Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Stavba chrámu a jeho zariadenie

1 Šalamún začal stavať dom Hospodinov v Jeruzaleme na vrchu Mórijá, kde sa Hospodin zjavil jeho otcovi Dávidovi, na mieste, ktoré Dávid určil na humne Jebúsejca Ornána.
2 Stavať začal druhý deň v druhom mesiaci štvrtého roku svojej vlády. 3 Šalamún vymedzil tieto rozmery pre stavbu domu Božieho: podľa starej miery dĺžku v lakťoch šesťdesiat a šírku dvadsať lakťov. 4 Predsieň, ktorá je pred chrámom, mala šírku dvadsať lakťov a rovnala sa šírke domu; jej výška bola stodvadsať lakťov. Zvnútra ju pokryl čistým zlatom. 5 Veľkú miestnosť obložil cyprusovým drevom, potiahol ju prvotriednym zlatom a položil na to palmy a retiazky. 6 Sieň vyložil vzácnym kamením na ozdobu. Zlato bolo parvajimské. 7 Sieň, hrady, prahy, jej steny a dvere potiahol zlatom a po stenách povyrezával cherubov. 8 Potom urobil miestnosť veľsvätyne. Jej dĺžka bola dvadsať lakťov, ako šírka budovy, a jej šírka bola dvadsať lakťov. Pokryl ju prvotriednym zlatom vo váhe šesťsto talentov. 9 Klince vážili päťdesiat šekelov zlata. Aj horné miestnosti potiahol zlatom. 10 V miestnosti veľsvätyne spravil dvoch cherubov - výtvarné dielo; pokryli ich zlatom. 11 Krídla cherubov boli dlhé dvadsať lakťov. Päťlakťové krídlo jedného sa dotýkalo steny miestnosti, kým druhé päťlakťové krídlo dotýkalo sa krídla druhého cheruba. 12 Krídlo druhého cheruba dlhé päť lakťov sa dotýkalo steny miestnosti, druhé päťlakťové krídlo dotýkalo sa krídla druhého cheruba. 13 Roztiahnuté krídla týchto cherubov mali dvadsať lakťov. Stáli na vlastných nohách, obrátené tvárou do miestnosti. 14 Urobil i oponu z modrého a červeného purpuru, karmazínu a bysu a spravil na ňu cherubov. 15 Pred budovou zhotovil dva stĺpy tridsaťpäť lakťov vysoké a hlavice na ich vrcholci na päť lakťov. 16 Potom spravil reťaze v podobe náhrdelníkov a zavesil ich na vrch stĺpov. Urobil i sto granátových jabĺk, ktoré nasadil na reťaze. 17 Stĺpy postavil pred chrám, jeden sprava, druhý zľava. Pravý nazval Jáchínom a ľavý Bóazom.