Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Pohanenie Dávidových poslov

1 Keď zomrel Nácháš, kráľ Ammóncov, miesto neho sa stal kráľom jeho syn.
2 Dávid si pomyslel: Preukážem priazeň Chánúnovi, synovi Náchášovmu, lebo jeho otec preukázal priazeň mne. Tak poslal Dávid poslov, aby mu prejavili sústrasť nad smrťou jeho otca. Dávidovi sluhovia prišli do krajiny Ammóncov ku Chánúnovi prejaviť mu sústrasť. 3 Kniežatá Ammóncov povedali Chánúnovi: Či Dávid chce uctiť v tvojich očiach tvojho otca, keď ti posiela utešiteľov? Jeho sluhovia iste prišli k tebe kvôli tomu, aby preskúmali, rozvrátili a presliedili krajinu. 4 Nato Chánún uchopil Dávidových sluhov, ostrihal ich, odrezal im polovicu obleku až po rozkrok a prepustil ich. 5 Keď odišli, oznámili Dávidovi, čo sa stalo jeho mužom. Poslal poslov naproti nim, lebo tí mužovia boli veľmi potupení. Kráľ odkázal: Zostaňte v Jerichu, kým vám nenarastú brady, potom sa vráťte!

Dávid sa pomstí Ammóncom

6 Keď Ammónci videli, že sa Dávidovi zošklivili, Chánún i Ammónci poslali tisíc talentov striebra, aby si najali vozy a jazdcov z mezopotámskej Sýrie, zo sýrskej Maachy a z Cóby.
7 Najali si tridsaťdvatisíc vozov a kráľa Maachy s jeho ľudom. Tí prišli a utáborili sa pred Medébou. Aj Ammónci sa zhromaždili zo svojich miest a nastúpili do boja. 8 Keď o tom počul Dávid, vyslal Jóába s celým vojskom, i s hrdinami. 9 Ammónci vyrazili a zoradili sa do boja pri vchode do mesta. Králi, ktorí prišli, stáli osobitne v poli. 10 Keď Jóáb videl, že mu hrozí boj odpredu i odzadu, zo všetkých Izraelcov si vybral najschopnejších a zoradil sa proti Sýrčanom. 11 Ostatok ľudu však zveril veleniu svojho brata Abšaja, a tak sa zoradili proti Ammóncom. 12 Povedal: Ak by ma Sýrčania porážali, prídeš mi na pomoc. Ak by však Ammónci porážali teba, pomôžem ja tebe. 13 Buď udatný, a udatne si počínajme za svoj ľud a za mestá svojho Boha. Hospodin nech urobí, čo sa Mu páči! 14 Keď postúpil Jóáb i so svojím ľudom do boja proti Sýrčanom, utiekli pred ním. 15 Keď Ammónci uvideli, že Sýrčania utekajú, utiekli i oni pred jeho bratom Abišajom a stiahli sa do mesta. Jóáb však odišiel do Jeruzalema. 16 Keď Sýrčania videli, že ich Izraelci premohli, vypravili poslov, ktorí priviedli Sýrčanov spoza Eufratu pod vedením Šófacha, vojvodcu Hadad-Ezerovho. 17 Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prešiel cez Jordán, prišiel k nim a zoradil sa proti nim do útvaru. Nato Dávid zoradil vojsko k útoku proti Sýrčanom a bojoval s nimi. 18 No Sýrčania utiekli pred Izraelcami a Dávid pobil zo Sýrčanov mužstvo zo sedemtisíc vozov, štyridsaťtisíc pešiakov a vojvodcu Šófacha vydal na smrť. 19 Keď Hadad-Ezerovi sluhovia videli, že ich Izraelci premohli, uzavreli s Dávidom prímerie a podrobili sa mu. Sýrčanom sa odnechcelo pomáhať viac Ammóncom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk