Dve percentá (2 %)

9. kapitola

Stretnutie Saula so Samuelom

1 Bol istý muž z kmeňa Benjamín menom Kíš, syn Abíéla, syna Cerórovho, syna Bekórata, syna Afíacha, Benjamínec, muž udatný.
2 Ten mal syna menom Saul, statného a krásneho mládenca; nebolo krajšieho od neho medzi Izraelcami, pretože bol o hlavu vyšší ako všetok ľud. 3 Stratili sa oslice Saulovho otca Kíša. Vtedy povedal Kíš svojmu synovi Saulovi: Vezmi so sebou jedného zo sluhov, vstaň a choď hľadať oslice. 4 Prešli Efrajimské pohorie, prešli i územie Šalíšá, ale nenašli ich. Potom prešli i územie Šaalím, ale nebolo ich. Tiež územie Benjamína prešli, ale nenašli ich. 5 Keď však prišli na územie Cúfu, Saul povedal sluhovi, ktorý bol s ním: Poď a vráťme sa, aby sa môj otec miesto starosti o oslice netrápil o nás. 6 Ten mu povedal: Hľa, práve v tomto meste je Boží muž, muž vážený, ktorému sa určite splní všetko, čo povie. Nože, poďme tam! Azda nám ukáže cestu, ktorou by sme mali ísť. 7 Povedal Saul svojmu sluhovi: Nuž poďme; ale čo prinesieme tomu mužovi? Chlieb sa nám už minul z kapsy a nemáme dar, ktorý by sme mohli zaniesť Božiemu mužovi. Čo máme so sebou? 8 Sluha znova odpovedal Saulovi: Hľa, mám pri sebe štvrť strieborného šekela, to dám Božiemu mužovi, aby nám ukázal cestu. 9 Ak sa niekto šiel dopytovať Boha, za starodávna v Izraeli takto hovorievali: Nože, poďme k vidcovi. Lebo koho volajú dnes prorokom, toho za starodávna volali vidcom. 10 Saul povedal svojmu sluhovi: Dobre hovoríš. Poďme teda! Išli do mesta, v ktorom bol Boží muž. 11 Keď vystupovali hore svahom do mesta, stretli dievčatá, ktoré šli naberať vodu. Povedali im: Či je tu videc? 12 Ony im odpovedali: Hľa, je pred tebou; ponáhľaj sa, lebo dnes prišiel do mesta, pretože dnes má ľud obeť na výšine. 13 Keď vstúpite do mesta, nájdete ho, skôr než vyjde jesť na výšinu; ľud totiž nebude jesť, kým on nepríde, lebo on má požehnať obeť, a len potom budú jesť pozvaní. Choďte teda hore, lebo práve dnes ho nájdete. 14 Vyšli teda do mesta; a keď vchádzali doň, Samuel práve šiel oproti nim, zberajúc sa na výšinu. 15 Hospodin však deň pred príchodom Saulovým vyjavil Samuelovi: 16 Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z krajiny Benjamín; toho pomažeš za kráľa nad mojím ľudom izraelským; on vyslobodí môj ľud z rúk Filištíncov, lebo som vzhliadol na svoj ľud, keď jeho volanie o pomoc preniklo ku mne. 17 Keď Samuel uzrel Saula, Hospodin mu oznámil: Hľa, toto je muž, o ktorom som ti hovoril. On bude panovať nad mojím ľudom. 18 Keď sa Saul priblížil v bráne k Samuelovi, prehovoril: Povedz mi, prosím, kde je tu vidcov dom. 19 Samuel odpovedal Saulovi: Ja som videc. Vystúp predo mnou na výšinu, dnes budete so mnou jesť; potom ťa ráno prepustím a oznámim ti všetko, čo mám na srdci. 20 Pre oslice, stratené pred troma dňami, sa netráp, lebo sa našli. Veď komu patrí všetko drahocenné v Izraeli? Či nie tebe a celému domu tvojho otca? 21 Saul odpovedal: Či som ja nie Benjamínec, z najmenšieho kmeňa izraelského? Moja čeľaď je najmenšia z čeľadí kmeňa Benjamín. Prečo mi také niečo vravíš? 22 Vtedy Samuel vzal Saula a jeho sluhu, uviedol ich do siene a dal im najprednejšie miesto medzi pozvanými, ktorých bolo okolo tridsať mužov. 23 Samuel povedal kuchárovi: Daj sem ten diel, ktorý som ti dal a o ktorom som ti povedal, aby si ho odložil. 24 Tu kuchár vzal stehno i s tým, čo bolo na ňom, a položil ho pred Saula. A Samuel povedal: Hľa, toto zostalo; polož to pred seba a jedz, lebo to sa zachovalo pre teba na túto chvíľu, keď som povolal ľud. Tak Saul jedol v ten deň so Samuelom. 25 Keď zišli z výšiny do mesta, rozprávali sa so Saulom na streche. 26 Ráno vstali, keď vychádzala ranná zora; Samuel zavolal Saulovi na streche: Vstaň a prepustím ťa. Saul vstal a obaja, on i Samuel, vyšli von. 27 Keď prichádzali na koniec mesta, povedal Samuel Saulovi: Povedz sluhovi, aby šiel vopred. A išiel. Ty však zastaň na chvíľu, aby som ti zvestoval Božie slovo.