Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Dávidove víťazstvá

1 Potom Dávid porazil Filištíncov, pokoril ich a odňal z moci Filištíncov Gat s príslušnými osadami.
2 Porazil i Moábcov, takže sa stali Dávidovými poddanými a odvádzali mu poplatok. 3 Dávid porazil Hadad-Ezera, kráľa Cóby, pri Chamáte, keď si šiel upevniť moc na rieke Eufrat. 4 Dávid mu odňal tisíc vozov, sedemtisíc jazdcov a dvadsaťtisíc pešiakov; dal ochromiť všetky záprahy a ponechal z nich sto záprahov. 5 Keď prišli Sýrčania z Damasku na pomoc Hadad-Ezerovi, kráľovi Cóby, Dávid pobil zo Sýrčanov dvadsaťdvatisíc mužov. 6 Potom rozmiestnil po damašskej Sýrii vojenské jednotky, takže Sýrčania sa stali Dávidovými poddanými a odvádzali mu poplatok. Tak pomáhal Hospodin Dávidovi, kamkoľvek šiel. 7 Dávid vzal zlaté štíty, čo mali na sebe Hadad-Ezerovi sluhovia, a dopravil ich do Jeruzalema.1Ch 18: 8 Z Tibchatu a Kúnu, Hadad-Ezerových miest, Dávid nabral veľké množstvo bronzu. Z neho Šalamún zhotovil bronzové more, stĺpy a bronzové náčinie. 9 Keď Tóú, kráľ Chamátu, počul, že Dávid porazil celé vojsko Hadad-Ezera, kráľa Cóby, 10 poslal svojho syna Hadoráma ku kráľovi Dávidovi, aby ho pozdravil a blahoprial mu, že bojoval proti Hadad-Ezerovi a porazil ho; Tóú totiž viedol vojnu s Hadad-Ezerom. Poslal i rozličné zlaté, strieborné a bronzové predmety. 11 I tie kráľ Dávid zasvätil Hospodinovi so striebrom a zlatom, ktoré priniesol od rôznych národov: od Edómcov, Moábcov, Ammóncov, Filištíncov a od Amálekovcov. 12 Abšaj, syn Cerújin, porazil v Soľnom údolí osemnásťtisíc Edómcov 13 a rozmiestnil po Edómsku dozorcov, takže všetci Edómci sa stali Dávidovými poddanými, lebo Hospodin mu pomáhal, kamkoľvek išiel. 14 Keď sa Dávid stal kráľom nad celým Izraelom, prisluhoval právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu. 15 Jóáb, syn Cerújin, velil vojsku, Jóšáfát, syn Achilúdov, bol kancelárom, 16 Cádók, syn Achítúbov, a Abímelech, syn Ebjátárov, boli kňazmi, Šavšá bol pisárom, 17 Benája, syn Jehójádov, bol veliteľom Kréťanov a Peleťanov a synovia Dávidovi boli prvými pobočníkmi kráľa.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk