29. kapitola

Nedôvera Filištíncov voči Dávidovi

1 Filištínci zhromaždili všetky svoje vojská do Aféku, Izrael však táboril pri prameni, ktorý je v Jezreeli.
2 Filištínske kniežatá postupovali po stovkách a po tisíckach, ale Dávid a jeho mužovia postupovali vzadu s Áchíšom. 3 Tu filištínske kniežatá povedali Áchíšovi: Čo tu chcú títo Hebrejci? Áchíš odpovedal filištínskym kniežatám: Je to predsa Dávid, služobník izraelského kráľa Saula, ktorý je toľko dní, ba už roky u mňa, a odkedy prešiel ku mne, nenašiel som pri ňom až do dnešného dňa nič. 4 Ale filištínske kniežatá sa na neho nahnevali a povedali mu: Pošli späť toho muža, nech sa vráti na svoje miesto, kam si ho určil, a nech nejde s nami do boja, aby sa nám v boji nestal protivníkom. Veď čím by si mohol získať priazeň svojho pána, ak nie hlavami našich mužov? 5 Veď je to ten istý Dávid, o ktorom spievali pri tancoch: Porazil Saul svojich tisíc a Dávid svojich desaťtisíc. 6 Vtedy Áchíš zavolal Dávida a povedal mu: Akože žije Hospodin, si statočný a tvoje vychádzanie i prichádzanie do vojska spolu so mnou je mi milé, lebo som nenašiel pri tebe nič zlé odvtedy, čo si prišiel ku mne, až podnes. Ale kniežatám sa nepáčiš. 7 Preto sa teraz vráť, choď v pokoji a nerob nič také, čo by sa nepáčilo filištínskym kniežatám! 8 Dávid povedal Áchíšovi: Čo som urobil a čo si našiel pri svojom služobníkovi odvtedy, ako som u teba až po dnes, že nemám ísť bojovať proti nepriateľom svojho kráľa? 9 Áchíš odpovedal Dávidovi: Viem to, lebo mne si milý ako anjel Boží, ale filištínske kniežatá povedali: Nech nejde s nami do boja! 10 Preto ráno vstaň, ty i služobníci tvojho pána, ktorí prišli s tebou; na úsvite vstaňte a odíďte! 11 Dávid vstal včasráno so svojimi mužmi, aby odišiel a vrátil sa do zeme Filištíncov. Filištínci však tiahli do Jezreelu.