11. kapitola

2 Chválim vás, bratia, že pamätáte na mňa vo všetkom a zachovávate ustanovenia, ako som vám ich odovzdal.
Čítať celú kapitolu
Tranoscius © Text zverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Tranoscius www.tranoscius.sk. Podľa vydania Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v ČSSR v Spojených biblických spoločnostiach (Londýn) z roku 1979. Reedícia 2015.