Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

22. kapitola

Kristus potvrdzuje obsah zjavenia

12 Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov!
13 Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec. 14 Blahoslavení, ktorí si perú oblek, aby mali právo na strom života a vošli bránami do mesta!