Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

7. kapitola

Potomkovia Jissáchárovi

1 Synovia Jissáchárovi: Tóla, Púa, Jášúb a Šimróm, štyria.
2 Synovia Tólovi: Uzzí, Refaja, Jéríél, Jachmaj, Jibsám a Samuel - predáci tólovských rodín, udatní muži podľa svojich rodov. Ich počet za Dávidových čias vykazoval dvadsaťdvatisíc šesťsto. 3 Syn Uzzího: Jizrachja. Synovia Jizrachjovi: Mícháél, Óbádja, Jóél a Jiššija, piati, samí predáci. 4 K nim patrili podľa svojho pôvodu, podľa svojich rodín vojenské bojové čaty: tridsaťšesťtisíc mužov. Mali totiž mnoho žien a detí. 5 Ich bratov zo všetkých jissáchárovských čeľadí, udatných mužov zaznamenaných do rodových zoznamov, spočítali celkove osemdesiatsedemtisíc.

Potomkovia Benjamínovi

6 Synovia Benjamínovi: Bela, Becher a Jedíaél, traja.
7 Synovia Belovi: Ecbón, Uzzí, Uzzíél, Jerímót a Írí, päť rodových predákov, udatných mužov. Do rodových zoznamov ich bolo zaznamenaných dvadsaťdvatisíc tridsaťštyri. 8 Synovia Becherovi: Zemíra, Jóáš, Elíezer, Eljóénaj, Omrí, Jerémót, Abija, Anatót a Álemet. Tí všetci sú Becherovými synmi. 9 Predákov rodín a udatných mužov, zaznačených do rodových zoznamov, bolo dvadsaťdvatisíc dvesto. 10 Synovia Jedíaélovi: Bilhán. Synovia Bilhánovi: Jeúš, Benjamín, Ehúd, Kenaana, Zétán, Taršíš a Achíšachar. 11 Títo všetci sú synovia Jedíaélovi, predáci rodín, udatní mužovia, sedemnásťtisíc dvesto schopných vychádzať s vojskom do boja. 12 Šuppím a Chuppím boli synovia Írovi. Chuším bol syn Achérov.

Potomkovia Naftálího

13 Synovia Naftálího: Jachaciél, Gúní, Jécer a Šallum, vnukovia Bilhy.

Západný Menašše

14 Syn Menaššeho: Asríél, ktorého porodila jeho sýrska vedľajšia žena. Porodila Gileádovho otca Máchíra.
15 Máchír vzal pre Chuppíma a Šuppíma ženy. Jeho sestra sa volala Maacha. Meno druhého je Celofchád, a Celofchád mal dcéry. 16 Maacha, Máchírova žena, porodila syna a dala mu meno Pereš. Jeho brat sa volal Šereš. Jeho synovia boli: Úlám a Rekem. 17 Syn Úlámov: Bedán. To sú synovia Gileáda, syna Máchíra, syna Menaššeho. 18 Jeho sestra Mólechet porodila Išhóda, Abíézera a Machlu. 19 Synovia Šemídovi: Achján, Šechem, Likchi a Aníám.

Potomkovia Efrajimovi

20 Synovia Efrajimovi: Šutelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleáda, jeho syn Tachat,
21 jeho syn Zábád, jeho syn Šutelach, Ézer a Eleád. Zabili ich však gatskí mužovia, domorodci v tej krajine, lebo zostúpili, aby ich obrali o stáda. 22 Ich otec Efrajim smútil mnoho dní; bratia ho prišli potešiť. 23 Nato vošiel ku svojej žene, ktorá počala a porodila syna. Dal mu meno Bería, pretože sa to stalo za nešťastia v jeho dome. 24 Jeho dcéra Šeera vybudovala Dolný a Horný Bét-Chórón a Uzén-Šeeru. 25 Jeho syn bol Refach a Rešef, jeho syn Telach, jeho syn Tachan, 26 jeho syn Laedán, jeho syn Ammíhúd, jeho syn Elíšáma, 27 jeho syn Nún, jeho syn Józua. 28 Ich majetkom a bydliskami boli: Bétel a jeho dediny, na východe Naarán, na západe Gezer a jeho dediny, Síchem a jeho dediny až po Ajju a jej dediny. 29 Menaššeovcom patril Bétšeán a jeho dediny, Taanach a jeho dediny, Megiddó a jeho dediny, Dór a jeho dediny. V týchto bývali potomkovia Jozefa, syna Izraelovho.

Potomkovia Ášérovi

30 Synovia Ášérovi: Jimná, Jíšvá, Jišví a Bería. Serach bola ich sestrou.
31 Synovia Beríovi: Cheber a Malkiél, ktorý bol otcom Birzajitovým. 32 Cheber splodil Jafléta, Šóméra, Chótáma a Šúu, ich sestru. 33 Synovia Jaflétovi: Pásach, Bimhál a Ašvát. To boli synovia Jaflétovi. 34 Synovia Šemerovi: Achí, Rohga, Jechubba a Aram. 35 Synovia jeho brata Hélema: Cófach, Jimna, Šéleš a Ámal. 36 Synovia Cófachovi: Súach, Charnefer, Šúal, Bérí, Jimra, 37 Becer, Hód, Šammá, Šilšá, Jitrán a Beérá. 38 Synovia Jeterovi: Jefunne, Pispá a Árach. 39 Synovia Ullovi: Árach, Channíél a Ricja. 40 Tí všetci boli synovia Ášérovi, predáci rodín, vyberaní udatní hrdinovia, popredné kniežatá. Pri zaznačení do rodových zoznamov na vojenskú službu ich počet bol dvadsaťšesťtisíc mužov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk