27. kapitola

Dávid u gatského kráľa Áchíša

1 I pomyslel si Dávid v srdci: Jedného dňa predsa len zhyniem rukou Saulovou; nič lepšie mi nezostáva, ako rýchlo utiecť do krajiny Filištíncov. Potom ma Saul prestane hľadať po všetkých izraelských končinách, vtedy ujdem jeho ruke.
2 Vtedy vstal Dávid a s ním i šesťsto mužov, ktorí boli pri ňom, a prišiel ku gatskému kráľovi Áchíšovi, synovi Máóchovmu. 3 U Áchíša v Gate býval Dávid a jeho mužovia, každý so svojou domácnosťou; Dávid so svojimi dvoma ženami: s Jezreelčankou Achínóamou a Karmelčankou Abigajil, ženou Nábálovou. 4 Keď Saulovi oznámili, že Dávid utiekol do Gatu, prestal ho hľadať. 5 Dávid povedal Áchíšovi: Ak som našiel priazeň v tvojich očiach, nech mi dajú miesto v niektorom vidieckom meste tejto krajiny, aby som tam mohol bývať. Prečo by mal tvoj služobník bývať s tebou v kráľovskom meste. 6 Áchíš mu dal v ten deň Ciklag; preto patrí Ciklag judským kráľom až podnes. 7 Dávid býval v krajine Filištíncov rok a štyri mesiace.

Dávidove výboje v Negebe

8 Dávid a jeho mužovia napadli Gešúranov, Girzanov a Amálékov - lebo tí boli od nepamäti obyvateľmi krajiny, ktorou sa ide cez Šúr až do Egypta.
9 Keď Dávid nivočil krajinu, nenechal nažive ani muža ani ženu, bral ovce a voly, osly, ťavy i šaty, potom sa vracal a prichádzal k Áchíšovi. 10 Keď sa Áchíš pýtal: Koho ste dnes prepadli? Dávid odpovedal: Južný kraj Judska, alebo južný kraj Jerachmeéla, a južný kraj Kenijcov. 11 Ani muža, ani ženu nenechal Dávid nažive, aby ich nemusel priviesť do Gatu, lebo si povedal: Mohli by svedčiť proti nám a vyzradiť, ako si Dávid počínal. To bol jeho zvyk po celý čas, čo býval v krajine Filištíncov. 12 Áchíš dôveroval Dávidovi a hovoril: Úplne sa zošklivil svojmu izraelskému ľudu, bude mi teda sluhom naveky.