Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Prorokovo slovo je Božím slovom

1 Počujte toto slovo, ktoré Hospodin vyriekol proti vám, Izraelci, proti celému rodu, ktorý som vyviedol z Egypta.
2 Len vás som si vyvolil zo všetkých čeľadí zeme, preto vás potrestám za všetky vaše viny. 3 Či idú dvaja pospolu, ak sa nedohodli? 4 Či zareve lev v lese, ak nemá korisť? Či sa levíča ozve z brlohu, ak nič nechytilo? 5 Či padne vták do siete na zem, ak nieto návnady? Či sa sieť zdvihne zo zeme, ak nič neukoristí? 6 Či zatrúbia v meste na trúbu, že by sa ľud nenaľakal? Či sa stane v meste niečo zlé, že by to nespôsobil Hospodin? 7 Pretože Hospodin, Pán, neučiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom. 8 Lev reve, kto by sa nebál, Hospodin, Pán, hovorí, kto by neprorokoval?

Božie tresty

9 Rozhláste v palácoch Asýrie, v palácoch Egypta, a vravte: Zhromaždite sa na vrchy Samárie a všimnite si veľký zhon v nej, útlak uprostred nej.
10 Nevedia správne konať - znie výrok Hospodinov - hromadia násilie a krivdu vo svojich palácoch. 11 Preto - takto vraví Hospodin, Pán - nepriateľ obkľúči krajinu, pozbaví ťa sily a tvoje paláce budú vyplienené. 12 Takto vraví Hospodin: Ako zachraňuje pastier z tlamy leva dve stehná alebo kus ucha, tak budú zachránení Izraelci, ktorí si sedia v Samárii na nádherných lôžkach a na damaskovej pohovke. 13 Čujte a svedčte proti domu Jákobovmu - znie výrok Hospodina, Boha mocností: 14 V deň, keď potrestám Izrael pre jeho priestupky, potrestám ho pre bételské oltáre, rohy oltára budú odťaté a popadajú na zem. 15 A udriem zimným domom o letný dom, takže zaniknú domy zo slonoviny a zmiznú veľké domy - znie výrok Hospodinov.