Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

1 Ďalej spravil bronzový oltár dvadsať lakťov dlhý, dvadsať lakťov široký a desať lakťov vysoký. 2 Urobil i liate more o priemere desať lakťov, na obvode zaokrúhlené, hlboké päť lakťov; tridsaťlakťová šnúra ho obopínala dookola. 3 Pod ním po celom obvode boli dookola kolokvintové podoby; po desať na lakeť obopínalo more; dva rady kolokvintov boli s ním spolu zliate. 4 Spočívalo na dvanástich býkoch; tri boli obrátené na sever, tri na západ, tri na juh a tri boli obrátené na východ. Hore nad nimi bolo more. Zadnú časť mali úplne obrátenú dovnútra. 5 Bolo hrubé na dlaň a jeho okraj bol ako okraj kalicha, ako ľaliový kvet. Vošlo doň tritisíc batov. 6 Urobil i desať kotlov na umývanie. Päť dal sprava a päť zľava. V nich sa oplachovalo príslušenstvo k spaľovaným obetiam. More slúžilo kňazom na umývanie. 7 Urobil desať zlatých svietnikov, ako bolo predpísané, a dal ich do chrámu: päť sprava a päť zľava. 8 Ďalej spravil desať stolov a umiestnil ich v chráme: päť sprava a päť zľava. Urobil i sto zlatých čiaš na kropenie. 9 Spravil i nádvorie kňazov a veľké nádvorie ako aj dvere pre nádvorie. Ich dvere pokryl bronzom. 10 More postavil na pravú stranu, od juhovýchodu. 11 Potom Chúram Ábí zhotovil hrnce, lopaty a čaše na kropenie, tak dokončil prácu pre kráľa Šalamúna v dome Božom: 12 dva stĺpy a obe guľaté hlavice na vrcholci stĺpov, dve mrežovania na zakrytie oboch guľatých hlavíc na vrcholci stĺpov 13 a štyristo granátových jabĺk na dve mrežovania. Na jedno mrežovanie po dva rady granátových jabĺk, aby zakrývali obe guľaté hlavice na vrcholci stĺpov. 14 Ďalej urobil podvozky a na podvozky kotly, 15 jedno more a pod ním dvanásť býkov, 16 hrnce, lopaty, vidlice. Všetky predmety urobil Chúram Ábí kráľovi Šalamúnovi pre dom Hospodinov z lešteného bronzu. 17 Na Okolí jordánskom, medzi Sukkótom a Cerédou, ich kráľ zlieval v hlinených formách. 18 Šalamún dal zhotoviť všetko toto náčinie vo veľkom množstve, pretože sa nehľadelo na váhu bronzu. 19 Náčinie, ktoré bolo v dome Božom: zlatý oltár, stoly a na nich predkladané chleby, 20 svietniky a ich lampy z rýdzeho zlata, aby horeli pred najzadnejšou miestnosťou, ako bolo predpísané, 21 kvety, lampy a zlaté nožnice z číreho zlata, 22 ďalej nože a čaše na kropenie, misy na kadidlo a panvice na oheň z rýdzeho zlata. Brány domu, ich vnútorné krídla do veľsvätyne a krídla dverí do chrámovej siene boli zo zlata.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk