Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

9. kapitola

Obyvatelia Jeruzalema

1 Všetci Izraelci boli zaznačení do rodového zoznamu, a hľa, zapísaní sú v Knihe izraelských a judských kráľov. Pre svoju nevernosť boli odvlečení do Babylonie.
2 Prvotní obyvatelia, ktorí bývali vo svojom vlastníctve, vo svojich mestách, boli: Izraelci, kňazi, levíti a chrámoví nevoľníci. 3 V Jeruzaleme bývali niektorí z Júdejcov, Benjamíncov, Efrajimcov a Menaššeovcov. 4 Útaj, syn Amíhúda, syna Omrího, syna Imrího, syna Báního, zo synov Pereca, syna Júdovho. 5 Zo Šilóncov: prvorodenec Asája a jeho synovia. 6 Zo Zerachovcov: Jeúél a ich bratia, šesťstodeväťdesiat. 7 Z Benjamíncov: Sallú, syn Mešulláma, syna Hodavju, syna Hasenuovho, 8 ďalej Jibnejá, syn Jeróchámov, Élá, syn Uzzího, syna Michrího, Mešullám, syn Šefatju, syna Reúéla, syna Jibnijovho, 9 a ich bratia podľa ich rodov: deväťstopäťdesiatšesť. Všetci títo mužovia boli predákmi svojich rodín. 10 Z kňazov: Jedaja, Jehójáríb, Jáchín, 11 Azarja, syn Chilkíju, syna Mešulláma, syna Cádóka, syna Merájóta, syna Achítúba, predstaveného domu Božieho. 12 Adája, syn Jerocháma, syna Pašchura, syna Malkijovho, Maasaj, syn Adíéla, syna Jachzéru, syna Mešulláma, syna Mešillémíta, syna Immérovho. 13 Ich bratia, predáci rodín, spolu tisícsedemstošesťdesiat, mužovia schopní výkonu služby v Božom dome. 14 Z levítov Šemaja, syn Chaššúba, syna Azríkáma, syna Chašabju z Meráríovcov, 15 Bakbakar, Chereš, Gálál, Mattanja, syn Míchu, syna Zichrího, syna Ásáfovho, 16 Obadja, syn Šemaju, syna Gálála, syna Jédútúnovho, Berechja, syn Ásu, syna Elkánovho, ktorý býval v dedinách netófátskych. 17 Vrátnici: Šallúm, Akkúb, Talmón, Achímán a jeho bratia. Predákom bol Šallúm. 18 Doposiaľ strážil v kráľovskej bráne na východe. Oni sú vrátnikmi z tábora levítov. 19 Šallúm, syn Kórého, syna Ebjásáfa, syna Kórachovho, a bratia z jeho rodiny, Kórachovci boli ustanovení na výkon služby ako strážcovia prahov stánku. Ich otcovia boli nad táborom Hospodinovým ako strážcovia vchodu. 20 Pinchás, syn Eleázárov, bol kedysi predtým ich predstaveným. Hospodin bol s ním. 21 Zecharja, syn Mešelemjov, bol vrátnikom pri vchode do svätostánku. 22 Všetkých, ktorí boli vybratí za vrátnikov pri prahoch, bolo dvestodvanásť. Do zoznamu boli zapísaní vo svojich osadách. Dávid a videc Samuel ich dosadili pre ich spoľahlivosť. 23 Oni a ich synovia držali stráž nad bránami domu Hospodinovho, stanového príbytku. 24 Na štyri strany boli vrátnici: na východ, západ, sever a juh. 25 Ich bratia, bývajúci v osadách, mali prichádzať z času na čas na sedem dní s nimi, 26 pretože títo štyria hlavní vrátnici boli stále zaujatí povinnosťou. Tí boli levíti. Im zverili komory a pokladnicu domu Božieho. 27 Nocúvali v okolí domu Božieho, pretože im bola zverená stráž a každé ráno museli otvárať. 28 Niektorí z nich boli ustanovení nad bohoslužobným náčiním. Presne toľko ho totiž priniesli, koľko ho odniesli. 29 Iní z nich boli zasa ustanovení nad nádobami a nad rôznym posvätným náradím, nad jemnou múkou, vínom, olejom, nad kadidlom a nad vonnými balzamami. 30 Niektorí z kňazstva pripravovali masti na vonné balzamy. 31 Mattitja, jeden z levítov, prvorodenec Kórachovca Šallúma, mal na starosti výrobu pečiva. 32 Niektorí Kehátovci, ich bratia, boli ustanovení nad prípravou predkladaných chlebov pre každý deň sviatočného odpočinku. 33 Toto sú speváci, predáci levítskych rodín. Bývali v komorách, oslobodení od iných povinností, lebo vo dne i v noci boli zaťažení prácou. 34 Boli rodinnými predákmi levítov podľa svojich rodov, a ako predáci bývali v Jeruzaleme.

Rodokmeň Saulov

35 V Gibeóne bývali: otec Gibeóna Jeíél - meno jeho ženy bolo Maachá,
36 jeho prvorodený syn Abdón, ďalej Cúr, Kíš, Baal, Nér, Nádáb, 37 Gedór, Achjó, Zacharja a Miklót. 38 Miklót splodil Šimeáma. Oni tiež bývali pri svojich bratoch v Jeruzaleme oproti svojim bratom. 39 Nér splodil Kíša, Kíš splodil Saula, Saul splodil Jonatána, Malkíšúu, Abínádába a Ešbaala. 40 Jonatánov syn bol Meríbaal a Meríbaal splodil Míchu. 41 Synovia Míchovi: Pítón, Melech, Tachréa a Ácház. 42 Acház splodil Jaeru, Jaera splodil Álemeta, Azmáveta a Zimrího. Zimrí splodil Mócu. 43 Móca splodil Bineu. Jeho syn bol Refája, jeho syn Eleása, jeho syn Ácel. 44 Ácel mal šesť synov. Toto sú ich mená: Azríkám, Bóchrú, Jišmáél, Šearja, Óbadja a Chánán. Toto boli synovia Ácélovi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk