Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

11 Potom som videl a počul hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starších. Ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov.