Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

Achábove vojny so Sýriou

1 Sýrsky kráľ Benhadad zhromaždil celé svoje vojsko. Šlo s ním tridsaťdva kráľov, kone a vojnové vozy. Tak vytiahol proti Samárii, obkľúčil ju a zajal.
2 Potom poslal k izraelskému kráľovi Achábovi do mesta poslov 3 s odkazom: Takto vraví Benhadad: Tvoje striebro a zlato je moje, tvoje ženy a tvoje najlepšie deti patria mne. 4 Izraelský kráľ odpovedal: Tak, ako hovoríš pane, môj kráľ, tvoj som so všetkým, čo mám. 5 Poslovia sa však vrátili a povedali: Toto ti dáva na vedomie Benhadad: Poslal som k tebe s odkazom: Daj mi svoje striebro a zlato, svoje ženy a svojich synov. 6 Nuž zajtra o takomto čase pošlem k tebe svojich služobníkov; tí prekutajú tvoj dom i domy tvojich služobníkov. Všetko, čo sa im bude páčiť, zaberú. 7 Izraelský kráľ povolal všetkých starších krajiny a povedal: Uvážte a uvidíte, že tento má zlé úmysly. Veď poslal ku mne po moje ženy, mojich synov, po moje striebro a moje zlato, a ja som mu neodoprel. 8 I radili mu všetci starší a všetok ľud: Neposlúchni a neprivoľ! 9 Povedal teda Benhadadovým poslom: Povedz môjmu pánovi, kráľovi: Všetko, po čo si po prvý raz poslal k svojmu služobníkovi, urobím, ale túto vec nemôžem urobiť. Poslovia odišli a odovzdali odpoveď. 10 Nato mu Benhadad poslal odkaz: Nech mi bohovia urobia hocičo a nech hocičo ešte pridajú, ak sa ujde zo sutín Samárie za hrsť každému z ľudu, ktorý ma nasleduje. 11 Izraelský kráľ odpovedal: Povedzte mu: Nech sa nechváli ten, čo sa opasuje, tak ako ten, čo sa odpasuje. 12 Keď Benhadad vypočul tento odkaz, práve pil s kráľmi v stanoch, rozkázal svojim služobníkom: Zaujmite postavenia! I zaujali postavenia proti mestu. 13 Zrazu akýsi prorok pristúpil k izraelskému kráľovi Achábovi a povedal: Takto vraví Hospodin: Či vidíš všetko to veľké množstvo? Ajhľa, dnes ho dám do tvojich rúk, aby si vedel, že ja som Hospodin! 14 Acháb sa opýtal: Skrze koho? On nato odpovedal: Takto vraví Hospodin: Skrze mladé vojsko kniežat krajov. Potom sa opýtal: Kto začne boj? Odpovedal: Ty. 15 Nato urobil prehliadku mladého vojska kniežat krajov. Bolo ich dvestotridsaťdva. Po nich urobil aj prehliadku všetkého ľudu. Všetkých Izraelcov bolo sedemtisíc. 16 Vytiahli napoludnie, kým si Benhadad popíjal už opitý v stanoch, on i tridsaťdva kráľov, čo mu prišli na pomoc. 17 Najprv tiahlo mladé vojsko kniežat krajov. Benhadad práve poslal hliadku, ktorá mu oznámila: Zo Samárie vytiahli mužovia. Povedal: 18 Ak vytiahli s pokojnými úmyslami, pochytajte ich živých! A ak vytiahli do boja, pochytajte ich živých. 19 Keď vytiahli z mesta tieto mladé kniežatá krajov a vojsko, ktoré šlo za nimi, 20 zabil každý svojho muža. Sýrčania sa dali na útek a Izraelci ich prenasledovali. Sýrsky kráľ Benhadad sa zachránil na koni s niekoľkými jazdcami. 21 Vtedy vyrazil aj izraelský kráľ, bil kone i vozy a spôsobil Sýrčanom veľkú porážku. 22 Potom pristúpil k izraelskému kráľovi prorok a povedal mu: Choď, daj dohromady všetky sily a pozri, čo máš robiť, lebo na takto rok vyjde sýrsky kráľ opäť proti tebe. 23 Služobníci sýrskeho kráľa mu vraveli: Ich Boh je bohom vrchov, preto nás premohli. Bojujme však proti nim na rovine a iste ich premôžeme. 24 Len toto urob: Odstráň každého z kráľov z jeho miesta a namiesto nich postav veliteľov. 25 Potom si spočítaj vojsko podľa počtu tých, ktorí padli, toľko koní aj toľko vozov, a bojuj s nimi na rovine. Iste ich premôžeš. Vypočul ich radu a urobil tak.

Víťazstvo Izraela pri Aféku

26 Na prelome roku Benhadad vykonal odvod Sýrčanov a pritiahol k Aféku do boja s Izraelom.
27 Aj Izraelci sa zoradili, zásobili sa potravinami a šli im v ústrety. Utáborili sa naproti nim ako dve malé stáda kôz, zatiaľ čo Sýrčania zaplnili kraj. 28 Vtedy pristúpil Boží muž a povedal izraelskému kráľovi: Takto hovorí Hospodin: Pretože si Sýrčania povrávajú: Hospodin je bohom vrchov, a nie bohom rovín! vydám ti do rúk celé toto množstvo, aby ste poznali, že ja som Hospodin. 29 Tak táborili naproti sebe sedem dní. Na siedmy deň došlo k bitke. Izraelci pobili stotisíc peších Sýrčanov za jediný deň. 30 Ostatní utiekli do mesta Aféku, ale na dvadsaťsedemtisíc mužov a tých, čo ostali, sa zrútili hradby. Benhadad utiekol a chodil v meste z izby do izby. 31 Jeho služobníci mu hovorili: Počuli sme, že králi izraelského domu sú milosrdní králi. Nuž položme si okolo bedier vrecovinu a na hlavy povrazy a vyjdime k izraelskému kráľovi. Možno ťa nechá nažive. 32 A tak si opásali bedrá vrecovinou a hlavy povrazmi a predstúpili pred izraelského kráľa so slovami: Tvoj služobník Benhadad ti odkazuje: Prosím, nechaj ma nažive. On odvetil: Či ešte žije? Je mojím bratom. 33 Mužovia to prijali ako dobré znamenie, chytro ho chytili za slovo a povedali: Benhadad je tvojím bratom. Nato rozkázal: Choďte, priveďte ho! Benhadad prišiel k nemu a on ho vysadil na voz. 34 Benhadad povedal: Mestá, ktoré môj otec odňal tvojmu otcovi, ti vraciam, a ty si zriadiš bazárové ulice v Damasku tak, ako si ich zriadil môj otec v Samárii. Acháb odvetil: A ja ťa v zmysle zmluvy prepustím. Uzavrel s ním teda zmluvu a prepustil ho. 35 Vtedy istý muž z prorockých učeníkov povedal svojmu priateľovi na popud Hospodinov: Udri ma, prosím ťa! Ten muž sa ho však zdráhal udrieť. 36 Povedal mu teda: Pretože si neposlúchol hlas Hospodinov, len čo odídeš odo mňa, zabije ťa lev. Keď odchádzal od neho, natrafil naň lev a zabil ho. 37 Potom stretol iného muža a povedal: Udri ma, prosím ťa! Ten muž ho potom tak udrel, že ho aj zranil. 38 Tak šiel ten prorok, stal si kráľovi do cesty a s obväzom na očiach sa urobil nepoznateľným. 39 Keď kráľ išiel povedľa, skríkol na kráľa: Tvoj služobník vyšiel do boja, keď tu zrazu ktosi vystúpil z radu, priviedol ku mne muža a povedal: Stráž tohto muža! Ak sa stratí, ručíš mi za jeho život svojím životom, alebo mi zaplatíš talent striebra. 40 Zatiaľ však, čo bol tvoj služobník tu i tam zaujatý, jeho nebolo. Izraelský kráľ mu odvetil: Týmto si si sám určil rozsudok. 41 Vtom si onen rýchlo odstránil obväz a izraelský kráľ spoznal, že je spomedzi prorokov. 42 Povedal mu: Takto hovorí Hospodin: Pretože si vypustil z rúk muža, čo u mňa prepadol vojnovej kliatbe, tvoj život bude za jeho život, tvoj ľud za jeho ľud. 43 Izraelský kráľ odišiel domov roztrpčený a nahnevaný a došiel do Samárie.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk