužmi, ostane sto, a tomu, čo tiahlo zo stoma, ostane desať pre dom Izraela. 4 Lebo takto vraví Hospodin domu Izraela: Mňa hľadajte, a budete žiť! 5 Nevyhľadávajte Bétel a do Gilgálu nechoďte! Do Beér-Šeby neputujte! Veď Gilgál pôjde do zajatia a Bétel vyjde navnivoč. 6 Hľadajte Hospodina, a budete žiť: inak prenikne do Jozefovho domu ako oheň, strávi ho, a nebude mať nikoho, kto by uhasil Bétel. 7 Beda tým, ktorí premieňajú právo na palinu a spravodlivosť hádžu na zem. 8 Ten, ktorý učinil Plejády i Orion, ktorý premieňa temnotu na ráno a deň zatemňuje v noc, Ten, ktorý privoláva vody morské a vylieva ich na vrch zeme, volá sa Hospodin; 9 On dopúšťa skazu na silného, a skaza príde na pevnosť. 10 Nenávidia toho, kto v bráne správne súdi, a v ošklivosti majú toho, kto pravdu hovorí. 11 Pretože gniavite slabého a dávky obilia beriete od neho: aj keď ste si postavili kvádrové domy, predsa v nich bývať nebudete; vysadili ste vzácne vinice, ale víno z nich piť nebudete. 12 Lebo viem, že je vašich priestupkov mnoho a početné sú vaše hriechy, sužujete spravodlivého a beriete úplatky, i chudobných odtláčate v bráne od práva. 13 Preto rozumný mlčí v takýto čas, lebo je to čas zlý. 14 Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste mohli žiť, a tak Hospodin, Boh mocností, bude s vami, ako ste hovorili. 15 Zlo majte v nenávisti, milujte dobro a uplatňujte právo v bráne. Azda sa zmiluje Hospodin, Boh mocností, nad zvyškom Jozefovým. 16 Preto takto vraví Hospodin, Boh mocností, Pán: Na všetkých námestiach zaznie žalospev, na všetkých uliciach budú hovoriť: Beda, beda! a vyzvú oráča k smútku a nariekačov k žalospevu. 17 I zaznie žalospev po všetkých viniciach, keď prejdem tvojím stredom, hovorí Hospodin.

Deň Hospodinov

18 Beda vám, ktorí si žiadate Hospodinov deň! Načo vám je deň Hospodinov? On temnotou je, a nie svetlom:
19 ako keď niekto uteká pred levom, a stretne ho medveď, alebo vojde do domu, oprie sa rukou o stenu, a uštipne ho had. 20 Či nie je Hospodinov deň tmou bez svetla a mrákavou bez jasu?

Nepravá bohoslužba

21 Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky, neznášam vôňu vašich zhromaždení.
22 Keď mi prinášate spaľované obete, vo vašich daroch nemám záľubu, na obete spoločenstva z vašich tučných zvierat sa nepozriem. 23 Preč odo mňa s hlukom vašich piesní! Nechcem počuť hudbu tvojich hárf! 24 Ale nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok! 25 Či ste mi prinášali obete a dary štyridsať rokov na púšti, dom Izraela? 26 No ponesiete Sakkuta, svojho kráľa, a Kévána, svojho boha hviezd, svoje modly, čo ste si spravili, 27 a odvediem vás do zajatia za Damask, hovorí Hospodin; Boh mocností je Jeho meno.