Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Pohanenie Dávidových poslov

1 Keď zomrel Nácháš, kráľ Ammóncov, miesto neho sa stal kráľom jeho syn.
2 Dávid si pomyslel: Preukážem priazeň Chánúnovi, synovi Náchášovmu, lebo jeho otec preukázal priazeň mne. Tak poslal Dávid poslov, aby mu prejavili sústrasť nad smrťou jeho otca. Dávidovi sluhovia prišli do krajiny Ammóncov ku Chánúnovi prejaviť mu sústrasť. 3 Kniežatá Ammóncov povedali Chánúnovi: Či Dávid chce uctiť v tvojich očiach tvojho otca, keď ti posiela utešiteľov? Jeho sluhovia iste prišli k tebe kvôli tomu, aby preskúmali, rozvrátili a presliedili krajinu. 4 Nato Chánún uchopil Dávidových sluhov, ostrihal ich, odrezal im polovicu obleku až po rozkrok a prepustil ich. 5 Keď odišli, oznámili Dávidovi, čo sa stalo jeho mužom. Poslal poslov naproti nim, lebo tí mužovia boli veľmi potupení. Kráľ odkázal: Zostaňte v Jerichu, kým vám nenarastú brady, potom sa vráťte!

Dávid sa pomstí Ammóncom

6 Keď Ammónci videli, že sa Dávidovi zošklivili, Chánún i Ammónci poslali tisíc talentov striebra, aby si najali vozy a jazdcov z mezopotámskej Sýrie, zo sýrskej Maachy a z Cóby.
7 Najali si tridsaťdvatisíc vozov a kráľa Maachy s jeho ľudom. Tí prišli a utáborili sa pred Medébou. Aj Ammónci sa zhromaždili zo svojich miest a nastúpili do boja. 8 Keď o tom počul Dávid, vyslal Jóába s celým vojskom, i s hrdinami. 9 Ammónci vyrazili a zoradili sa do boja pri vchode do mesta. Králi, ktorí prišli, stáli osobitne v poli. 10 Keď Jóáb videl, že mu hrozí boj odpredu i odzadu, zo všetkých Izraelcov si vybral najschopnejších a zoradil sa proti Sýrčanom. 11 Ostatok ľudu však zveril veleniu svojho brata Abšaja, a tak sa zoradili proti Ammóncom. 12 Povedal: Ak by ma Sýrčania porážali, prídeš mi na pomoc. Ak by však Ammónci porážali teba, pomôžem ja tebe. 13 Buď udatný, a udatne si počínajme za svoj ľud a za mestá svojho Boha. Hospodin nech urobí, čo sa Mu páči! 14 Keď postúpil Jóáb i so svojím ľudom do boja proti Sýrčanom, utiekli pred ním. 15 Keď Ammónci uvideli, že Sýrčania utekajú, utiekli i oni pred jeho bratom Abišajom a stiahli sa do mesta. Jóáb však odišiel do Jeruzalema. 16 Keď Sýrčania videli, že ich Izraelci premohli, vypravili poslov, ktorí priviedli Sýrčanov spoza Eufratu pod vedením Šófacha, vojvodcu Hadad-Ezerovho. 17 Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prešiel cez Jordán, prišiel k nim a zoradil sa proti nim do útvaru. Nato Dávid zoradil vojsko k útoku proti Sýrčanom a bojoval s nimi. 18 No Sýrčania utiekli pred Izraelcami a Dávid pobil zo Sýrčanov mužstvo zo sedemtisíc vozov, štyridsaťtisíc pešiakov a vojvodcu Šófacha vydal na smrť. 19 Keď Hadad-Ezerovi sluhovia videli, že ich Izraelci premohli, uzavreli s Dávidom prímerie a podrobili sa mu. Sýrčanom sa odnechcelo pomáhať viac Ammóncom.