Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

5. kapitola

Potomkovia Rúbenovi

1 Synovia Rúbena, prvorodenca Izraelovho. On bol totiž prvorodencom. Keď zneuctil lôžko svojho otca, bolo dané jeho prvorodenectvo synom Jozefa, syna Izraelovho. V rodovom zozname však nebol vedený ako prvorodený.
2 Hoci Júda mal prevahu nad svojimi bratmi a aj knieža vyšlo z neho, prvorodenstvo pripadlo Jozefovi. 3 Synovia Rúbena, prvorodenca Izraelovho: Enoch, Pallú, Checrón a Karmí. 4 Synovia Jóélovi: jeho syn Šemaja, jeho syn Góg, jeho syn Šimeí, 5 jeho syn Mícha, jeho syn Reája, jeho syn Baal, 6 jeho syn Beéra, ktorého odvliekol asýrsky kráľ Tiglat-Pilneser do zajatia. On bol kniežaťom Rúbenovcov. 7 Jeho bratia, po čeľadiach, ako boli zapísaní do rodového zoznamu, boli: predák Jeíél, ďalej Zecharja, 8 Bela, syn Azáza, syna Šemu, syna Jóélovho, ktorý býval v Aróéri až po Nebó a Baal-Meón. 9 Býval aj na východe po prístup k púšti, siahajúcej po rieku Eufrat, lebo sa ich statok v gileádskom kraji rozmnožil. 10 Za čias Saulových viedli vojnu proti Hagrijcom. Keď im tamtí padli do rúk, usadili sa v ich stanoch na celej východnej strane Gileádu.

Potomkovia Gádovi

11 Synovia Gádovi bývali oproti nim v Bášáne až po Salchu.
12 Predákom bol Jóél, druhý Šáfám, ďalší: Janaj a Šáfát v Bášáne. 13 Ich bratia podľa rodín boli: Mícháél, Mešullám, Šeba, Jóraj, Jakán, Zía a Éber, siedmi. 14 To boli synovia Abíchajila, syna Chúrího, syna Járóacha, syna Gileáda, syna Mícháela, syna Ješíšaja, syna Jachdu, syna Búzovho. 15 Achí, syn Abdiéla, syna Gúního, bol predákom ich rodín. 16 Bývali v Gileáde a Bášáne, v jeho osadách a na všetkých pastvinách Šárónu, pokiaľ len siahali. 17 Všetci boli zavedení do rodového zoznamu za čias Jótáma, judského kráľa, a za čias izraelského kráľa Járobeáma. 18 Rúbenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menašše boli udatní mužovia, ktorí nosili štít a meč, vedeli napínať luk, boli vycvičení v boji: štyridsaťštyritisíc sedemstošesťdesiat bojovníkov. 19 Viedli vojnu proti Hagrijcom, proti Jetúrovi, Náfišovi a Nódábovi. 20 Dostalo sa im však pomoci proti nim, boli im vydaní do rúk Hagrijci i všetci, ktorí boli s nimi. Keď totiž volali v boji o pomoc k Bohu, dal sa uprosiť, pretože dúfali v Neho. 21 Zajali im stáda - päťdesiattisíc tiav, dvestopäťdesiattisíc oviec, dvetisíc oslov a stotisíc ľudí. 22 Ale i pobitých padlo mnoho, lebo to bol Boží boj. Tak bývali na ich mieste až do zajatia.

Východná časť kmeňa Menašše

23 Príslušníci polovice kmeňa Menašše bývali v kraji od Bášánu po Baal-Chermón, Senír a po pohorie Chermón. Boli veľmi početní.
24 Toto boli predáci ich rodín: Éfer, Jišeí, Elíel, Azriél, Jirmeja, Hódavja a Jachdíél, udatní bojovníci, významní mužovia, predáci svojich rodín. 25 Keď sa však spreneverili Bohu svojich otcov a smilne nasledovali božstvá národov krajiny, ktorých Boh odstránil pred nimi, 26 Boh Izraela vznietil ducha asýrskeho kráľa Púla, čiže ducha asýrskeho kráľa Tiglat-Pilnesera, ktorý odvliekol Rúbenovcov, Gádovcov a polovicu kmeňa Menašše do zajatia a dopravil ich do Chalachu, Chabóru, Háry a k rieke Gózán, kde sú dodnes.

Potomkovia Lévího

27 Synovia Lévího: Géršóm, Kehát a Merárí.
28 Synovia Kehátovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzzíél. 29 Synovia Amrámovi: Áron, Mojžiš a dcéra Mária. Synovia Áronovi: Nádáb, Abíhú, Eleázár a Ítámár. 30 Eleázár splodil Pinchása, Pinchás splodil Abíšúu, 31 Abíšúa splodil Bukkího, Bukkí splodil Uzzího, 32 Uzzí splodil Zerachju, Zerachja splodil Merájóta, 33 Merájót splodil Amarju, Amarja splodil Achítúba, 34 Achítúb splodil Cádóka, Cádók splodil Achímaaca, 35 Achímaac splodil Azarju, Azarja splodil Jóchánána, 36 Jóchánán splodil Azarju - ten konal kňazskú službu v dome, ktorý postavil Šalamún v Jeruzaleme, 37 Azarja splodil Amarju, Amarja splodil Achítúba, 38 Achítúb splodil Cádóka, Cádók splodil Šalluma, 39 Šallum splodil Chilkiju, Chilkija splodil Azarju, 40 Azarja splodil Seráju, Serája splodil Jócádáka, 41 Jócádák však odišiel, keď dal Hospodin odvliecť do zajatia Júdu a Jeruzalem prostredníctvom Nebúkadnecara.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk